Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Følgende er de enkelte Strækninger på Israelitternes Vandring, de tilbagelagde på Vejen fra Ægypten, Hærafdeling for Hærafdeling, under Anførsel af Moses og Aron.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
Moses optegnede på HERRENs Bud de Steder, de brød op fra, Strækning for Strækning; og følgende er de enkelte Strækninger efter de Steder, de brød op fra:
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
De brød op fra Rameses på den femtende Dag i den første Måned; Dagen efter Påske drog Israelitterne ud, værnede af en stærk Hånd, for Øjnene af alle Ægypterne,
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
medens Ægypterne jordede alle de førstefødte, som HERREN havde slået iblandt dem; thi HERREN havde holdt Dom over deres Guder.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Israelitterne brød altså op fra Ra'meses og slog Lejr i Sukkot.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Så brød de op fra Sukkot og slog Lejr i Etam, der ligger ved Ørkenens Rand.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
Så brød de op fra Etam og vendte om mod Pi Hakirot over for Ba'al Zefon og slog Lejr over for Migdol.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
Så brød de op fra Pi Hakirot og drog tværs igennem Havet til Ørkenen; og de vandrede tre Dagsrejser i Etams Ørken og slog Lejr i Mara.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
Så brød de op fra Mara og kom til Elim; i Elim var der tolv Vandkilder og halvfjerdsindstyve Palmetræer, og der slog de Lejr.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
Så brød de op fra Elim og slog Lejr ved det røde Hav.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
Så brød de op fra det røde Hav og slog Lejr i Sins Ørken.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
Så brød de op fra Sins Ørken og slog Lejr i Dofka.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
Så brød de op fra Dofka og slog Lejr i Alusj.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
Så brød de op fra Alusj og slog Lejr i Refdim, hvor Folket ikke havde Vand at drikke.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
Så brød de op fra Refdim og slog Lejr i Sinaj Ørken.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
Så brød de op fra Sinaj Ørken og slog Lejr i Kibrot Hatta'ava,
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
Så brød de op fra Hibrot Hatta'ava og slog Lejr i Hazerot.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
Så brød de op fra Hazerot og slog Lejr i Ritma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
Så brød de op fra Ritma og slog Lejr i Rimmon Perez.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
Så brød de op fra Rimmon Perez og slog Lejr i Libna.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
Så brød de op fra Libna og slog Lejr i Aissa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
Så brød de op fra Aissa og slog Lejr i Kehelata.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
Så brød de op fra Kebelata og slog Lejr ved Sjefers Bjerg.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
Så brød de op fra Sjefers Bjerg og slog Lejr i Harada.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
Så brød de op fra Harada og slog Lejr i Makhelot.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
Så brød de op fra Makhelot og slog Lejr i Tahat.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
Så brød de op fra Tahat og slog Lejr i Tara.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
Så brød de op fra Tara og slog Lejr i Mitka.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
Så brød de op fra Mitka og slog Lejr i Hasjmona.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
Så brød de op fra Hasjmona og slog Lejr i Moserot.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
Så brød de op fra Moserot og slog Lejr i Bene Ja'akan.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
Så brød de op fra Bene Ja'akan og slog Lejr i Hor Haggidgad.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
Så brød de op fra Hor Haggidgad og slog Lejr i Jotbata.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
Så brød de op fra Jofbata og slog Lejr i Abrona.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
Så brød de op fra Abrona og slog Lejr i Ezjongeber.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
Så brød de op fra Ezjongeber og slog Lejr i Zins Ørken, det er Kadesj.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
Så brød de op fra Kadesj og slog Lejr ved Bjerget Hor ved Randen af Edoms Land.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Og Præsten Aron steg på HERRENs Bud op på Bjerget Hor og døde der i det fyrretyvende År efter Israelitternes Udvandring af Ægypten, på den første Dag i den femte Måned;
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
og Aron var 123 År gammel, da han døde på Bjerget Hor.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Men Kana'anæeren, Kongen af Arad, der boede, i Sydlandet i Kana'ans Land, hørte, at Israelitterne var under Fremrykning.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
Så brød de op fra Bjerget Hor og slog Lejr i Zalmona.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
Så brød de op fra Zalmona og slog Lejr i Punon.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
Så brød de op fra Punon og slog Lejr i Obot.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
Så brød de op fra Obot og slog Lejr i Ijje Ha'abarim ved Moabs Grænse.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
Så brød de op fra Ijje Ha'abarim og slog Lejr i det gaditiske Dibon.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
Så brød de op fra det gaditiske Dibon og slog Lejr i Almon Diblatajim.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
Så brød de op fra Almon Diblatajim og slog Lejr på Abarimbjergene over for Nebo.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Så brød de op fra Abarimbjergene og slog Lejr på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko;
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
og de slog Lejr ved Jordan fra Bet Jesjjimot og til Abel Sjittim på Moabs Sletter.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Og HERREN talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
"Tal til Israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan til Kana'ans Land,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
skal I drive Landets Beboere bort foran eder og tilintetgøre alle deres Billedværker, alle deres støbte Billeder skal I tilintetgøre, og alle deres Offerhøje skal I ødelægge;
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
I skal underlægge eder Landet og bosætte eder der, thi eder har jeg givet Landet i Eje;
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
og I skal udskifte Landet mellem eder ved Lodkastning efter eders Slægter, således at I giver en stor Slægt en stor Arvelod og en lille Slægt en lille. Der, hvor Loddet falder for dem, skal deres Del være; efter eders Fædrenestammer skal I udskifte Landet mellem eder.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Men hvis I ikke driver Landets Beboere bort foran eder, så skal de, som I levner af dem, blive Torne i eders Øjne og Brodde i eders Sider, og de skal bringe eder Trængsel i det Land, I bor i,
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
og hvad jeg havde tænkt at gøre ved dem, gør jeg da ved eder."