Psalms 119

Bone estas al tiuj, kies vojo estas senmakula, Kiuj iras laŭ la leĝo de la Eternulo.
Ala bon sa bon pou moun k'ap mennen yon lavi san repwòch, pou moun k'ap mache dapre lalwa Seyè a!
Bone estas al tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, Kiuj serĉas Lin per la tuta koro;
Ala bon sa bon pou moun ki kenbe prensip li yo, pou moun k'ap chache obeyi l' ak tout kè yo!
Ili ne faras malbonagon, Ili iras laŭ Liaj vojoj.
Moun konsa p'ap fè mal, y'ap mache nan chemen li mete devan yo.
Vi ordonis al ni, Forte observi Viajn leĝojn.
Ou ban nou lòd pou nou swiv. Ou mande pou nou obeyi yo san manke yonn.
Ho, estu fortikaj miaj vojoj, Ke mi observu Viajn leĝojn!
Jan m' ta renmen kenbe fèm pou m' toujou fè sa ou mande!
Tiam mi ne bezonos honti, Kiam mi atentos ĉiujn Viajn ordonojn.
Konsa, mwen p'ap janm wont lè m'ap kalkile kòmandman ou yo.
Mi gloros Vin el pura koro, Lernante la juĝojn de Via justeco.
M'a fè lwanj ou avèk yon konsyans ki pwòp, lè m' aprann tou sa ou deside nan jistis ou.
Viajn leĝojn mi observos; Ne forlasu min tute.
Mwen vle fè tou sa ou mande. Tanpri, pa lage m'.
Per kio junulo povas purigi sian vojon? Per plenumado laŭ Viaj vortoj.
Kisa yon jenn gason dwe fè pou l' mennen bak li dwat? Se pou l' toujou mache jan ou di l' mache a.
Per mia tuta koro mi Vin serĉas; Ne lasu min deflankiĝi de Viaj ordonoj.
Mwen chache obeyi ou ak tout kè mwen. Pa kite m' dezobeyi kòmandman ou yo.
En mia koro mi konservas Vian diron, Por ke mi ne peku antaŭ Vi.
Mwen sere pawòl ou yo nan kè mwen, pou m' pa fè peche kont ou.
Benata Vi estas, ho Eternulo; Instruu al mi Viajn leĝojn.
Mèsi, Bondye. Moutre m' tou sa ou vle m' fè.
Per miaj lipoj mi rakontas Ĉiujn decidojn de Via buŝo.
M'ap repete ak bouch mwen tout jijman ki soti nan bouch ou.
Pri la vojo de Viaj leĝoj mi ĝojas, Kiel pri granda riĉeco.
Mwen pran plezi m' pou m' mache dapre prensip ou yo, tankou si m' te gen tout richès sou latè.
Pri Viaj ordonoj mi meditas, Kaj mi rigardas Viajn vojojn.
M'ap kalkile sa ou ban nou lòd fè. M'ap egzaminen chemen ou mete devan nou.
Mi havas plezuron de Viaj leĝoj, Mi ne forgesas Vian vorton.
Mwen pran tout plezi m' nan fè sa ou mande. Mwen p'ap bliye pawòl ou yo.
Bonfaru al Via sklavo, Ke mi vivu kaj plenumu Vian vorton.
Aji byen avè m', mwen menm k'ap sèvi ou la, pou m' ka viv, pou m' ka fè tou sa ou di m' fè.
Malfermu miajn okulojn, Ke mi vidu miraklojn de Via instruo.
Louvri je m' pou m' ka wè bèl bagay ki nan lalwa ou la.
Migranto mi estas sur la tero; Ne kaŝu antaŭ mi Viajn ordonojn.
Se pase m'ap pase sou tè a. Tanpri, pa anpeche m' konnen kòmandman ou yo.
Elturmentiĝis mia animo De senĉesa sintirado al Viaj juĝoj.
Se tout tan kè m' ap bat, tèlman mwen anvi konnen sa ou deside.
Vi humiligas la malbenitajn fierulojn, Kiuj dekliniĝas de Viaj ordonoj.
Ou rele dèyè awogan yo, bann madichon sa yo k'ap dezobeyi kòmandman ou yo.
Forigu de mi honton kaj malhonoron, Ĉar mi observas Viajn decidojn.
Pa kite yo joure m', pa kite yo meprize m', paske mwen te kenbe prensip ou yo.
Eĉ kiam sidas eminentuloj kaj parolas kontraŭ mi, Via sklavo meditas pri Viaj leĝoj.
Menm si chèf yo chita pou pale m' mal, mwen menm k'ap sèvi ou la, m'ap kalkile sou sa ou vle m' fè a.
Viaj decidoj estas mia plezuro, Miaj konsilantoj.
