Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Tedy odpowiedział Pan Ijobowi z wichru, i rzekł:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Któż to jest, co zaciemnia radę Bożą mowami nieroztropnemi?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Przepasz teraz jako mąż biodra swoje, a będę cię pytał, a ty mi daj sprawę.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Gdzieżeś był, kiedym Ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeźliże nasz rozum.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Któż uczynił rozmierzenie jej? powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Na czem są podstawki jej ugruntowane? albo kto założył kamień jej węgielny?
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Któż zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc?
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Gdym położył obłok za szatę jego, a ciemność za pieluchy jego;
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
Gdym postanowił o niem dekret mój, a przyprawiłem zaworę i drzwi do niego,
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
I rzekłem: Aż dotąd wychodzić będziesz, a dalej nie postąpisz, a tu położysz nadęte wały twoje.
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Izażeś za dni twoich rozkazywał świtaniu, i ukazałeś zorzy miejsce jej?
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Aby ogarnęła kończyny ziemi, a iżby byli z niej wyrzuceni niepobożni.
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Aby się odmieniała jako glina, do której pieczęć przykładają, a oni aby się stali jako szatą nakryci.
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
I aby była zawściągniona od niepobożnych światłość ich, a ramię wysokie było pokruszone.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Izażeś przyszedł aż do źródeł morskich, a po dnie przepaści przechodziłeś się?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Azaż odkryte są tobie bramy śmierci? bramy cienia śmierci widziałżeś?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Izaliś rozumem twym doszedł szerokości ziemi? Powiedz mi, jeźli to wszystko wiesz?
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Gdzież jest ta droga do miejsca światłości? a ciemności gdzie mają miejsce swoje?
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Abyś ją ująwszy odprowadził do granicy jej, ponieważ zrozumiewasz ścieszki do domu jej.
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Wiedziałżeś na on czas, żeś się miał urodzić? i liczba dni twoich jak wielka być miała?
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Izaliś przyszedł do skarbów śniegów? aby skarby gradu widzałeśli?
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Które zatrzymywam na czas ucisku, na dzień bitwy i wojny.
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Którąż się drogą dzieli światłość, i gdzie się rozchodzi wiatr wschodni po ziemi?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Któż rozdzielił stok powodziom? a drogę błyskawicy gromów?
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
Aby szedł deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka, i na pustynię, gdzie niemasz człowieka;
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
Aby nasycił miejsce puste i niepłodne, a wywiódł z niego zieloną trawę.
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Izali ma deszcz ojca? a krople rosy kto płodzi?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Z czyjegoż żywota wychodzi mróz? a szron niebieski któż płodzi?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Jakoż się kamieniem wody nakrywają, gdy wierzch przepaści zamarza.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Możeszże związać jasne gwiazdy Bab? albo związek Oryjona rozerwać?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Izali wywiedziesz gwiazdy południowe czasu swego, albo Wóz niebieski z gwiazdami jego powiedziesz?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
I znaszże porządek nieba? a możeszże rozrządzić panowanie jego na ziemi?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Izali podniesiesz ku obłokowi głos twój, aby cię wielkość wód okryła?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Izali możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły, i rzekłyć: Otośmy?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Któż złożył we wnętrznościach ludzkich mądrość, a kto dał rozumowi bystrość?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Któż obrachował niebiosa mądrością swoją? a co się leje z nieba, któż uspokoi?
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
Aby polany proch stężał, a bryły aby się społu zelgnęły?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.