Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Sanokaan nyt Israel: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Sanokaan nyt Aaronin huone: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
Sanokaan nyt kaikki, jotka Herraa pelkäävät: hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
Tuskissani minä Herraa avukseni huusin, ja Herra kuuli minua, ja pelasti minun.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Herra on minun kanssani; sentähden en minä pelkää, mitä ihmiset minulle tekisivät.
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Herra on minun kanssani auttamassa minua, ja minä tahdon nähdä iloni minun vihollisistani.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa ihmisiin.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Parempi on uskaltaa Herran päälle, kuin luottaa päämiehiin.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Kaikki pakanat piirittävät minua; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
He piirittävät minua joka kulmalta; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
He piirittävät minua niinkuin kimalaiset, ja he sammuvat niinkuin tuli orjantappuroissa; mutta Herran nimeen minä heitä lyön maahan.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Minua kovin sysätään lankeemaan; mutta Herra auttaa minua.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Herra on minun väkevyyteni, ja minun virteni, ja on minun autuuteni.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Ilon ja autuuden ääni on vanhurskasten majoissa: Herran oikia käsi saa voiton.
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Herran oikia käsi on koroitettu: Herran oikia käsi saa voiton.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
En minä kuole, vaan elän, ja Herran tekoja luettelen.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Kyllä Herra minua kurittaa, vaan ei hän minua kuolemalle anna.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Avatkaat minulle vanhurskauden portit, minun käydäkseni sisälle, kiittämään Herraa.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Tämä on Herran portti: vanhurskaat siitä käyvät sisälle.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Minä kiitän sinua, ettäs minun rukoukseni kuulit, ja autit minua.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Herralta se on tapahtunut, ja on ihme meidän silmäimme edessä.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Tämä on se päivä, jonka Herra teki: iloitkaamme ja riemuitkaamme hänessä.
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
O Herra, auta, o Herra, anna menestyä!
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Siunattu olkoon se,joka tulee Herran nimeen! me siunaamme teitä Herran huoneesta.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Herra on Jumala, joka meitä valistaa: kaunistakaat juhlalehdillä hamaan alttarin sarviin asti.
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Sinä olet minun Jumalani, ja minä kiitän sinua; minun Jumalani! sinua minä ylistän.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Kiittäkäät Herraa; sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa pysyy ijankaikkisesti.