Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Хіба ти пізнав час народження скельних козиць? Хіба ти пильнував час мук породу лані?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Чи на місяці лічиш, що сповнитись мусять, і відаєш час їх народження,
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
коли приклякають вони, випускають дітей своїх, і звільняються від болів породу?
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Набираються сил їхні діти, на полі зростають, відходять і більше до них не вертаються.
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Хто пустив осла дикого вільним, і хто розв'язав ослу дикому пута,
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
якому призначив Я степ його домом, а місцем його пробування солону пустиню?
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
Він сміється із галасу міста, не чує він крику погонича.
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
Що знаходить по горах, то паша його, і шукає він усього зеленого.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Чи захоче служити тобі одноріг? Чи при яслах твоїх ночуватиме він?
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
Чи ти однорога прив'яжеш до його борозни повороззям? Чи буде він боронувати за тобою долини?
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Чи повіриш йому через те, що має він силу велику, і свою працю на нього попустиш?
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Чи повіриш йому, що він верне насіння твоє, і збере тобі тік?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
Крило струсеве радісно б'ється, чи ж крило це й пір'їна лелеки?
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Бо яйця свої він на землю кладе та в поросі їх вигріває,
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
і забува, що нога може їх розчавити, а звір польовий може їх розтоптати.
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
Він жорстокий відносно дітей своїх, ніби вони не його, а що праця його може бути надаремна, того не боїться,
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
бо Бог учинив, щоб забув він про мудрість, і не наділив його розумом.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
А за часу надходу стрільців ударяє він крильми повітря, і сміється з коня та з його верхівця!
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Чи ти силу коневі даси, чи шию його ти зодягнеш у гриву?
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Чи ти зробиш, що буде скакати він, мов сарана? Величне іржання його страшелезне!
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Б'є ногою в долині та тішиться силою, іде він насупроти зброї,
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
сміється з страху й не жахається, і не вертається з-перед меча,
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
хоч дзвонить над ним сагайдак, вістря списове та ратище!
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
Він із шаленістю та лютістю землю ковтає, і не вірить, що чути гук рогу.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
При кожному розі кричить він: І-га! і винюхує здалека бій, грім гетьманів та крик.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Чи яструб літає твоєю премудрістю, на південь простягує крила свої?
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
Чи з твойого наказу орел підіймається, і мостить кубло своє на висоті?
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
На скелі замешкує він та ночує, на скельнім вершку та твердині,
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
ізвідти визорює їжу, далеко вдивляються очі його,
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
а його пташенята п'ють кров. Де ж забиті, там він.