Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Psalmi, Koran lasten veisu, edelläveisaajalle, raadollisten heikkoudesta, Hemanin Esrahilaisen oppi. Herra, minun autuuteni Jumala, minä huudan päivällä ja yöllä sinun edessäs,
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Anna minun rukoukseni etees tulla: kallista korvas huutoni puoleen.
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Sillä minun sieluni on surkeutta täynnä, ja minun elämäni on juuri liki helvettiä.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Minä olen arvattu niiden kaltaiseksi, jotka hautaan menevät: minä olen niinkuin se mies, jolla ei yhtään apua ole.
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Minä makaan hyljättynä kuolleiden seassa, niinkuin haavoitetut, jotka haudassa makaavat, joita et sinä enää muista, ja jotka kädestäs eroitetut ovat.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Sinä olet painanut minun alimmaiseen kaivoon, pimeyteen ja syvyyteen.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Sinun hirmuisuutes ahdistaa minua, ja pakottaa minua sinun aalloillas, Sela!
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Sinä eroitat kauvas ystäväni minusta: sinä olet minun tehnyt heille kauhistukseksi: minä makaan vangittuna, etten minä voi päästä ulos.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Minun kasvoni ovat surkiat raadollisuuden tähden: Herra, minä avukseni huudan sinua joka päivä: minä hajoitan käteni sinun puolees.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Teetkös siis ihmeitä kuolleiden seassa? eli nousevatko kuolleet sinua kiittämään? Sela!
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Luetellaanko haudoissa sinun hyvyyttäs? ja totuuttas kadotuksessa?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Tunnetaanko sinun ihmees pimiässä? eli vanhurskautes siinä maassa, jossa kaikki unohdetaan?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Mutta minä huudan sinua, Herra, ja minun rukoukseni tulee varhain sinun etees.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Miksis, Herra, heität pois sieluni, ja peität kasvos minulta?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Minä olen raadollinen ja väetöin, että minä niin hylätty olen: minä kärsin sinun hirmuisuuttas, että minä lähes epäilen.
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Sinun vihas tulee minun päälleni: sinun pelkos likistää minua.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Ne saartavat minua joka päivä niinkuin vesi, ja ynnä minua piirittävät.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Sinä teet, että minun ystäväni ja lähimmäiseni erkanevat kauvas minusta, ja minun tuttavilleni olen minä pimeydessä.