Psalms 119

ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
Блаженні непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
Блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем,
They also do no iniquity: they walk in his ways.
і хто кривди не робить, хто ходить путями Його!
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
Ти видав накази Свої, щоб виконувати пильно.
O that my ways were directed to keep thy statutes!
Коли б же дороги мої були певні, щоб держатись Твоїх постанов,
Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
не буду тоді засоромлений я, як буду дивитись на всі Твої заповіді!
I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
Щирим серцем я буду Тебе прославляти, як навчуся законів Твоїх справедливих.
I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
Я буду держатись Твоїх постанов, не кидай же зовсім мене!
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься Твоїх слів!
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Цілим серцем своїм я шукаю Тебе, не дай же мені заблудитися від Твоїх заповідей!
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе.
Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
Благословен єси, Господи, навчи мене постанов Своїх!
With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
З дороги свідоцтв Твоїх радію я, як маєтком великим.
I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої буду дивитись.
I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
Я буду радіти Твоїми постановами, слова Твого не забуду!
GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я буду держатися слова Твого!
Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
Відкрий мої очі, і хай чуда Закону Твого я побачу!
I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
На землі я приходько, Своїх заповідей не ховай Ти від мене!
My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
Омліває душа моя з туги за Твоїми законами кожного часу...
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
Насварив Ти проклятих отих гордунів, що вхиляються від Твоїх заповідей.
Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
Відверни Ти від мене зневагу та сором, бо держуся свідоцтв Твоїх я!
Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
Теж вельможі сидять та на мене змовляються, та Твій раб про постанови Твої розмовляє,
Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
і свідоцтва Твої то потіха моя, то для мене дорадники!
DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
Душа моя гнеться до пороху, за словом Своїм оживи Ти мене!
I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
Про дороги свої я казав, і почув Ти мене, навчи Ти мене постанов Своїх!
Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
Дай мені розуміти дорогу наказів Твоїх, і про чуда Твої я звіщатиму.
My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згідно зо словом Своїм!
Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
Дорогу неправди від мене відсунь, і дай мені з ласки Своєї Закона!
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Я вибрав путь правди, закони Твої біля себе поставив.
I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
До свідоцтв Твоїх я приєднався, Господи, не посором же мене!
I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
Буду бігти шляхом Твоїх заповідей, бо пошириш Ти серце моє.
HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
Путь Своїх постанов покажи мені, Господи, і я буду держатись її до кінця!
Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся Закону Твого, і всім серцем я буду триматись його!
Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користи.
Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
Відверни мої очі, щоб марноти не бачили, на дорозі Своїй оживи Ти мене!
Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
Для Свого раба сповни слово Своє, що на страх Твій воно.
Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
Відверни Ти від мене зневагу, якої боюся, бо добрі закони Твої.
Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
Ось я прагну наказів Твоїх, оживи мене правдою Своєю!
VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
і хай зійде на мене, о Господи, милість Твоя, спасіння Твоє, згідно з словом Твоїм,
So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
і нехай відповім я тому, хто словом ганьбить мене, бо надіюсь на слово Твоє!
And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
і не відіймай з моїх уст слова правди ніколи, бо я жду Твоїх присудів!
So shall I keep thy law continually for ever and ever.
А я буду держатися завжди Закону Твого, на вічні віки!
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
і буду ходити в широкості, бо наказів Твоїх я шукаю.
I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
і буду я перед царями звіщати про свідоцтва Твої, й не зазнаю я сорому!
And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
і буду я розкошувати Твоїми заповідями, бо їх полюбив,
My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
і я руки свої простягну до Твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про Твої постанови!
ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
Пам'ятай про те слово Своєму рабові, що його наказав Ти чекати мені.
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
Це розрада моя в моїм горі, як слово Твоє оживляє мене.
The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
Гордуни насміхалися з мене занадто, та я не відступив від Закону Твого!
I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
Твої присуди я пам'ятаю відвіку, о Господи, і радію!
Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
Буря мене обгорнула через нечестивих, що Закона Твого опускають!
Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
Співи для мене Твої постанови у домі моєї мандрівки.
I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
Я вночі пам'ятаю ім'я Твоє, Господи, і держуся Закону Твого!
This I had, because I kept thy precepts.
Оце сталось мені, бо наказів Твоїх я держуся.
CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
Я сказав: Моя доля, о Господи, щоб держатись мені Твоїх слів.
I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
Я благаю Тебе цілим серцем: Учини мені милість за словом Своїм!
I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
Я розважив дороги свої, й до свідоцтв Твоїх ноги свої звернув.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
Я спішу й не барюся виконувати Твої заповіді.
The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
Тенета безбожних мене оточили, та я не забув про Закона Твого.
At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
Опівночі встаю я, щоб скласти подяку Тобі за присуди правди Твоєї.
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
Я приятель всім, хто боїться Тебе, й хто накази Твої береже!
