Psalms 119

ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
Autuaat ovat ne, jotka viattomasti elävät, ja jotka Herran laissa vaeltavat.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
Autuaat ovat ne, jotka hänen todistuksiansa pitävät, ja kaikesta sydämestä häntä etsivät.
They also do no iniquity: they walk in his ways.
Sillä, jotka hänen teissänsä vaeltavat, ei he tee mitään pahaa.
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
Sinä olet käskenyt sangen visusti pitää sinun käskys.
O that my ways were directed to keep thy statutes!
O jospa minun tieni ojennettaisiin pitämään sinun säätyjäs!
Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
Koska minä katson kaikkia sinun käskyjäs, niin en minä tule häpiään.
I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
Minä kiitän sinua oikiasta sydämestä, ettäs opetat minulle vanhurskautes oikeudet.
I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
Sinun säätys minä pidän, älä minua ikänä hylkää.
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
Kuinka nuorukainen tiensä puhdistais? kuin hän itsensä käyttää sinun sanas jälkeen.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Minä etsin sinua kaikesta sydämestäni: älä salli minun eksyä sinun käskyistäs.
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
Minä pidän sydämessäni sinun sanas, etten minä rikkoisi sinua vastaan.
Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
Kiitetty ole, sinä Herra: opeta minulle sinun säätyjäs!
With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
Minä luettelen huulillani kaikki sinun suus oikeudet.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Minä iloitsen sinun todistustes tiellä, niinkuin kaikkinaisesta rikkaudesta.
I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
Minä tutkistelen sinun käskyjäs, ja katselen sinun teitäs.
I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
Minä halajan sinun oikeuttas, ja en unohda sinun sanojas.
GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
Tee hyvästi palvelialles, että minä eläisin ja sinun sanas pitäisin.
Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
Avaa minun silmäni näkemään ihmeitä sinun laistas.
I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
Minä olen vieras maan päällä: älä peitä minulta käskyjäs.
My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
Minun sieluni on muserrettu rikki ikävöitsemisestä, alati sinun oikeutes jälkeen.
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
Sinä rankaiset ylpiät kirotut, jotka sinun käskyistäs poikkeevat.
Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
Käännä minusta pois pilkka ja ylönkatse; sillä minä pidän sinun todistukses.
Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
Istuvat myös päämiehet ja puhuvat minua vastaan; mutta sinun palvelias tutkistelee sinun säätyjäs.
Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
Sinun todistukses ovat minun iloni, ne ovat minun neuvonantajani.
DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
Minun sieluni tomussa makaa: virvoita minua sanas jälkeen.
I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
Minä luen minun teitäni, ja sinä kuulet minua: opeta minulle sinun säätys.
Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
Anna minun ymmärtää sinun käskyis tie, niin minä puhun sinun ihmeistäs.
My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
Niin minä suren, että sydän sulaa minussa: vahvista minua sinun sanas jälkeen.
Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
Käännä minusta pois väärä tie, ja suo minulle sinun lakis.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Totuuden tien minä olen valinnut, oikeutes olen minä asettanut eteeni.
I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
Minä riipun sinun todistuksissas: Herra, älä salli minun häpiään tulla.
I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
Koskas minun sydämeni vahvistat, niin minä juoksen sinun käskyis tietä myöten.
HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
Opeta minulle, Herra, sinun säätyis tie, että minä sen loppuun asti kätkisin.
Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
Anna minulle ymmärrys, kätkeäkseni sinun lakias, ja pitääkseni sitä koko sydämestäni.
Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
Anna minun käydä sinun käskyis tietä; sillä niihin minä halajan.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
Kallista minun sydämeni sinun todistuksiis, ja ei ahneuden puoleen.
Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
Käännä minun silmäni pois katselemasta turhuutta; vaan virvoita minua sinun tiehes.
Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
Anna palvelias lujasti sinun käskys pitää, että minä sinua pelkäisin.
Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
Käännä minusta pois se pilkka, jota minä pelkään; sillä sinun oikeutes ovat suloiset.
Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
Katso, minä pyydän sinun käskyjäs: virvoita minua vanhurskaudellas.
VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
Herra, anna armos minulle tapahtua, autuutes sinun sanas jälkeen,
So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
Että minä voisin vastata minun pilkkaajiani; sillä minä luotan sinun sanaas.
And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
Älä ota totuuden sanaa peräti pois minun suustani; sillä minä toivon sinun oikeuttas.
So shall I keep thy law continually for ever and ever.
Minä pidän alati sinun lakis, aina ja ijankaikkisesti,
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
Ja vaellan ilossa, sillä minä etsin sinun käskyjäs,
I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
Ja puhun sinun todistuksistas kuningasten edessä, ja en häpee,
And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
Ja iloitsen sinun käskyistäs, joita minä rakastan,
My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
Ja nostan käsiäni sinun käskyihis, joita minä rakastan, ja puhun sinun säädyistäs.
ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
Muista sanaas sinun palvelialles, jota sinä annoit minun toivoa.
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
Tämä on minun turvani minun vaivassani, että sinun sanas virvoittaa minun.
The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
Ylpiät irvistelevät minua sangen; en minä sentähden sinun laistas poikkee.
I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
Herra, kuin minä ajattelen, kuinka sinä maailman alusta toiminut olet, niin minä lohdutetaan.
Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
Minä hämmästyin jumalattomain tähden, jotka sinun lakis hylkäävät.
Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
Sinun oikeutes ovat minun veisuni vaellukseni huoneessa.
I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
Herra, minä ajattelen yöllä sinun nimeäs, ja pidän sinun lakis.
This I had, because I kept thy precepts.
Se olis minun tavarani, että minä sinun käskys pitäisin.
CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
Minä olen sanonut: Herra, se on minun perimiseni, että minä pidän sinun sanas.
I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
Minä rukoilen sinun kasvois edessä täydestä sydämestä: ole minulle armollinen sinun sanas jälkeen.
I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
Minä tutkin teitäni, ja käännän jalkani sinun todistustes puoleen.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
Minä riennän, ja en viivy, sinun käskyjäs pitämään.
The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
Jumalattomain joukko raatelee minua; mutta en minä unohda sinun lakias.
At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
Puoliyöstä minä nousen sinua kiittämään, sinun vanhurskautes oikeuden tähden.
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
Minä olen heidän kumppaninsa, jotka sinua pelkäävät ja sinun käskyjäs pitävät,
The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
Herra! maa on täynnä sinun hyvyyttäs: opeta minulle sinun säätyjäs.
TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
Hyvästi teit sinun palveliaas kohtaan, Herra, sinun sanas jälkeen.
Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
Opeta minulle hyviä tapoja ja taitoa; sillä minä uskon sinun käskys.
Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
Ennenkuin minä nöyryytettiin, eksyin minä; mutta nyt minä pidän sinun sanas.
Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
Sinä olet hyvä ja teet hyvin: opeta minulle sinun säätyjäs.
The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
Ylpiät ajattelevat valheen minun päälleni; mutta minä pidän täydestä sydämestä sinun käskys.
Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
Heidän sydämensä on lihava niinkuin rasva; mutta minä iloitsen sinun laistas.
It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
Se on minulle hyvä, ettäs minun nöyryytit, että minä sinun säätyjäs oppisin.
The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
Sinun suus laki on minulle otollisempi kuin monta tuhatta kappaletta kultaa ja hopiaa.
JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
Sinun kätes ovat minun tehneet ja valmistaneet: anna minulle ymmärrystä oppiakseni sinun käskyjäs.
They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
Jotka sinua pelkäävät, ne minun näkevät ja iloitsevat; sillä minä toivon sinun sanaas.
I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
Herra! minä tiedän sinun tuomios vanhurskaaksi, ja sinä olet minua totuudessa nöyryyttänyt.
Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
Olkoon siis sinun armos minun lohdutukseni, niinkuin sinä palvelialles luvannut olet.
Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
Anna minulle sinun laupiutes tapahtua, että minä eläisin; sillä sinun lakis on minun iloni.
Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
Jospa ylpiät häpiään tulisivat, jotka minua painavat alas valheellansa; mutta minä ajattelen sinun käskyjäs.
Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
Tulkaan ne minun tyköni, jotka sinua pelkäävät, ja sinun todistukses tuntevat.
Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
Olkoon minun sydämeni toimellinen sinun säädyissäs, etten minä häväistäisi.
CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
Minun sieluni ikävöitsee sinun autuuttas: minä toivon sinun sanas päälle.
Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
Minun silmäni hiveltyvät sinun sanas jälkeen, ja sanovat: koskas minua lohdutat?
For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
Sillä minä olen niinkuin nahka savussa: en minä unohda sinun säätyjäs.
How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
Kuinka kauvan sinun palvelias odottaa? koskas tuomitset minun vainoojani?
The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
Ylpiät minulle kuoppia kaivavat, jotka ei ole sinun lakis perään.
All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
Kaikki sinun käskys ovat sula totuus: he valheella minua vaivaavat: auta minua.
They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
He olisivat juuri lähes minun maan päällä hukuttaneet; mutta en minä sinun käskyjäs hyljännyt.
Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
Virvoita minua sinun armoillas, että minä pitäisin sinun suus todistuksen.
LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
Herra! sinun sanas pysyy ijankaikkisesti taivaissa.
Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
Sinun totuutes pysyy suvusta sukuun: sinä perustit maan, ja se pysyy.