Prensip ou yo fè kè m' kontan. Se yo ki ban m' konsèy sa pou m' fè.
Mia animo algluiĝis al la polvo; Vivigu min laŭ Via vorto.
Mwen kouche atè nan pousyè a! Ban m' lavi ankò, jan ou te pwomèt la.
Mi raportis pri miaj vojoj, kaj Vi aŭskultis min; Instruu al mi Viajn leĝojn.
Mwen di ou tou sa m' te fè, ou reponn mwen. Tanpri, moutre m' tou sa ou vle m' fè.
Komprenigu al mi la vojon de Viaj ordonoj; Kaj mi meditos pri Viaj mirakloj.
Fè m' konprann ki jan pou m' swiv lòd ou ban mwen yo. M'a kalkile bèl bagay ou fè yo.
Konsumiĝis mia animo pro malĝojo; Restarigu min laŭ Via vorto.
Mwen gen lapenn, dlo ap koule nan je m'. Mete m' sou de pye m' ankò, jan ou te pwomèt la.
La vojon de malvero deturnu de mi, Kaj donacu al mi Vian instruon.
Pa kite m' lage kò m' nan bay manti. Fè m' favè sa a, moutre mwen lalwa ou.
La vojon de la vero mi elektis, Mi sopiris al Viaj leĝoj.
Mwen pran desizyon pou m' swiv verite a. M'ap kenbe jijman ou yo devan je mwen.
Mi alkroĉiĝis al Viaj ordonoj; Ho Eternulo, ne hontigu min.
Mwen swiv prensip ou yo pwen pa pwen. Seyè, pa kite m' pran wont.
Mi kuras laŭ la vojo de Viaj leĝoj, Ĉar Vi larĝigas mian koron.
M'ap prese obeyi kòmandman ou yo lè ou louvri lespri mwen.
Montru al mi, ho Eternulo, la vojon de Viaj leĝoj, Kaj mi ĝin sekvos ĝis la fino.
Seyè, moutre m' jan pou m' swiv lòd ou yo, pou m' obeyi yo jouk sa kaba.
Komprenigu al mi, kaj mi sekvos Vian instruon, Kaj mi konservos ĝin per la tuta koro.
Ban m' lespri pou m' ka obeyi lalwa ou, pou m' fè sa l' mande a ak tout kè mwen.
Irigu min sur la vojeto de Viaj ordonoj, Ĉar en ĝi mi havas plezuron.
Fè m' viv yon jan ki dakò ak kòmandman ou yo, paske se nan yo mwen jwenn tout plezi m'.
Klinu mian koron al Viaj leĝoj, Sed ne al profito.
Fè m' pi anvi swiv prensip ou yo pase pou m' anvi gen lajan.
Deturnu miajn okulojn, ke ili ne rigardu falsaĵon; Vivigu min per Viaj vojoj.
Pa kite m' kouri dèyè bagay ki pa vo anyen. Fè m' swiv chemen ou mete devan m' lan.
Plenumu al Via sklavo Vian diron, Kiu koncernas respekton por Vi.
Kenbe pwomès ou te fè sèvitè ou la, pwomès ou te fè pou moun ki gen krentif pou ou.
Forigu mian malhonoron, kiun mi timas; Ĉar Viaj juĝoj estas bonaj.
Pa kite yo joure m', mwen pè bagay konsa. Ala bon jijman ou yo bon!
Jen mi deziregas Viajn ordonojn; Per Via justeco vivigu min.
Ou wè jan m' anvi swiv lòd ou yo! Nan jistis ou, tanpri, ban m' lavi ankò!
Kaj venu al mi Viaj favoroj, ho Eternulo, Via helpo, konforme al Via vorto,
Fè m' wè jan ou renmen m', Seyè! vin delivre m', jan ou te pwomèt la.
Ke mi povu doni respondon al mia insultanto; Ĉar mi fidas Vian vorton.
Lè sa a, m'a gen repons pou m' bay moun k'ap joure m' yo, paske mwen gen konfyans nan pawòl ou.
Ne forprenu tute de mia buŝo la vorton de vero, Ĉar mi esperas al Viaj juĝoj.
Pa janm wete pawòl verite a nan bouch mwen, paske mwen mete tout espwa mwen nan jijman ou yo.
Kaj mi konservos Vian instruon Ĉiam kaj eterne.
M'ap toujou obeyi lalwa ou la, pou tout tan tout tan.
Kaj mi iros en libereco, Ĉar mi serĉas Viajn ordonojn.
M'a mache alèz san anyen pa jennen m', paske m'ap toujou chache swiv lòd ou yo.
Kaj mi parolos pri Viaj leĝoj antaŭ reĝoj, Kaj mi ne hontos.