The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
Милосердя Твого, о Господи, повна земля, навчи Ти мене Своїх постанов!
TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
Ти з рабом Своїм добре зробив, Господи, за словом Своїм.
Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
Навчи мене доброго розуму та познавання, бо в заповіді Твої вірую я!
Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь Твого слова.
Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
Ти добрий, і чиниш добро, навчи Ти мене Своїх постанов!
The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
Гордуни вимишляють на мене неправду, а я цілим серцем держуся наказів Твоїх.
Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
Зробилось нечуле, як лій, їхнє серце, а я розкошую з Закону Твого.
It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
Добре мені, що я змучений був, щоб навчитися Твоїх постанов!
The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
Ліпший для мене Закон Твоїх уст, аніж тисячі золота й срібла.
JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
Руки Твої створили мене й збудували мене, подай мені розуму, й хай я навчусь Твоїх заповідей!
They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
Хто боїться Тебе, ті побачать мене та й зрадіють, бо я Твого слова чекаю!
I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
Знаю я, Господи, що справедливі були Твої присуди, і справедливо мене понижав Ти.
Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
Нехай буде милість Твоя на розраду мені, за словом Твоїм до Свого раба.
Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
Нехай зійде на мене Твоє милосердя, й я житиму, бо Закон Твій розрада моя.
Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
Нехай гордуни посоромлені будуть, бо робили нечесно, а я буду роздумувати про накази Твої.
Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
До мене повернуться ті, хто боїться Тебе, і пізнають свідоцтва Твої.
Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
Нехай серце моє буде чисте в Твоїх постановах, щоб я не посоромився!
CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
Душа моя слабне від туги за спасінням Твоїм, чекаю я слова Твого!
Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
За словом Твоїм гаснуть очі мої та питають: Коли Ти потішиш мене?...
For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
Хоч я став, як той міх у диму, та Твоїх постанов не забув.
How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
Скільки днів для Твого раба? Коли присуда зробиш моїм переслідникам?
The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
Гордуни покопали були мені ями, що не за Законом Твоїм.
All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
Усі Твої заповіді справедливі; неправдиво мене переслідують, допоможи Ти мені!
They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
Малощо не погубили мене на землі, та я не покинув наказів Твоїх!
Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
Оживи Ти мене за Своїм милосердям, і я буду триматися свідчення уст Твоїх!
LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває.
Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
З роду в рід Твоя правда; Ти землю поставив і стала вона,
They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
усі за Твоїми судами сьогодні стоять, бо раби Твої всі.
Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
Коли б не Закон Твій, розрада моя, то я був би загинув в недолі своїй!
I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
Я повік не забуду наказів Твоїх, бо Ти ними мене оживляєш.
I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
Твій я, спаси Ти мене, бо наказів Твоїх я шукаю!
The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
Чекають безбожні забити мене, а я про свідоцтва Твої розважаю.
I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
Я бачив кінець усього досконалого, але Твоя заповідь вельми широка!
MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
Як я кохаю Закона Твого, цілий день він розмова моя!
Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки моя!
I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
Я став розумніший за всіх своїх учителів, бо свідоцтва Твої то розмова моя!
I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
Став я мудріший за старших, бо держуся наказів Твоїх!
I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
Я від кожної злої дороги повстримую ноги свої, щоб держатися слова Твого.
I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
Я не ухиляюся від Твоїх присудів, Ти бо навчаєш мене.
How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
Яке то солодке слово Твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам!
Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
Від наказів Твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди!
NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї.
I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
Я присяг і дотримаю, що буду держатися присудів правди Твоєї.
I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
Перемучений я аж занадто, за словом Своїм оживи мене, Господи!
Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
Хай же будуть приємні Тобі жертви уст моїх, Господи, і навчи Ти мене Своїх присудів!
My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
У небезпеці душа моя завжди, але я Закону Твого не забув.
The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
Безбожні поставили пастку на мене, та я не зблудив від наказів Твоїх.
Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
Я навіки свідоцтва Твої вспадкував, бо вони радість серця мого.
I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
Я серце своє нахилив, щоб чинити Твої постанови, повік, до кінця.
SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
Сумнівне ненавиджу я, а Закона Твого покохав.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Ти моя охорона та щит мій, чекаю я слова Твого.
Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
Відступіться від мене, злочинці, і я буду держатися заповідей мого Бога!
Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
За словом Своїм підіпри Ти мене, і я житиму, і в надії моїй не завдай мені сорому!
Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
Підкріпи Ти мене і спасуся, і я буду дивитися завжди в Твої постанови!
Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
Ти погорджуєш усіма, хто від Твоїх постанов відступає, бо хитрощі їхні неправда.
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
Всіх безбожних землі відкидаєш, як жужель, тому покохав я свідоцтва Твої.
My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
Зо страху Твого моє тіло тремтить, й я боюсь Твоїх присудів!
AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
Я право та правду чиню, щоб мене не віддав Ти моїм переслідникам.
Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
Поручи Ти на добре Свого раба, щоб мене гордуни не гнобили.
Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
Гаснуть очі мої за спасінням Твоїм та за словом правди Твоєї.
Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
Учини ж Ти Своєму рабові за Своїм милосердям, і навчи Ти мене Своїх постанов!
I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
Я раб Твій, і зроби мене мудрим, і свідоцтва Твої буду знати!
It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
Це для Господа час, щоб діяти: Закона Твого уневажнили.
Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
Тому я люблю Твої заповіді більш від золота й щирого золота.
Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
Тому всі накази Твої уважаю за слушні, а кожну дорогу неправди ненавиджу!
PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Чудові свідоцтва Твої, тому то душа моя держиться їх.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
Вхід у слова Твої світло дає, недосвідчених мудрими робить.
I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
Я уста свої розкриваю й повітря ковтаю, бо чую жадобу до Твоїх заповідей.
Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
Обернися до мене та будь милостивий мені, Як чиниш Ти тим, хто кохає імення Твоє.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
Своїм словом зміцни мої кроки, і не дай панувати надо мною ніякому прогріхові.
Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
Від людського утиску визволь мене, і нехай я держуся наказів Твоїх!
Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
Хай засяє лице Твоє на Твого раба, і навчи Ти мене уставів Своїх!
Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
Пливуть водні потоки з очей моїх, бо Твого Закону не додержують...
TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
Ти праведний, Господи, і прямі Твої присуди,
Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
бо Ти наказав справедливі свідоцтва Свої й щиру правду!
My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
Нищить мене моя ревність, бо мої вороги позабували слова Твої.
Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
Вельми очищене слово Твоє, і Твій раб його любить.
I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
Я малий і погорджений, та не забуваю наказів Твоїх.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
Правда Твоя правда вічна, а Закон Твій то істина.
Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
Недоля та утиск мене обгорнули, але Твої заповіді моя розкіш!
The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
Правда свідоцтв Твоїх вічна, подай мені розуму, й буду я жити!
KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
Цілим серцем я кличу: почуй мене, Господи, і я буду держатись уставів Твоїх!
I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
Я кличу до Тебе, спаси Ти мене, і я буду держатись свідоцтв Твоїх!
I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
Світанок я випередив та й вже кличу, Твого слова чекаю.
Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
Мої очі сторожі нічні випереджують, щоб про слово Твоє розмовляти.
Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
Почуй же мій голос з Свого милосердя, о Господи, оживи Ти мене з Свого присуду!
They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від Закону Твого далекі,
Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
та близький Ти, о Господи, а всі Твої заповіді справедливість!
Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
Віддавна я знаю свідоцтва Твої, бо навіки Ти їх заклав!
RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
Подивись на недолю мою та мене порятуй, бо я не забуваю Закону Твого!
Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
Вступися за справу мою й мене визволи, за словом Своїм оживи Ти мене!
Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
Від безбожних спасіння далеке, бо вони не шукають Твоїх постанов.
Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
Велике Твоє милосердя, о Господи, оживи Ти мене з Свого присуду!
Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
Багато моїх переслідників та ворогів моїх, але від свідоцтв Твоїх не відхиляюсь!
I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
Бачив я зрадників й бридився ними, бо не держать вони Твого слова.
Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
Подивися: люблю я накази Твої, за милосердям Своїм оживи мене, Господи!
Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
Правда підвалина слова Твого, а присуди правди Твоєї навіки.
SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
Безневинно вельможі мене переслідують, та серце моє Твого слова боїться.
I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
Радію я словом Твоїм, ніби здобич велику знайшов.
I hate and abhor lying: but thy law do I love.
Я неправду ненавиджу й бриджуся нею, покохав я Закона Твого!
Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
Сім раз денно я славлю Тебе через присуди правди Твоєї.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Мир великий для тих, хто кохає Закона Твого, і не мають вони спотикання.
LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
На спасіння Твоє я надіюся, Господи, і Твої заповіді виконую.
My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
Душа моя держить свідоцтва Твої, і я сильно люблю їх.
I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
Я держуся наказів Твоїх та свідоцтв Твоїх, бо перед Тобою мої всі дороги!
TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
Благання моє хай наблизиться перед лице Твоє, Господи, за словом Своїм подай мені розуму!
Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
Нехай прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом Своїм мене визволь!
My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
Нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів Своїх Ти навчаєш мене.
My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
Хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі Твої заповіді справедливість.
Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
Нехай буде рука Твоя в поміч мені, бо я вибрав накази Твої.
I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
Я прагну спасіння Твого, о Господи, а Закон Твій то розкіш моя!
Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
Хай душа моя буде жива, і хай славить Тебе, а Твій присуд нехай допоможе мені!
I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.
Я блукаю, немов та овечка загублена, пошукай же Свого раба, бо я не забув Твоїх заповідей!...