II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
David sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Hånd.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
Han sang: "HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier,
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn, min Tilflugt, min Frelser, som frelser mig fra Vold!
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Jeg påkalder HERREN, den Højlovede, og frelses fra mine Fjender.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Dødens Brændinger omsluttede mig, Ødelæggelsens Strømme forfærdede mig,
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Dødsrigets Reb omspændte mig, Dødens Snarer faldt over mig;
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
i min Vånde påkaldte jeg HERREN og råbte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Råb fandt ind til hans Ører!
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Da rystede Jorden og skjalv, Himlens Grundvolde bæved og rysted, thi hans Vrede blussede op.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Røg for ud af hans Næse, fortærende Ild af hans Mund, Gløder gnistrede fra ham.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Han sænkede Himlen, steg ned med Skymulm under sine Fødder;
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
båret af Keruber fløj han, svæved på Vindens Vinger;
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
han omgav sig med Mulm som en Bolig, mørke Vandmasser, vandfyldte Skyer.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Fra Glansen foran ham for der Hagl og Ildgløder ud.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst;
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
han udslynged Pile, adsplittede dem, lod Lynene funkle og skræmmede dem.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Havets Bund kom til Syne, Jordens Grundvolde blottedes ved HERRENs Trusel, for hans Vredes Pust.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Han udrakte Hånden fra det høje og greb mig, drog mig op af de vældige Vande,
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
frelste mig fra mine mægtige Fjender, fra mine Avindsmænd; de var mig for stærke.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
På min Ulykkes Dag faldt de over mig, men HERREN blev mig et Værn.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Han førte mig ud i åbent Land, han frelste mig, thi han havde Behag i mig.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
thi jeg holdt mig til HERRENs Veje, svigted i Gudløshed ikke min Gud;
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
hans Bud stod mig alle for Øje, jeg veg ikke fra hans Love.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Ustraffelig var jeg for ham og vogtede mig for Brøde.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
HERREN lønned mig efter min Retfærd, mine Hænders Uskyld, som var ham for Øje!
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Du viser dig from mod den fromme, retsindig mod den retsindige,
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
du viser dig ren mod den rene og vrang mod den svigefulde.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
De arme giver du Frelse, hovmodiges Øjne Skam!
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Ja, du er min Lampe, HERRE! HERREN opklarer mit Mørke.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Thi ved din Hjælp søndrer jeg Mure, ved min Guds Hjælp springer jeg over Volde.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENs Ord. Han er et Skjold for alle, der sætter deres Lid til ham.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Ja, hvem er Gud uden HERREN, hvem er en Klippe uden vor Gud,
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
den Gud, der omgjorded mig med Kraft, jævnede Vejen for mig,
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
gjorde mine Fødder som Hindens og gav mig Fodfæste på Højne,
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
oplærte min Hånd til Krig, så mine Arme spændte Kobberbuen?
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Du gav mig din Frelses Skjold, din Nedladelse gjorde mig stor;
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
du skaffede Plads for mine Skridt, mine Ankler vaklede ikke.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Jeg jog mine Fjender, indhentede dem, vendte først om, da de var gjort til intet,
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
slog dem ned, så de ej kunde rejse sig, men lå faldne under min Fod.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Du omgjorded mig med Kraft til Kampen, mine Modstandere tvang du i Knæ for mig;
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
du slog mine Fjender på Flugt mine Avindsmænd ryddede jeg af Vejen.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
De råbte, men ingen hjalp, til HERREN, han svared dem ikke.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Jeg knuste dem som Jordens Støv, som Gadeskarn tramped jeg på dem.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Du friede mig af Folkekampe, du satte mig til Folkeslags Høvding; nu tjener mig ukendte Folk;
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Udlandets Sønner kryber for mig; blot de hører om mig, lyder de mig:
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Udlandets Sønner vansmægter, kommer skælvende frem af deres Skjul.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
den Gud, som giver mig Hævn, lægger Folkeslag under min Fod
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
og frier mig fra mine Fjender! Du ophøjer mig over mine Modstandere, fra Voldsmænd frelser du mig.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
HERRE, derfor priser jeg dig blandt Folkene og lovsynger dit Navn,
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
du, som kraftig hjælper din Konge og viser din Salvede Miskundhed. David og hans Æt evindelig.