Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
et factum est cum consummasset Iesus sermones hos omnes dixit discipulis suis
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
scitis quia post biduum pascha fiet et Filius hominis tradetur ut crucifigatur
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiaphas
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
et consilium fecerunt ut Iesum dolo tenerent et occiderent
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
dicebant autem non in die festo ne forte tumultus fieret in populo
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
cum autem esset Iesus in Bethania in domo Simonis leprosi
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti pretiosi et effudit super caput ipsius recumbentis
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
videntes autem discipuli indignati sunt dicentes ut quid perditio haec
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
potuit enim istud venundari multo et dari pauperibus
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
sciens autem Iesus ait illis quid molesti estis mulieri opus bonum operata est in me
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
nam semper pauperes habetis vobiscum me autem non semper habetis
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
mittens enim haec unguentum hoc in corpus meum ad sepeliendum me fecit
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
amen dico vobis ubicumque praedicatum fuerit hoc evangelium in toto mundo dicetur et quod haec fecit in memoriam eius
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scarioth ad principes sacerdotum
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
et ait illis quid vultis mihi dare et ego vobis eum tradam at illi constituerunt ei triginta argenteos
And from that time he sought opportunity to betray him.
et exinde quaerebat oportunitatem ut eum traderet
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes ubi vis paremus tibi comedere pascha
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
at Iesus dixit ite in civitatem ad quendam et dicite ei magister dicit tempus meum prope est apud te facio pascha cum discipulis meis
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
et fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus et paraverunt pascha
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
vespere autem facto discumbebat cum duodecim discipulis
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
et edentibus illis dixit amen dico vobis quia unus vestrum me traditurus est
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
et contristati valde coeperunt singuli dicere numquid ego sum Domine
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
at ipse respondens ait qui intinguit mecum manum in parapside hic me tradet
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de illo vae autem homini illi per quem Filius hominis traditur bonum erat ei si natus non fuisset homo ille
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
respondens autem Iudas qui tradidit eum dixit numquid ego sum rabbi ait illi tu dixisti
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
cenantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait accipite et comedite hoc est corpus meum
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
et accipiens calicem gratias egit et dedit illis dicens bibite ex hoc omnes
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
hic est enim sanguis meus novi testamenti qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
dico autem vobis non bibam amodo de hoc genimine vitis usque in diem illum cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
et hymno dicto exierunt in montem Oliveti
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
tunc dicit illis Iesus omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte scriptum est enim percutiam pastorem et dispergentur oves gregis
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
postquam autem resurrexero praecedam vos in Galilaeam
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
respondens autem Petrus ait illi et si omnes scandalizati fuerint in te ego numquam scandalizabor
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
ait illi Iesus amen dico tibi quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
ait illi Petrus etiam si oportuerit me mori tecum non te negabo similiter et omnes discipuli dixerunt
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
tunc venit Iesus cum illis in villam quae dicitur Gethsemani et dixit discipulis suis sedete hic donec vadam illuc et orem
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
et adsumpto Petro et duobus filiis Zebedaei coepit contristari et maestus esse
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
tunc ait illis tristis est anima mea usque ad mortem sustinete hic et vigilate mecum
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
et progressus pusillum procidit in faciem suam orans et dicens mi Pater si possibile est transeat a me calix iste verumtamen non sicut ego volo sed sicut tu
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
et venit ad discipulos et invenit eos dormientes et dicit Petro sic non potuistis una hora vigilare mecum
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
vigilate et orate ut non intretis in temptationem spiritus quidem promptus est caro autem infirma
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
iterum secundo abiit et oravit dicens Pater mi si non potest hic calix transire nisi bibam illum fiat voluntas tua
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
et venit iterum et invenit eos dormientes erant enim oculi eorum gravati
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
et relictis illis iterum abiit et oravit tertio eundem sermonem dicens
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
tunc venit ad discipulos suos et dicit illis dormite iam et requiescite ecce adpropinquavit hora et Filius hominis traditur in manus peccatorum
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
surgite eamus ecce adpropinquavit qui me tradit
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
adhuc ipso loquente ecce Iudas unus de duodecim venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus a principibus sacerdotum et senioribus populi
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
qui autem tradidit eum dedit illis signum dicens quemcumque osculatus fuero ipse est tenete eum
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
et confestim accedens ad Iesum dixit have rabbi et osculatus est eum
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
dixitque illi Iesus amice ad quod venisti tunc accesserunt et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
et ecce unus ex his qui erant cum Iesu extendens manum exemit gladium suum et percutiens servum principis sacerdotum amputavit auriculam eius
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
tunc ait illi Iesus converte gladium tuum in locum suum omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
an putas quia non possum rogare Patrem meum et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones angelorum
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
in illa hora dixit Iesus turbis tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus conprehendere me cotidie apud vos sedebam docens in templo et non me tenuistis
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
hoc autem totum factum est ut implerentur scripturae prophetarum tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
at illi tenentes Iesum duxerunt ad Caiaphan principem sacerdotum ubi scribae et seniores convenerant
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
Petrus autem sequebatur eum a longe usque in atrium principis sacerdotum et ingressus intro sedebat cum ministris ut videret finem
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
principes autem sacerdotum et omne concilium quaerebant falsum testimonium contra Iesum ut eum morti traderent
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent novissime autem venerunt duo falsi testes
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
et dixerunt hic dixit possum destruere templum Dei et post triduum aedificare illud
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
et surgens princeps sacerdotum ait illi nihil respondes ad ea quae isti adversum te testificantur
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Iesus autem tacebat et princeps sacerdotum ait illi adiuro te per Deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus Filius Dei
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
dicit illi Iesus tu dixisti verumtamen dico vobis amodo videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis et venientem in nubibus caeli
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens blasphemavit quid adhuc egemus testibus ecce nunc audistis blasphemiam
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
quid vobis videtur at illi respondentes dixerunt reus est mortis
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
tunc expuerunt in faciem eius et colaphis eum ceciderunt alii autem palmas in faciem ei dederunt
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
dicentes prophetiza nobis Christe quis est qui te percussit
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
Petrus vero sedebat foris in atrio et accessit ad eum una ancilla dicens et tu cum Iesu Galilaeo eras
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
at ille negavit coram omnibus dicens nescio quid dicis
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
exeunte autem illo ianuam vidit eum alia et ait his qui erant ibi et hic erat cum Iesu Nazareno
And again he denied with an oath, I do not know the man.
et iterum negavit cum iuramento quia non novi hominem
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
et post pusillum accesserunt qui stabant et dixerunt Petro vere et tu ex illis es nam et loquella tua manifestum te facit
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
tunc coepit detestari et iurare quia non novisset hominem et continuo gallus cantavit
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
et recordatus est Petrus verbi Iesu quod dixerat priusquam gallus cantet ter me negabis et egressus foras ploravit amare