M'a fè wa yo konnen prensip ou yo, mwen p'ap wont fè sa.
Kaj mi havos plezuron de Viaj ordonoj, Kiujn mi amas.
Mwen pran tout plezi m' nan obeyi kòmandman ou yo, paske mwen renmen yo.
Kaj mi etendos miajn manojn al Viaj ordonoj, kiujn mi amas, Kaj mi meditos pri Viaj leĝoj.
M'ap respekte kòmandman ou yo, paske mwen renmen yo. M'ap kalkile sou sa ou vle m' fè a.
Rememoru la vorton al Via sklavo, Pri kio Vi min esperigis.
Chonje sa ou te di sèvitè ou la. Se sa ki te ban m' espwa.
Ĉi tio estas mia konsolo en mia mizero, Ke Via vorto min revivigas.
Nan mizè mwen, tout konsolasyon m', se pwomès ou fè m' lan. Se sa ki fè m' viv.
Fieruloj tre forte min mokas, Sed de Via instruo mi ne dekliniĝis.
Yon bann awogan ap pase m' nan betiz. Mwen pa janm dezobeyi lalwa ou.
Mi rememoras Viajn juĝojn de tempoj tre antikvaj, ho Eternulo, Kaj mi konsoliĝas.
Mwen chonje sa ou te deside nan tan lontan. Seyè, se sa ki ban m' kouraj.
Flama furiozo min kaptas pro la malvirtuloj, Kiuj forlasas Vian leĝon.
Sa mete m' ankòlè, lè m' wè jan mechan yo ap dezobeyi lalwa ou.
Viaj leĝoj estas por mi kantoj En la domo de mia migrado.
Mwen fè chante ak sa ou mande m' fè, nan kay ki pa lakay mwen.
Mi rememoras en la nokto Vian nomon, ho Eternulo, Kaj mi plenumas Vian instruon.
Lannwit se ou m'ap chonje, Seyè. M'ap fè tou sa lalwa ou la mande m' fè.
Tio fariĝis al mi, Ĉar mi observas Viajn ordonojn.
Pou mwen menm, men ki jan sa ye: se swiv m'ap swiv tout lòd ou yo.
Mi diris: Mia sortaĵo estas, ho Eternulo, Plenumi Viajn vortojn.
Seyè, mwen deja di ou sa: pou mwen menm, se kenbe m'ap kenbe pawòl ou yo.
Mi petegas antaŭ Vi per la tuta koro: Korfavoru min, konforme al Via vorto.
M'ap mande ou favè sa a ak tout kè m': Tanpri, gen pitye pou mwen, jan ou te di l' la.
Mi esploris miajn vojojn Kaj direktis miajn paŝojn al Viaj leĝoj.
Mwen egzaminen jan m'ap viv la. Mwen chanje pou m' ka mache dapre prensip ou yo.
Mi rapidas kaj ne prokrastas, Por plenumi Viajn ordonojn.
Mwen prese, mwen pa pran reta pou m' obeyi kòmandman ou yo.
Retoj de malvirtuloj min ĉirkaŭis; Sed Vian instruon mi ne forgesis.
Mechan yo sènen m' toupatou ak pèlen yo. Men, mwen pa janm bliye lalwa ou la.
En la mezo de la nokto mi leviĝas, Por glori Vin por Viaj justaj juĝoj.
Nan mitan lannwit mwen leve pou m' di ou mèsi, paske tout jijman ou yo san patipri.
Mi estas kamarado por ĉiuj, Kiuj Vin timas kaj kiuj observas Viajn ordonojn.
Mwen se zanmi tout moun ki gen krentif pou ou, zanmi tout moun k'ap swiv lòd ou yo.
De Via boneco, ho Eternulo, la tero estas plena; Instruu al mi Viajn leĝojn.
Seyè, toupatou sou latè tout moun wè jan ou gen bon kè. Moutre m' tou sa ou vle m' fè.
Bonon Vi faris al Via sklavo, ho Eternulo, Konforme al Via vorto.
Ou te aji byen avè m', sèvitè ou la, jan ou te pwomèt la.
Bonajn morojn kaj scion instruu al mi, Ĉar al Viaj ordonoj mi kredas.
Moutre m' sa ki byen, louvri lespri m', ban m' konesans, paske mwen gen konfyans nan kòmandman ou yo.
Antaŭ ol mi suferis, mi erarvagis, Sed nun mi observas Vian vorton.
Anvan ou te pini m' lan, mwen te konn fè sa ki mal. Men koulye a, m'ap fè tou sa ou di m' fè.
Vi estas bona kaj bonfara; Instruu al mi Viajn leĝojn.
