II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
И Давид говори на ГОСПОДА думите на тази песен в деня, когато ГОСПОД го избави от ръката на всичките му врагове и от ръката на Саул.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
И каза: ГОСПОД е скала моя, крепост моя и избавител мой.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Бог е моя канара, на когото се уповавам, щит мой и рогът на спасението ми, висока моя кула и мое прибежище, мой спасител — Ти ме избавяш от насилие.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Ще призова ГОСПОДА, който е достоен за хвала, и ще бъда спасен от враговете си.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Защото вълните на смъртта ме обхванаха, пороите на злото ме ужасиха.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Връзките на Шеол ме обвиха, примките на смъртта ме стигнаха.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
В притеснението си призовах ГОСПОДА и призовах своя Бог. От храма Си Той чу гласа ми и викът ми стигна до ушите Му.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Тогава земята се поклати и потресе, основите на небето се разлюляха и поклатиха, защото Той се разгневи.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Дим се издигаше от ноздрите Му и огън от устата Му пояждаше, въглени се разпалиха от Него.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Той сведе и небесата и слезе и мрак беше под краката Му.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
Възседна на херувим и долетя, и се яви на крилете на вятъра.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Направи от мрака шатри около Себе Си, насъбраните води, гъсти небесни облаци.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
От блясъка пред Него се разпалиха огнени въглени.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
ГОСПОД прогърмя от небето и Всевишният издаде гласа Си.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Изпрати стрели и ги разпръсна, светкавица — и ги обърка.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Тогава се видяха коритата на моретата, основите на света се откриха от смъмрянето на ГОСПОДА, от духането на дъха на ноздрите Му.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Посегна от горе, взе ме, извлече ме от големи води.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Избави ме от силния ми враг, от онези, които ме мразеха, защото бяха по-силни от мен.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Те ме стигнаха в деня на бедствието ми, но ГОСПОД ми стана подкрепа.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
И Той ме изведе на широко, освободи ме, защото благоволи в мен.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
ГОСПОД ми отдаде според правдата ми, според чистотата на ръцете ми ми отплати,
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
защото пазих пътищата на ГОСПОДА и не се отклоних от моя Бог в безбожие;
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
защото всичките Му правила бяха пред мен, и наредбите Му — не се отдалечих от тях;
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
и непорочен бях пред Него и се опазих от беззаконието си.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
И ГОСПОД ми отплати според правдата ми, според чистотата ми пред очите Му.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Към милостивия милостив ще се покажеш, към непорочния непорочен ще се покажеш,
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
към чистия чист ще се покажеш, а към кривия противен ще се покажеш.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
И потиснат народ Ти ще спасиш, но очите Ти са против гордите, Ти ги унижаваш.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Ти си мой светилник, ГОСПОДИ; ГОСПОД озарява тъмнината ми.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Защото с Теб разбивам полк, с моя Бог прескачам стена.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Бог — пътят Му е съвършен, словото на ГОСПОДА е изпитано, Той е щит за всички, които се уповават на Него.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Защото кой е Бог освен ГОСПОД? И кой е канара освен нашия Бог?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Бог е силната ми крепост и води съвършено пътя ми.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Прави краката ми като на елените и ме поставя на височините ми.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Учи ръцете ми да воюват и ръцете ми опъват бронзов лък.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
И Ти ми даде щита на спасението Си и снизхождението Ти ме възвеличи.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Ти разшири стъпките ми под мен и краката ми не се подхлъзнаха.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Гоних враговете си и ги изтребих, и не се върнах, докато не се довършиха.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Довърших ги и ги разбих, и не се вдигнаха, и паднаха под краката ми.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
И Ти ме препаса със сила за бой, повали под мен онези, които се надигат против мен.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Обърна към мен гърба на враговете ми, унищожих онези, които ме мразеха.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Огледаха се, но нямаше кой да ги спаси, към ГОСПОДА, но не им отговори.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
И аз ги стрих като земния прах, смачках ги и ги стъпках като уличната кал.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
И Ти ме избави от разприте на народа ми, запази ме за глава на народите; народ, който не познавах, ми слугува.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Чужденци ми се покоряват лицемерно; щом чуха, ми се подчиниха.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Чужденци отслабват и излизат разтреперени от крепостите си.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Жив е ГОСПОД, и благословена канарата ми! И да се възвиси Бог, канарата на спасението ми,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Бог, който отмъсти за мен и покори под мен народите,
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
и който ме изведе отсред враговете ми. Да, Ти ме извиси над онези, които се надигнаха против мен, избави ме от насилника.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Затова, ГОСПОДИ, ще Те славя сред народите и Името Ти ще възпея.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Ти правиш велики спасенията на царя Си и оказваш милост на помазаника Си, на Давид и на потомството му до века.