Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
آنگاه خداوند از میان گِردباد به ایّوب جواب داد:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
«این کیست که با سخنان پوچ و بی‌معنی خود حکمت مرا انکار می‌کند؟
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
اکنون مثل یک مرد آماده شو و به سؤالات من جواب بده.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
وقتی‌که اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟ اگر می‌دانی بگو.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
آیا می‌دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟ چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه کرد؟
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارند و چه کسی بنیاد آن را گذاشت؟
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
در هنگام وقوع این چیزها ستارگانِ صبحگاهی، سرود شادی را با هم زمزمه کردند و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند.
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
وقتی‌که آب دریا از دل زمین فوران کرد، چه کسی دروازه‌های آن را بست؟
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
این من بودم که روی دریا را با ابر پوشاندم و با تاریکی غلیظ پیچیدم.
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
کناره‌های آن را تعیین نمودم و با سواحل احاطه‌اش کردم.
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
به دریا گفتم: «از اینجا جلوتر نرو و موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند.»
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
آیا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان داد‌ه‌ای که بدمد یا به شفق گفته‌ای که در جای خود پدید آید
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
و کرانه‌های زمین را فرا گیرد تا روشنی صبح، شرارت شب را از میان بردارد؟
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
شفق، رنگ زمین را لاله‌گون می‌سازد و همچون لباس رنگ شده درمی‌آورد
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
و روشنی روز نمایان شده دست شریران را از شرارت کوتاه می‌سازد.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
آیا چشمه‌های دریا را دیده‌ای یا به اعماق دریاها قدم گذاشته‌ای؟
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
آیا تا به حال کسی دروازه‌ای را که از دنیای مردگان محافظت می‌کند، به تو نشان داده است؟
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
آیا می‌دانی که زمین چقدر وسعت دارد؟ اگر می‌دانی به من جواب بده.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
آیا می‌دانی که سرچشمهٔ نور در کجاست و تاریکی از کجا می‌آید؟
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
آیا می‌توانی حدود آنها را بیابی و راهی را که به منشاء آنها می‌رود، پیدا کنی؟
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
تو باید بدانی! زیرا سن تو بسیار زیاد است و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
آیا در مخزنهای برف داخل شده‌ای و می‌دانی که تگرگ در کجا ذخیره می‌شود؟
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
من آنها را برای روز مصیبت و جنگ انبار کرده‌ام.
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
آیا می‌دانی که روشنی از کجا می‌تابد و باد شرقی از کجا می‌وزد؟
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
چه کسی درّه‌‌ها را برای سیل کَنده و مسیر رعد و برق را ساخته است؟
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیرمسکون می‌فرستد
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
تا زمینهای متروک و بایر آبیاری شوند و علف به بار آورند؟
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
آیا باران و شبنم پدر دارند؟
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
یخ را چه کسی تولید می‌کند و شبنم از کجا به وجود می‌آید؟
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
چه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می‌کند و سطح دریا را منجمد می‌سازد؟
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
آیا می‌توانی ستارگان پروین را به هم ببندی و رشتهٔ منظومهٔ جبار را بگشایی؟
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
آیا می‌توانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف اداره کنی و دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمایی؟
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
آیا از قوانین آسمانها اطّلاع داری و می‌توانی آنها را در روی زمین تطبیق دهی؟
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
آیا می‌توانی به ابرها فرمان بدهی که سیل باران را بر سرت ببارند؟
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
آیا می‌توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند و برق به تو بگوید، اطاعت می‌کنم؟
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
چه کسی آن‌قدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشمارد و مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی کند
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
و خاک را به هم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
آیا می‌توانی برای شیر، شکار تهیّه کنی و به او و بچّه‌هایش که در بیشهٔ خود در کمین نشسته‌اند، خوراک بدهی؟
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
آیا می‌توانی برای شیر، شکار تهیّه کنی و به او و بچّه‌هایش که در بیشهٔ خود در کمین نشسته‌اند، خوراک بدهی؟
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می‌کنند و جوجه‌هایشان که در آشیانه برای غذا فریاد می‌زنند، خوراک آماده می‌نماید؟