Ou gen bon kè, ou pa fè mechanste. Moutre m' sa ou vle m' fè.
Fieruloj plektis mensogon pri mi; Sed mi per la tuta koro konservas Viajn ordonojn.
Yon bann awogan ap fè manti sou mwen. Men mwen menm, m'ap swiv lòd ou yo ak tout kè m'.
Grasiĝis kiel sebo ilia koro; Sed mi havas plezuron de Via instruo.
Moun sa yo gen lespri yo bouche, men mwen menm, mwen pran tout plezi m' nan lalwa ou la.
Bone estas al mi, ke mi suferis, Por ke mi lernu Viajn leĝojn.
Pinisyon an te bon nèt pou mwen! Li fè m' konnen sa ou vle m' fè.
Pli bona estas por mi la instruo de Via buŝo, Ol miloj da oreroj kaj arĝenteroj.
Lalwa ou ban mwen an gen plis valè pou mwen pase tout richès ki sou latè.
Viaj manoj min kreis kaj fortikigis; Prudentigu min, kaj mi lernu Viajn ordonojn.
Se ou ki te kreye m', se ou ki te fè m' ak men ou. Ban m' lespri pou m' ka aprann kòmandman ou yo.
Viaj timantoj min vidos kaj ĝojos, Ĉar mi fidis Vian vorton.
Moun ki gen krentif pou ou va fè fèt lè y'a wè m', paske mwen te mete tout espwa m' nan pawòl ou.
Mi scias, ho Eternulo, ke Viaj juĝoj estas justaj, Kaj ke Vi juste min suferigis.
Seyè, mwen konnen jijman ou yo san patipri. Ou te pini m' paske ou toujou kenbe pawòl ou.
Via boneco estu do mia konsolo, Konforme al Via vorto al Via sklavo.
Jan ou te pwomèt mwen sa, mwen menm sèvitè ou la, konsole m', paske ou renmen m'.
Venu sur min Via favorkoreco, ke mi vivu; Ĉar Via instruo estas mia plezuro.
Gen pitye pou mwen pou m' ka viv, paske mwen pran tout plezi m' nan lalwa ou.
Hontiĝu la fieruloj, ĉar maljuste ili min premis; Mi meditos pri Viaj ordonoj.
Bann awogan sa yo k'ap fini avè m' san rezon an, se pou yo wont. Mwen menm, m'ap kalkile lòd ou ban mwen yo.
Turniĝu al mi Viaj timantoj Kaj la konantoj de Viaj leĝoj.
Se pou moun ki gen krentif pou ou ansanm ak moun ki konnen prensip ou yo tounen vin jwenn mwen.
Mia koro estu ĝusta, laŭ Viaj leĝoj, Por ke mi ne hontiĝu.
Se pou m' fè tou sa ou vle m' fè, san manke yonn, pou m' pa janm wont.
Mia animo avidas Vian savon; Vian vorton mi fidas.
Seyè, kè m' fè m' mal tèlman m'ap tann ou vin delivre mwen. Mwen mete tout espwa mwen nan pawòl ou.
Miaj okuloj avidas Vian vorton, dirante: Kiam Vi min konsolos?
Je m' yo fè m' mal tèlman m'ap veye sa ou te pwomèt la. M'ap mande: -Kilè w'a vin konsole m'?
Ĉar mi fariĝis kiel felsako en fumo; Sed Viajn leĝojn mi ne forgesas.
Mwen tankou yon vye kalbas ki pandye bò dife. Men, mwen pa janm bliye sa ou mande m' fè.
Kiom estos la tagoj de Via sklavo? Kiam Vi faros juĝon super miaj persekutantoj?
Konbe jou sèvitè ou la rete pou l' viv ankò? Kilè w'a pini moun k'ap pèsekite m' yo?
Fosojn fosis al mi la fieruloj, Kontraŭe al Viaj leĝoj.
Yon bann awogan fouye twou sou wout mwen, yo p'ap fè sa ou mande nan lalwa a.
Ĉiuj Viaj ordonoj estas vero; Maljuste oni min persekutas; helpu min.
Tout kòmandman ou yo se bagay ki sèten. Y'ap pèsekite m' san rezon. vin pote m' sekou!
Oni preskaŭ pereigis min de sur la tero, Sed mi ne forlasis Viajn ordonojn.
Ti moso yo touye m'. Men, mwen menm, mwen pa janm dezobeyi lòd ou yo.
Laŭ Via boneco vivigu min, Kaj mi observos la ordonojn de Via buŝo.
Paske ou renmen m', ban m' lavi ankò pou m' ka swiv prensip ki soti nan bouch ou.
Por eterne, ho Eternulo, Via vorto staras forte en la ĉielo.
