Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Etanin sen Esrahilaisen opetus. Minä veisaan Herran armoja ijankaikkisesti, ja ilmoitan sinun totuuttas suullani suvusta sukuun,
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Ja sanon: ijankaikkinen armo käy ylös: sinä pidät uskollisesti totuutes taivaissa.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Minä olen liiton tehnyt valittuini kanssa: minä olen vannonut Davidille palvelialleni:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Hamaan ijankaikkisuuteen vahvistan minä sinun siemenes, ja rakennan sinun istuimes suvusta sukuun, Sela!
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Ja taivaat pitää ylistämän, Herra, sinun ihmeitäs, niin myös totuuttas pyhäin seurakunnassa.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Sillä kuka taidetaan pilvissä verrattaa Herraan? ja kuka on Herran kaltainen jumalain lasten seassa?
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Jumala on sangen väkevä pyhäinsä kokouksissa, ja ihmeellinen kaikkein seassa, jotka ovat hänen ympärillänsä.
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Herra Jumala Zebaot, kuka on niinkuin sinä, väkevä Jumala? ja sinun totuutes on sinun ympärilläs.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Sinä vallitset pauhaavaisen meren: sinä hillitset paisuvaiset aallot.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Sinä lyöt Rahabin kuoliaaksi: sinä hajoitat vihollises urhoollisella käsivarrellas.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Taivaat ovat sinun, maa myös on sinun: sinä olet perustanut maan piirin, ja mitä siinä on.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Pohjan ja etelän olet sinä luonut: Tabor ja Hermon kiittävät sinun nimeäs.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Sinulla on voimallinen käsivarsi: väkevä on sinun kätes, ja korkia on oikia kätes.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Vanhurskaus ja tuomio on istuimes vahvistus: armo ja totuus ovat sinun kasvois edessä.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Autuas on se kansa, joka ihastua taitaa: Herra, heidän pitää vaeltaman sinun kasvois valkeudessa.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Heidän pitää iloitseman joka päivä sinun nimestäs, ja sinun vanhurskaudessas kunnialliset oleman.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Sillä sinä olet heidän väkevyytensä kerskaus, ja sinun armos kautta nostat sinä ylös meidän sarvemme.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Sillä Herra on meidän kilpemme, ja pyhä Israelissa on meidän kuninkaamme.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Silloin sinä puhuit näyissä pyhilles ja sanoit: minä olen sankarin herättänyt auttamaan: minä olen korottanut valitun kansasta.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Minä olen löytänyt palveliani Davidin: minä olen hänen voidellut pyhällä öljylläni.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Minun käteni tukee häntä, ja minun käsivarteni vahvistaa häntä.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Ei pidä viholliset häntä voittaman, ja väärät ei pidä häntä sulloman.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Vaan minä lyön hänen vihollisensa hänen edestänsä; ja niitä, jotka häntä vihaavat, tahdon minä vaivata.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Mutta minun totuuteni ja armoni pitää hänen tykönänsä oleman, ja hänen sarvensa pitää minun nimeeni nostettaman ylös.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Minä asetan hänen kätensä mereen, ja hänen oikian kätensä virtoihin.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
Näin hänen pitää minun kutsuman: sinä olet minun Isäni, Jumalani ja turvani, joka minua auttaa.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Ja minä asetan hänen esikoiseksi, kaikkein korkeimmaksi kuningasten seassa maan päällä.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Minä pidän hänelle armoni tähteellä ijankaikkisesti, ja minun liittoni pitää hänelle vahva oleman.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Minä annan hänelle ijankaikkisen siemenen, ja vahvistan hänen istuimensa niinkauvan kuin taivaat pysyvät.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Mutta jos hänen lapsensa minun lakini hylkäävät, ja ei vaella minun oikeudessani,
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Jos he minun säätyni turmelevat, ja ei minun käskyjäni pidä;
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Niin minä heidän syntinsä vitsalla rankaisen, ja heidän pahat tekonsa haavoilla.
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Mutta armoani en minä hänestä käännä pois, enkä salli totuuteni vilpistellä.
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
En minä riko liittoani, ja mitä minun suustani käynyt on, en minä muuta.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Minä olen vihdoin vannonut pyhyyteni kautta: en minä Davidille valehtele.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Hänen siemenensä on oleva ijankaikkisesti, ja hänen istuimensa minun edessäni niinkuin aurinko.
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Ja niinkuin kuu, vahvistetaan se ijankaikkisesti, ja on vahvana niinkuin todistus pilvissä, Sela!
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Vaan nyt sinä syökset ja heität pois, ja vihastut voidellulles.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Sinä särjet palvelias liiton, ja tallaat hänen kruununsa maahan.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Sinä rikot hänen muurinsa, ja annat hänen linnansa särjettää.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Häntä raatelevat kaikki ohitsekäyväiset: hän on tullut läsnäolevaisillensa nauruksi.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Sinä korotat hänen vihollistensa oikian käden, ja ilahutat kaikki hänen vainollisensa.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Hänen miekkansa voiman olet sinä myös ottanut pois, ja et salli hänen voittaa sodassa,
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Sinä hävitit hänen puhtautensa, ja annoit hänen istuimensa kaatua maahan.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Sinä lyhennät hänen nuoruutensa ajat, ja peität hänen häpiällä, Sela!
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Herra, kuinka kauvan sinä sinus niin salaat? ja annat hirmuisuutes palaa niinkuin tulen?
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on: miksis tahdoit kaikki ihmiset hukkaan luoda?
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Kuka elää, ja ei näe kuolemaa? kuka sielunsa tuonelan käsistä pelastaa? Sela!
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Herra, kussa ovat sinun entiset armos, jotkas Davidille vannonut olet totuudessas?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Muista, Herra, palveliais pilkkaa, jonka minä kannan helmassani, kaikista niin monista kansoista,
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Joilla, Herra, vihollises pilkkaavat, joilla he pilkkaavat voideltus askelia.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Kiitetty olkoon Herra ijankaikkisesti, amen! ja amen!