Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
ויען יהוה את איוב מן הסערה ויאמר׃
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
מי זה מחשיך עצה במלין בלי דעת׃
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני׃
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
המימיך צוית בקר ידעתה שחר מקמו׃
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה׃
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבוש׃
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר׃
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת׃
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
הנגלו לך שערי מות ושערי צלמות תראה׃
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה׃
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
אי זה הדרך ישכן אור וחשך אי זה מקמו׃
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו׃
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים׃
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
הבאת אל אצרות שלג ואצרות ברד תראה׃
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
אשר חשכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
מי פלג לשטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו׃
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
להשביע שאה ומשאה ולהצמיח מצא דשא׃
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
היש למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
מבטן מי יצא הקרח וכפר שמים מי ילדו׃
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
התקשר מעדנות כימה או משכות כסיל תפתח׃
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
התציא מזרות בעתו ועיש על בניה תנחם׃
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ׃
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
התרים לעב קולך ושפעת מים תכסך׃
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך הננו׃
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה׃
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
מי יספר שחקים בחכמה ונבלי שמים מי ישכיב׃
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו׃
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
התצוד ללביא טרף וחית כפירים תמלא׃
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
כי ישחו במעונות ישבו בסכה למו ארב׃
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
מי יכין לערב צידו כי ילדו אל אל ישועו יתעו לבלי אכל׃