Seyè, pawòl ou la pou tout tan. Y'ap toujou rete jan yo ye a nan syèl la.
Por ĉiuj generacioj restas Via vero; Vi fortikigis la teron, kaj ĝi staras.
Tout tan tout tan, w'ap toujou kenbe pawòl ou. Ou mete latè nan plas li, l'ap rete fèm.
Laŭ Viaj leĝoj ĉio nun staras, Ĉar ĉio estas Viaj sklavoj.
Jouk jounen jòdi a, tout bagay sou latè rete jan ou vle l' la, paske yo tout se sèvitè ou yo ye.
Se Via instruo ne estus mia konsolo, Mi pereus en mia mizero.
Si mwen pa t' pran plezi m' nan fè sa ou mande m' fè, atòkonsa mwen ta fin mouri nan mizè mwen.
Neniam mi forgesos Viajn ordonojn, Ĉar per ili Vi min vivigas.
Mwen p'ap janm bliye lòd ou bay yo paske se gremesi yo ou ban m' lavi ankò.
Al Vi mi apartenas; Helpu min, ĉar mi serĉas Viajn ordonojn.
Se moun ou mwen ye. Sove m' non! M'ap toujou swiv lòd ou yo.
Pri mi embuskis malvirtuloj, por min pereigi; Sed mi studas Viajn leĝojn.
Yon bann mechan ap veye pou yo touye m'. Men mwen menm, m'ap veye pou m' mache dapre prensip ou yo.
Ĉe ĉiu afero mi vidis finon; Sed Via ordono estas tre vasta.
Mwen wè tou sa ki bon sou latè la pou yon ti tan. Men, kòmandman ou yo la pou tout tan.
Kiel mi amas Vian instruon! La tutan tagon mi meditas pri ĝi.
Ala renmen mwen renmen lalwa ou la! Se tout lajounen m'ap kalkile sou li.
Via ordono faras min pli saĝa ol miaj malamikoj, Ĉar ĝi restas al mi por ĉiam.
Kòmandman ou yo fè m' gen plis konprann pase lènmi m' yo. Kòmandman ou yo nan kè m' tout tan.
Mi fariĝis pli saĝa, ol ĉiuj miaj instruantoj, Ĉar Viaj leĝoj estas mia tuta meditado.
Mwen gen plis konprann pase tout pwofesè m' yo, paske m'ap kalkile sou prensip ou yo.
Mi estas pli scianta ol maljunuloj, Ĉar Viajn ordonojn mi konservas.
Mwen gen plis konprann pase granmoun cheve blan, paske mwen toujou swiv lòd ou yo.
De ĉiu malbona vojo mi detenas mian piedon, Por plenumi Vian vorton.
Mwen veye pou m' pa mete pye m' nan move chemen, pou m' ka fè tou sa ou di m' fè.
De Viaj decidoj mi ne dekliniĝas, Ĉar Vi min gvidas.
Mwen pa janm vire do bay sa ou deside, paske se ou menm ki moutre mwen tout bagay.
Kiel dolĉa estas por mia palato Via vorto! Pli ol mielo por mia buŝo!
Ala dous pawòl ou yo dous anba lang mwen! Yo pi dous pase siwo myèl nan bouch mwen.
De Viaj ordonoj mi prudentiĝas; Tial mi malamas ĉiun vojon de malvero.
Lòd ou yo fè m' konprann tout bagay, konsa mwen rayi tout bagay ki ka fè m' bay manti.
Via vorto estas lumilo por miaj piedoj, Kaj lumo por mia vojo.
Pawòl ou se yon chandèl ki fè m' wè kote m'ap mete pye m', se yon limyè k'ap klere chemen mwen.
Mi ĵuris, kaj mi plenumos: Observi Viajn justajn decidojn.
Mwen fè sèman, epi m'ap kenbe sèman an: M'ap fè tou sa ou deside nan jistis ou.
Mi estas tre senfortigita, ho Eternulo; Vivigu min, konforme al Via vorto.
Seyè, m'ap soufri anpil anpil. Ban m' lavi ankò jan ou te pwomèt la.
La oferdono de mia buŝo plaĉu al Vi, ho Eternulo, Kaj pri Viaj decidoj instruu min.
Seyè, koute lè m'ap lapriyè pou m' di ou mèsi. Fè m' konnen tou sa ou deside.
Mia animo estas ĉiam en mia mano, Sed Vian instruon mi ne forgesas.
Se tout tan lavi m' an danje. Men, mwen p'ap janm bliye lalwa ou.
La malvirtuloj metis reton por mi; Sed de Viaj ordonoj mi ne dekliniĝis.
Yon bann mechan tann pèlen pou mwen. Men, mwen pa t' dezobeyi lòd ou yo.
