Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
"Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Bokove svoje opaši k'o junak: ja ću te pitat', a ti me pouči.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako ti je znanje sigurno.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Znaš li tko joj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Na čemu joj počivaju temelji? Tko joj postavi kamen ugaoni
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Tko li zatvori more vratnicama kad je navrlo iz krila majčina;
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
kad ga oblakom k'o haljom odjenuh i k'o pelenam' ovih maglom gustom;
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama?
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
Dotle, ne dalje, rekao sam njemu, tu nek' se lomi ponos tvog valovlja!
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
da poduhvati zemlju za rubove i da iz nje sve bezbožnike strese;
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
da je pretvori u glinu pečatnu i oboji je k'o kakvu haljinu.
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
Ona uzima svjetlost zlikovcima i pesnicu im lomi uzdignutu.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Zar si ti prodro do izvora morskih, po dnu bezdana zar si kad hodio?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Zar su ti vrata smrti pokazali; vidje li dveri kraja mrtvih sjena?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Zar si prostranstvo zemlje uočio? Govori, ako ti je znano sve to.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Koji putovi u dom svjetla vode, na kojem mjestu prebivaju tmine,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
da ih odvedeš u njine krajeve, da im put k stanu njihovu pokažeš?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Ti znadeš to, tÓa davno ti se rodi, tvojih dana broj veoma je velik!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuče spremišta vidio
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
što ih pričuvah za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Kojim li se putem dijeli munja kada iskre po svoj zemlji prosipa?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Tko li je jaz iskopao povodnju, tko prokrčio pute grmljavini
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
da bi daždjelo na kraj nenastanjen, na pustinju gdje žive duše nema,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
da bi neplodnu napojio pustoš, da bi u stepi trava izniknula?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose rađa?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Iz čijeg li mraz izlazi krila, tko slanu stvara što s nebesa pada?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Kako čvrsnu vode poput kamena i led se hvata površja bezdana?
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Možeš li lancem vezati Vlašiće i razdriješiti spone Orionu,
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
u pravo vrijeme izvesti Danicu, vodit' Medvjeda s njegovim mladima?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Zar poznaješ ti zakone nebeske pa da njima moć na zemlji dodijeliš?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Zar doviknuti možeš oblacima pa da pljuskovi tebe poslušaju?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Zar na zapovijed tvoju munje lijeću i tebi zar se odazivlju: 'Evo nas'?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Tko je mudrost darovao ibisu, tko li je pamet ulio u pijetla?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Tko to mudro prebrojava oblake i tko nebeske izlijeva mjehove
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
dok se zemlja u tijesto ne zgusne i dok se grude njezine ne slijepe?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Zar ćeš ti plijen uloviti lavici ili ćeš glad utažit' lavićima
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
na leglu svojem dok gladni čekaju i vrebaju na žrtvu iz zaklona?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Tko hranu gavranovima pribavlja kad Bogu ptići njegovi cijuču i naokolo oblijeću bez hrane?