They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
Ne pysyvät tähän päivään asti sinun asetukses jälkeen; sillä kaikki sinua palvelevat.
Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
Ellei sinun lakis olisi ollut minun lohdutukseni, niin minä olisin raadollisuudessani hukkunut.
I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
En minä ikänä unohda sinun käskyjäs; sillä niillä sinä minua lohdutat.
I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
Sinun minä olen: auta minua! sillä minä etsin sinun käskyjäs.
The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
Jumalattomat minua vartioitsevat hukuttaaksensa; mutta sinun todistuksistas minä otan vaarin.
I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
Kaikista kappaleista minä olen lopun nähnyt; mutta sinun käskys ovat määrättömät.
MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
Kuinka minä rakastan sinun lakias? Joka päivä minä sitä ajattelen.
Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
Sinä teit minun taitavammaksi käskyilläs kuin minun viholliseni ovat; sillä se on minun ijankaikkinen tavarani.
I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
Minä olen oppineempi kuin kaikki minun opettajani; sillä sinun todistukses ovat minun ajatukseni.
I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
Enemmän minä ymmärrän kuin vanhemmat; sillä minä pidän sinun käskys.
I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
Minä estän jalkani kaikista pahoista teistä, että minä sinun sanas pitäisin.
I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
En minä poikkee sinun oikeudestas; sillä sinä opetat minua.
How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
Sinun sanas ovat minun suulleni makiammat kuin hunaja.
Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
Sinun käskys tekevät minun ymmärtäväiseksi; sentähden minä vihaan kaikkia vääriä teitä.
NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Sinun sanas on minun jalkaini kynttilä, ja valkeus teilläni.
I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
Minä vannon, ja sen vahvana pidän, että minä sinun vanhurskautes oikeudet pitää tahdon.
I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
Minä olen sangen kovin vaivattu: Herra, virvoita minua sinun sanas perästä.
Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
Olkoon sinulle, Herra, otolliset minun suuni mieluiset uhrit, ja opeta minulle sinun oikeutes.
My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
Minun sieluni on alati minun käsissäni, ja en unohda sinun lakias.
The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
Jumalattomat virittävät minulle paulan; mutta en minä eksy sinun käskyistäs.
Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
Sinun todistukses ovat minun ijankaikkiset perimiseni; sillä ne ovat minun sydämeni ilo.
I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
Minä kallistan minun sydämeni tekemään sinun säätys jälkeen, aina ja ijankaikkisesti.
SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
Minä vihaan viekkaita henkiä, ja rakastan sinun lakias.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Sinä olet minun varjelukseni ja kilpeni: minä toivon sinun sanas päälle.
Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
Poiketkaat minusta, te pahanilkiset; ja minä pidän minun Jumalani käskyt.
Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
Tue minua sanallas, että minä eläisin, ja älä anna minun toivoni häpiään tulla.
Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
Vahvista minua, että minä autetuksi tulisin, niin minä halajan alati sinun säätyjäs.
Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
Sinä tallaat alas kaikki, jotka sinun säädyistäs horjuvat; sillä heidän viettelyksensä on sula valhe.
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
Sinä heität pois kaikki jumalattomat maan päältä niinkuin loan; sentähden minä rakastan sinun todistuksias.
My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
Minä pelkään sinua, niin että minun ihoni värisee, ja vapisen sinun tuomioitas.
AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
Minä teen oikeuden ja vanhurskauden: älä minua hylkää niille, jotka minulle väkivaltaa tekevät.
Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
Vastaa palvelias edestä, ja lohduta häntä, ettei ylpiät tekisi minulle väkivaltaa.
Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
Minun silmäni hiveltyvät sinun autuutes perään, ja sinun vanhurskautes sanan jälkeen.
Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
Tee palvelias kanssa sinun armos jälkeen, ja opeta minulle sinun säätyjäs.
I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
Sinun palvelias minä olen: anna minulle ymmärrystä, että minä tuntisin sinun todistukses.
It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
Jopa aika on, että Herra siihen jotakin tekis: he ovat sinun lakis särkeneet.
Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
Sentähden minä rakastan sinun käskyjäs, enempi kuin kultaa ja parasta kultaa.
Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
Sentähden minä pidän visusti kaikkia sinun käskyjäs: minä vihaan kaikkia vääriä teitä.
PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Ihmeelliset ovat sinun todistukses; sentähden minun sieluni ne pitää.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
Kuin sinun sanas julistetaan, niin se valistaa ja antaa yksinkertaisille ymmärryksen.
I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
Minä avaan suuni ja huokaan; sillä minä halajan sinun käskys.
Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
Käännä sinuas minun puoleeni, ja ole minulle armollinen, niinkuin sinä olet niille tottunut tekemään, jotka sinun nimeäs rakastavat.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
Vahvista minun käymiseni sinun sanassas, ja älä anna väkivallan minua vallita.
Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
Lunasta minua ihmisten väkivallasta, niin minä pidän sinun käskys.
Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
Valista sinun kasvos palvelias päälle, ja opeta minulle sinun säätys.
Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
Minun silmäni vettä vuotavat, niinkuin virta, ettei sinun käskyjäs pidetä.
TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
Herra! sinä olet vanhurskas ja sinun tuomios ovat oikiat.
Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
Sinä olet vanhurskautes todistukset ja totuuden visusti käskenyt.
My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
Minä olen lähes surmakseni kiivannut, että minun viholliseni ovat sinun sanas unohtaneet.
Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
Sinun puhees on sangen koeteltu, ja sinun palvelias sen rakkaana pitää.
I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
Minä olen halpa ja ylönkatsottu, mutta en minä unohda sinun käskyjäs.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
Sinun vanhurskautes on ijankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakis on totuus.
Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
Ahdistus ja tuska ovat minun saavuttaneet; mutta minä iloitsen sinun käskyistäs.
The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
Sinun todistustes vanhurskaus pysyy ijankaikkisesti: anna minulle ymmärrys, niin minä elän.
KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
Minä huudan kaikesta sydämestäni: kuule, Herra, minua, että minä sinun säätys pitäisin.
I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
Sinua minä huudan, auta minua, että minä sinun todistukses pitäisin.
I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
Varhain minä ennätän, ja huudan: sinun sanas päälle minä toivon.
Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
Varhain minä herään, tutkistelemaan sinun sanojas.
Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
Kuule minun ääneni sinun armos jälkeen: Herra, virvoita minua sinun oikeutes jälkeen.
They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
Pahanilkiset vainoojat karkaavat minun päälleni, ja ovat kaukana sinun laistas.
Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
Herra, sinä olet läsnä, ja sinun käskys ovat sula totuus.
Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
Mutta minä sen aikaa tiesin, että sinä olet todistukses ijankaikkisesti perustanut.
RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
Katso minun raadollisuuttani, ja pelasta minua; sillä enpä minä unohda sinun lakias.
Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
Toimita minun asiani ja päästä minua: virvoita minua sinun sanas kautta.
Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
Autuus on kaukana jumalattomista, sillä ei he tottele säätyjäs.
Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
Herra, sinun laupiutes on suuri: virvoita minua sinun oikeutes jälkeen.
Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
Minun vainoojaani ja vihollistani on monta; mutta en minä poikkee sinun todistuksistas.
I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
Minä näen ylönkatsojat, ja siihen suutun, ettei he sinun sanaas pidä.
Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
Katso, minä rakastan sinun käskyjäs: Herra, virvoita minua sinun armos jälkeen.
Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
Sinun sanas on alusta totuus ollut: kaikki sinun vanhurskautes oikeudet pysyvät ijankaikkisesti.
SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
Päämiehet vainoovat minua ilman syytä; mutta minun sydämeni pelkää sinun sanojas.
I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
Minä iloitsen sinun puheestas, niinkuin se joka suuren saaliin löytänyt on.
I hate and abhor lying: but thy law do I love.
Valhetta minä vihaan ja kauhistun; mutta sinun lakias minä rakastan.
Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
Seitsemästi päivässä minä kiitän sinua sinun vanhurskautes oikeuden tähden.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Suuri rauha on niillä, jotka sinun lakias rakastavat, ja ei he itsiänsä loukkaa.
LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
Herra! minä odotan sinun autuuttas, ja teen sinun käskys.
My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
Minun sieluni pitää sinun todistukses, ja minä rakastan niitä sangen suuresti.
I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
Minä pidän sinun käskys ja todistukses; sillä kaikki minun tieni ovat edessäs.
TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
Herra! anna minun huutoni tulla sinun etees: anna minulle ymmärrystä sinun sanas jälkeen.
Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
Anna minun rukoukseni tulla sinun etees: pelasta minua sinun sanas jälkeen.
My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
Minun huuleni kiittävät, koskas minulle opetat sinun säätys.
My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
Minun kieleni puhuu sinun sanastas; sillä kaikki sinun käskys ovat vanhurskaat.
Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
Olkoon sinun kätes minulle avullinen; sillä minä olen valinnut sinun käskys.
I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
Herra, minä ikävöitsen sinun autuuttas, ja halajan sinun lakias.
Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
Anna minun sieluni elää, että hän sinua kiittäis, ja sinun oikeutes auttakoon minua!
I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.
Minä olen eksyvä niinkuin kadotettu lammas, etsi sinun palveliaas; sillä en minä unohda sinun käskyjäs.