Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Izali lwowi łup łowisz, a lwiąt żywot napełniasz?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Gdy się tulą w jaskiniach swoich, i czyhają w cieniu jam swoich?
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
Któż gotuje krukowi pokarm jego, gdy dzieci jego do Boga wołają a tułają się, nie mając pokarmu?
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Izali wiesz czas rodzenia kóz skalnych, a kiedy rodzą łanie, postrzegłżeś?
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Możeszże zliczyć miesiące, jako długo płód noszą? a czas rodzenia ich wieszże?
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
Jako się kurczą, płód swój wyciskają, a rozstępując się z boleścią go pozbywają;
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
Jako moc biorą dzieci ich, i odchowywują się po zbożach, a odszedłszy nie wracają się do nich.
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
Któż wypuścił osła dzikiego na wolność? a pęta osła dzikiego któż rozwiązał?
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Któremu dał pustynię miasto domu jego, a miasto mieszkania jego miejsca słone.
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
On się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Patrzy po górach pastwy, a wszelkiej zielonej trawy szuka.
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Izalić będzie chciał jednorożec służyć, albo będzie nocował u jaśli twoich?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
Izali możesz zaprządz w powróz swój jednorożca do orania? izali powleka będzie brózdy za tobą?
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Izali się spuścisz nań, przeto, że wielka moc jego? albo poruczyszli mu robotę twoję?
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
Powierzyszże mu się, żeby zwiózł nasienie twoje, a do gumna twojego zgromadził?
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
Izaliś dał pawiowi piękne skrzydła, a pierze bocianowi i strusiowi?
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
Który niesie na ziemi jajka swoje, a w prochu ogrzewa je.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
A nie pomni na to, że je noga zetrzeć, a zwierzę polne zdeptać może.
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Zatwardza się przeciwko dzieciom swoim, jakoby nie były jego, a żeby nie była próżna praca jego, nie obawia się.
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Bo mu nie dał Bóg mądrości, i nie udzielił mu wyrozumienia.
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Według czasu podnosi się ku górze, a naśmiewa się z konia i z jeźdźca jego.
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
Izali możesz dać koniowi moc? izali rzaniem ozdobisz szyję jego?
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
Izali go ustraszysz jako szarańczę? i owszem chrapanie nozdrzy jego jest straszne.
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
Kopie dół, a weseli się w mocy swej, i bieży przeciwko zbrojnym.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
Śmieje się z postrachu, a ani się lęka, ani nazad ustępuje przed ostrzem miecza.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Choć na nim chrzęści sajdak, i błyszczy się oszczep, i drzewce.
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
Z grzmotem i z gniewem kopie ziemię, a nie stoi spokojnie na głos trąby.
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
Między trąbami poryza, a z daleka czuje bitwę, krzyk książąt, i wołanie.
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
Izali według twego rozumu lata jastrząb, i rozciąga skrzydła swe ku południowi?
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
Izali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę, i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje? Na opoce mieszka, i bawi się na ostrej skale, jako na zamku. Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą. Dzieci też jego piją krew, a gdzie są pobici, tam on jest. A tak odpowiedział Pan Ijobowi, i rzekł: Izali ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, uczyć go będzie? a kto chce strofować Boga, niech na to odpowie. Zatem odpowiedział Ijob Panu, i rzekł: Otom ja lichy, cóż ci mam odpowiedzieć? Rękę moję włożę na usta moje. Mówiłem raz i drugi, ale więcej nie odpowiem, i nic więcej nie przydam.