Mi heredigis al mi Viajn ordonojn por ĉiam, Ĉar ili estas la ĝojo de mia koro.
Prensip ou yo se byen m' pou tout tan, se yo ki fè kè m' kontan.
Mi klinis mian koron, Por plenumi Viajn leĝojn eterne ĝis la fino.
Mwen pran desizyon pou m' fè tou sa ou vle m' fè, tout tan jouk mwen mouri.
Skeptikulojn mi malamas, Sed Vian instruon mi amas.
Mwen rayi moun ki pa konn sa yo vle. Mwen renmen lalwa ou.
Vi estas mia ŝirmo kaj ŝildo; Vian vorton mi fidas.
Se ou ki defans mwen, se ou ki tout pwoteksyon mwen. Mwen mete tout espwa m' nan pawòl ou.
Foriĝu de mi, malbonagantoj; Mi observos la ordonojn de mia Dio.
Wete kò nou sou mwen, bann mechan, pou m' ka obeyi kòmandman Bondye mwen an.
Subtenu min laŭ Via diro, ke mi vivu; Kaj ne hontigu min pri mia espero.
Soutni mwen, jan ou te pwomèt la, pou m' ka viv. Pa kite m' pran wont pou m' pa jwenn sa m'ap tann lan.
Fortikigu min, ke mi saviĝu, Kaj mi ĉiam havos plezuron de Viaj leĝoj.
Kenbe m' pou m' ka delivre. M'ap toujou veye pou m' pa janm bliye sa ou vle m' fè.
Vi forpuŝas ĉiujn, kiuj dekliniĝas de Viaj leĝoj, Ĉar ilia falsaĵo estas mensoga.
Ou meprize tout moun ki desobeyi lalwa ou yo, paske tout plan y'ap fè yo p'ap sèvi yo anyen.
Kiel skorion Vi forĵetas ĉiujn malvirtulojn sur la tero; Tial mi amas Viajn decidojn.
Ou konsidere mechan ki sou latè tankou fatra. Se poutèt sa mwen renmen prensip ou yo.
De Via teruro tremas mia karno, Kaj Viajn juĝojn mi timas.
M'ap tranble nan tout kò m' sitèlman mwen pè ou. Wi, mwen pè jijman ou yo.
Mi faris juĝon kaj justecon; Ne transdonu min al miaj premantoj.
Mwen fè sa ki dwat ak sa ki bon. Tanpri, pa lage m' nan men lènmi m' yo.
Garantie liberigu Vian sklavon por bono, Por ke fieruloj min ne premu.
Kanpe pou defann sèvitè ou la. Pa kite bann awogan yo mete pye sou kou mwen.
Miaj okuloj sopiras Vian helpon Kaj Vian justan vorton.
Je m' yo fè m' mal tèlman m'ap tann ou vin sove m', jan ou te pwomèt fè m' jistis la.
Agu kun Via sklavo laŭ Via boneco, Kaj Viajn leĝojn instruu al mi.
Jan ou gen bon kè sa a, aji byen ak sèvitè ou la. Moutre m' sa ou vle m' fè a.
Mi estas Via sklavo; Klerigu min, ke mi sciu Viajn decidojn.
Se sèvitè ou mwen ye, louvri lespri m', pou m' ka konnen prensip ou yo.
Estas tempo, ke la Eternulo agu: Ili rompis Vian leĝon.
Seyè, li lè pou ou fè sa w'ap fè a, paske moun yo pa vle obeyi lalwa ou.
Tial mi amas Viajn ordonojn Pli ol oron, eĉ ol puran oron.
Se poutèt sa, mwen renmen kòmandman ou yo pi plis pase lò, menm pase lò ki pi bon an.
Tial mi estimas ĉiujn Viajn ordonojn, Ĉiun vojon de malvero mi malamas.
Se konsa, pou mwen menm tout lòd ou yo bon. Mwen rayi tout bagay ki ka fè m' bay manti.
Mirindaj estas Viaj decidoj; Tial mia animo ilin konservas.
Prensip ou yo se mèvèy. M'ap swiv yo ak tout kè m'.
Malkaŝo de Via vorto klerigas, Ĝi prudentigas simplanimulojn.
Esplikasyon nou jwenn nan pawòl ou klere lespri nou. Yo louvri lespri moun ki san konprann yo pou yo konprann.
Mi malfermas mian buŝon kaj enspiras, Ĉar mi deziregas Viajn ordonojn.
Mwen rete ak bouch mwen louvri, m'ap tann, tèlman m' anvi konnen kòmandman ou yo.
Turnu Vin al mi kaj korfavoru min, Kiel Vi agas kun la amantoj de Via nomo.
