II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
Lè Seyè a te fin delivre David anba men Sayil ak anba men tout lènmi li yo, David chante chante sa a pou Seyè a.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
Li di konsa: -Seyè, se ou menm ki twou wòch kote m' kache a. Se ou menm ki sèvi m' ranpa. Se ou menm ki delivre m'.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Ou se Bondye mwen, se ou menm ki pwoteje m'. Se nan ou mwen mete tout konfyans mwen. Se ou ki tout defans mwen. Se fòs ou k'ap sove m'. Se anba zèl ou m' jwenn kote pou m' kache. Se ou ki delivrans mwen. Se ou ki delivre m' anba mechan yo.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Mwen rele Seyè a, li delivre m' anba lènmi m' yo. Lwanj pou Seyè a!
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Lanmò te fin vlope m', mwen te pè lè m' wè tout malè sa yo tonbe sou mwen.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Privye lanmò te tonbe sou mwen yon sèl kou. Kote m' vire, mwen wè lanmò devan m'.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
Nan mizè mwen te ye a mwen rele Seyè a, Mwen mande Bondye mwen sekou. Kote l' chita lakay li a, li tande vwa mwen. Rèl mwen rive jouk nan zòrèy li.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Lè sa a, latè pran tranble, li souke. Fondasyon syèl la pran tranble. Yon sèl frison pran yo, paske Bondye te an kòlè.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Lafimen t'ap soti nan twou nen li. Yon gwo flanm dife ak moso chabon tou limen t'ap soti nan bouch li.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Li bese syèl la, li desann ak yon gwo nwaj nwa anba pye li.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
Li moute sou do yon zanj cheriben, li t'ap vole. Yon kouran van t'ap pouse l' ale.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Li te kache kò l' nan fènwa. Yon gwo nwaj pwès plen dlo te vlope l' toupatou.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Anpil chabon dife tou limen t'ap soti nan gwo limyè ki t'ap klere devan li an.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Seyè a pran gwonde nan syèl la. Bondye ki anwo nan syèl la fè tout moun tande vwa li.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Li voye flèch li yo, li gaye tout lènmi m' yo, li fè yo tout kouri ak kout zèklè.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Lè ou an kòlè, Seyè, van soti ak fòs nan twou nen ou. Lè konsa, moun wè fon lanmè a, fondasyon latè a parèt aklè.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Seyè a rete nan syèl la, li lonje men l', li pran m'. Li rale m' soti nan mitan gwo dlo yo.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Li delivre m' anba gwo lènmi m' yo, anba tout moun sa yo ki te rayi m', epi ki te pi fò pase m'.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Lè m' te nan tray, yo pwofite atake m'. Men, Seyè a te kenbe m'.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Li wete m' nan move pa a. Li delivre m' paske li renmen m'.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Seyè a ban m' sa m' merite, paske li wè m' mache dwat devan li. Li ban m' benediksyon paske li wè mwen inonsan.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Mwen te obeyi lalwa Seyè a, mwen pa janm vire do bay Bondye.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Mwen fè tou sa ki nan lalwa li, mwen pa janm dezobeyi kòmandman li yo.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Li konnen mwen pa antò. Mwen kenbe kò m' pou m' pa fè sa ki mal.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Se konsa li ban m' sa m' merite, paske mwen mache dwat devan li, paske li wè mwen inonsan.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Ou menm, Seyè, ou kenbe pawòl ou ak moun ki kenbe pawòl yo, ou bon ak moun ki bon.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
Ou pa fè ipokrit ak moun ki pa fè ipokrit avè ou, men ou malen ak moun ki malen.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Ou sove moun ki soumèt yo devan ou. Men, ou annik gade moun ki gen lògèy yo, ou desann yo.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Seyè, ou se limyè mwen. Se ou ki wete m' nan fènwa kote m' te ye a.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Avè ou, mwen fonse sou bann lènmi m' yo ki ame jouk nan dan. Avè ou, mwen eskalade miray ki sèvi yo defans.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Bondye o! Tou sa ou fè bon nèt ale. Ou pa gen de pawòl. Ou pwoteje tout moun ki chache pwoteksyon anba zèl ou.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Ki moun ki Bondye si se pa Seyè a? Ki moun ki defans nou si se pa Bondye nou an?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Se Bondye ki pwoteje m' avè fòs li. Li fè m' mennen yon lavi san repwòch.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Li asire pye m' tankou pye kabrit, li fè m' mache sou mòn yo san m' pa tonbe.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Li moutre m' jan pou m' goumen. Li ban m' fòs pou m' sèvi ak pi gwo banza ki genyen.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Se ou menm, Seyè, ki pwoteje m'. Se ou ki sove m'. Si m' kapab leve kanpe, se paske ou renmen m'.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Ou pa kite yo bare wout mwen. Mwen pa janm pèdi pye.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Mwen kouri dèyè lènmi m' yo, mwen bat yo. Mwen pa tounen toutan mwen pa fin kraze yo nèt.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Mwen jete yo atè, m' kraze yo, yo pa ka leve. Yo tonbe, mwen mete pye m' sou kou yo.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Ou ban m' kont fòs pou m' goumen. Ou fè lènmi m' yo mande m' padon.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Ou fè yo kouri devan m'. Mwen disparèt tout moun ki rayi m' yo.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Y'ap mande sekou, men pa gen moun ki ka sove yo. Y'ap rele Seyè a, men li pa reponn yo.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Mwen kraze yo fè yo tounen pousyè. M' pilonnen yo, m' mache sou yo tankou sou labou nan lari.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Ou delivre m' anba pèp rebèl sa a. Ou fè m' rete chèf pou m' gouvènen tout nasyon yo tou. Pèp mwen pa t' konnen, se yo menm k'ap sèvi m'.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Moun lòt peyi yo ap achte figi m'. Kou yo tande vwa m', yo obeyi m'.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Yo pèdi tout kouraj yo. Yo soti kote yo te kache a, y'ap tranble kou fèy bwa.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Konpliman pou Seyè a! Lwanj pou moun ki pran defans mwen an! Se Bondye ki delivre m', se li menm ki pwoteje m'. Ann fè konnen jan li gen pouvwa!
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Se Bondye ki pran revanj mwen. Se li ki mete pèp yo anba pye mwen.
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Ou sove m' anba men lènmi m' yo. Ou wete m' anba men moun ki t'ap konbat mwen yo. Ou delivre m' anba ansasen yo.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Se poutèt sa m'a fè moun lòt nasyon yo konnen ki moun ou ye. m'a chante pou fè lwanj ou.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Bondye delivre wa li a anpil fwa. Li moutre jan li pa janm sispann renmen David, moun li chwazi a, ansanm ak pitit pitit li yo pou tout tan.