Vire gade m' non, gen pitye pou mwen, tankou ou toujou fè l' pou moun ki renmen ou yo!
Direktu miajn paŝojn laŭ Via promeso; Kaj nenia malhonesteco ekregu super mi.
Soutni m' avèk pawòl ou pou m' pa bite. Pa kite mechanste gen pye sou mwen.
Liberigu min de homa premado; Kaj mi observos Viajn ordonojn.
Delivre m' anba men moun k'ap peze m' yo pou m' ka mache dapre lòd ou yo.
Lumu per Via vizaĝo sur Vian sklavon, Kaj instruu al mi Viajn leĝojn.
Se sèvi m'ap sèvi ou. Tanpri, fè m' santi ou la avè m'. Moutre m' sa ou vle m' fè.
Torentojn da akvo elverŝas miaj okuloj, Pro tio, ke oni ne plenumas Vian instruon.
Dlo ap kouri nan je m' tankou larivyè, paske moun pa vle obeyi lalwa ou.
Justulo Vi estas, ho Eternulo, Kaj justaj estas Viaj juĝoj.
Seyè, ou pa nan patipri. Ou jije tout moun menm jan.
Vi aperigis Viajn decidojn Kun justeco kaj plena vero.
Prensip ou bay yo, se bagay ki dwat, se bagay ki vre.
Elturmentis min mia fervoro, Ĉar miaj malamikoj forgesis Viajn vortojn.
Tèlman mwen renmen lalwa ou, mwen santi se tankou yon dife k'ap boule tout anndan mwen, lè m' wè jan moun ki pa vle wè m' yo bliye pawòl ou yo.
Tre pura estas Via vorto, Kaj Via sklavo ĝin amas.
Pawòl ou se pawòl sèten nèt. Sèvitè ou gen tan renmen li.
Mi estas malgranda kaj malestimata; Sed Viajn ordonojn mi ne forgesas.
Mwen pa anyen, y'ap meprize m'. Men, mwen pa bliye lòd ou bay yo.
Via justeco estas justeco eterna, Kaj Via instruo estas vero.
Jistis ou la pou tout tan, lalwa ou se verite.
Sufero kaj mizero min trafis; Sed Viaj ordonoj estas mia plezuro.
Mwen nan tray, kè m' ap kase. Men, mwen pran tout plezi m' nan fè sa ou mande m' fè.
La justeco de Viaj decidoj estas eterna; Klerigu min, por ke mi vivu.
Prensip ou yo se bagay ki dwat pou tout tan. Ban m' bon konprann pou m' ka viv.
Mi vokas el la tuta koro; aŭskultu min, ho Eternulo; Mi plenumos Viajn leĝojn.
M'ap rele nan pye ou ak tout kè mwen. Reponn mwen, Seyè, pou m' ka toujou fè sa ou vle m' fè.
Mi vokas al Vi; savu min, Kaj mi konservos Viajn decidojn.
M'ap rele ou, sove m' non, pou m' ka mache dapre prensip ou yo!
Antaŭ la matenruĝo mi vokas; Vian vorton mi fidas.
Solèy poko leve, m'ap rele mande sekou. Tout espwa mwen se nan pawòl ou li ye.
Antaŭ la noktaj gardopartoj miaj okuloj vekiĝas, Por ke mi meditu pri Via vorto.
Lannwit poko rive, mwen moute kabann mwen pou m' kalkile pawòl ou yo.
Mian voĉon aŭskultu, laŭ Via boneco, ho Eternulo; Laŭ Via justeco lasu min vivi.
Seyè, koute sa m'ap di ou, paske ou gen bon kè. Ban m' lavi ankò, jan ou te pwomèt la.
Alproksimiĝas malicaj persekutantoj; Malproksimaj ili estas de Via leĝo.
Moun ki soti pou touye m' yo pwoche bò kote m'. Se moun sa yo ki vire do bay lalwa a depi lontan.
Proksima Vi estas, ho Eternulo; Kaj ĉiuj Viaj ordonoj estas vero.
Men, ou toupre m', Seyè. Tout kòmandman ou yo se bagay ki vre.
De longe mi scias pri Viaj decidoj, Ke Vi fiksis ilin por ĉiam.
Gen lontan depi mwen konnen prensip ou yo. Yo la pou tout tan.
Rigardu mian mizeron, kaj liberigu min, Ĉar Vian instruon mi ne forgesis.
Gade nan ki mizè mwen ye. Delivre m' non, paske mwen pa janm bliye lalwa ou!
Defendu mian aferon, kaj liberigu min; Laŭ Via vorto lasu min vivi.
Defann kòz mwen, delivre m'. Ban m' lavi ankò, jan ou te pwomèt la.
Malproksima de malvirtuloj estas savo, Ĉar ili ne ŝatas Viajn leĝojn.
Mechan yo p'ap janm sove, paske yo p'ap chache konnen sa ou vle yo fè.
Via favorkoreco estas granda, ho Eternulo; Laŭ Via justeco lasu min vivi.
Seyè, ou pa manke gen kè sansib! Ban m' lavi ankò, jan ou te deside l' la.
Multaj estas miaj persekutantoj kaj premantoj, Sed de Viaj decidoj mi ne dekliniĝis.
Mwen gen anpil moun ki pa vle wè m'. Mwen pa janm mete prensip ou yo sou kote.
Mi vidis perfidulojn, kaj mi ilin abomenis, Ĉar Vian vorton ili ne observis.
Lè m'ap gade bann trèt sa yo, sa ban m' degoutans, paske se pa moun k'ap obeyi pawòl ou.
Rigardu, mi amas Viajn ordonojn; Ho Eternulo, laŭ Via boneco lasu min vivi.
Gade jan m' renmen lòd ou yo, Seyè! Ban m' lavi ankò, paske ou renmen m'.
La esenco de Via vorto estas vero, Kaj eterna estas ĉiu juĝo de Via justeco.
Tou sa ki nan pawòl ou se verite. Tout jijman ou yo se jijman ki san patipri. Yo la pou tout tan.
Princoj persekutas min senkaŭze; Sed Vian vorton timas mia koro.
Yon bann chèf ap pèsekite m' san rezon, men se pou pawòl ou yo mwen gen krentif.
Mi ĝojas pri Via vorto, Kiel ricevinto de granda akiro.
Pawòl ou fè kè m' kontan. Se tankou si m' te jwenn yon gwo richès.
Malveron mi malamas kaj abomenas; Vian instruon mi amas.
Mwen rayi bay manti, mwen pa vle wè sa. Mwen renmen lalwa ou la anpil.
Sepfoje ĉiutage mi Vin gloras Por Viaj justaj juĝoj.
Sèt fwa chak jou m'ap di ou mèsi pou jijman ou yo ki san patipri.
Grandan pacon havas la amantoj de Via instruo; Kaj ili ne falpuŝiĝas.
Moun ki renmen lalwa ou la ap viv ak kè poze. Pa gen anyen ki pou fè yo bite.
Mi atendas Vian savon, ho Eternulo, Viajn ordonojn mi plenumas.
M'ap tann ou vin delivre m', Seyè. M'ap fè tou sa ou kòmande m' fè.
Mia animo observas Viajn decidojn, Kaj mi ilin forte amas.
M'ap mache dapre prensip ou yo, se pa ti renmen mwen renmen yo.
Mi observas Viajn ordonojn kaj decidojn, Ĉar ĉiuj miaj vojoj estas antaŭ Vi.
M'ap swiv lòd ou yo, m'ap fè tou sa ou vle m' fè, paske ou konnen tout vire tounen m'.
Mia krio venu al Vi, ho Eternulo; Laŭ Via vorto klerigu min.
Se pou rèl mwen rive jouk nan zòrèy ou, Seyè. Jan ou te pwomèt la, ban m' bon konprann.
Mia petego venu al Vi; Laŭ Via diro savu min.
Se pou lapriyè m' rive nan zòrèy ou. Jan ou te pwomèt la, delivre m'.
Miaj lipoj eldiru gloradon, Ĉar Vi instruas al mi Viajn leĝojn.
Se pou m' louvri bouch mwen pou m' fè lwanj ou, paske se ou ki moutre m' sa ou vle m' fè.
Mia lango predikos pri Via vorto, Ĉar ĉiuj Viaj ordonoj estas justaj.
Se pou m' chante pou m' fè konnen pawòl ou yo, paske tout kòmandman ou yo dwat.
Via mano estu al mi helpo, Ĉar Viajn ordonojn mi elektis.
Se pou ou vin ede m' ak fòs ponyèt ou, paske mwen pran desizyon pou m' swiv lòd ou yo!
Mi deziregas Vian savon, ho Eternulo, Kaj Via instruo estas mia plezuro.
Ou wè jan m'ap tann ou vin sove m'! Mwen jwenn tout plezi m' nan lalwa ou.
Mia animo vivu kaj gloru Vin, Kaj Viaj juĝoj min helpu.
Ban m' lavi pou m' fè lwanj ou, pou ou ka vin ede m', jan ou te deside l' la.
Mi erarvagis kiel perdita ŝafo; Elserĉu Vian sklavon, ĉar Viajn ordonojn mi ne forgesis.
Mwen tankou yon mouton ki pèdi bann li. Tanpri, vin chache m', paske mwen pa janm bliye kòmandman ou yo.