Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Eske ou konnen lè kabrit mawon yo ap fè pitit? Eske ou janm wè kote fenmèl yo ap miba?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Eske ou konnen konbe mwa yo pote yon pitit nan vant yo? Kilè pitit yo rive dat pou yo fèt?
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
Eske ou konnen lè yo pral kwoupi pou miba, lè y'ap fè pitit yo nan mitan dezè a?
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Pitit yo grandi, yo pran fòs, yo kite manman yo, y' ale, yo pa tounen.
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Ki moun ki bay bourik mawon libète yo? Ki moun ki lage yo nan savann?
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
Mwen ba yo dezè pou kay yo. Mwen kite yo viv nan savann tè sale a.
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
Tout bri k'ap fèt nan lavil yo pa di yo anyen. Pesonn pa ka donte yo pou fè yo travay.
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
Yo mache nan tout mòn yo dèyè manje. Y'ap chache fèy vèt pou yo mete anba dan yo.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Eske ou ka fè bèf mawon travay pou ou? Eske l'ap rete pase nwit mare nan lakou kay ou?
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
Eske ou ka pase kòd nan kou yonn pou fè l' raboure tè a pou ou? Eske ou ka fè l' rale chari pou woule tè jaden ou yo?
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Eske ou ka konte sou gwo fòs kouraj li pou fè li travay di pou ou?
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Eske ou kwè l'ap asepte pote rekòt ou soti nan jaden? Eske l'ap asepte ranmase grenn ou yo sou glasi?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
Otrich alèz lè l'ap bat zèl li, men, li pa ka vole tankou sigòy.
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Otrich la ponn ze l' yo atè konsa. Se chalè tè a ki fè yo kale.
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
Li pa konnen nenpòt moun k'ap pase ka pile yo, nenpòt bèt nan raje ka kraze yo anba pye.
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
Li fè tankou ze yo pa pou li. Sa pa di l' anyen si li bay tèt li tout lapenn ponn ze yo pou gremesi,
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
Se mwen menm, Bondye, ki fè l' sòt konsa, ki pa ba li lespri menm.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
Men, lè l' pran kouri, nanpwen kavalye sou chwal ki ka pran devan l'.
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Eske se ou menm ki bay chwal yo fòs, ki mete bèl krenyen sou kou yo?
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Eske se ou ki fè yo sote ponpe tankou kabrit, ki fè yo ranni pou fè moun pè?
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Y'ap pyafe konsa nan ti fon yo, y'ap bat tè a ak zago yo. Yo kouri ak tout fòs yo lè yo nan lagè.
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
Se brave danje yo ye. Yo pa janm pè anyen. Pa gen zam ki pou fè yo fè bak.
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
Lè konsa, ti sak flèch ki nan do kavalye yo ap fè bri. Lans ak frenn ki nan men yo ap fè zèklè.
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
Yo eksite, yo pa ka tann. Y'ap kouri sou lènmi an. Lè yo tande twonpèt la soufle, yo pa ka rete an plas.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
Chak fwa twonpèt la soufle, yo fè han! Yo gen tan pran sant batay la byen lwen. Yo tande chèf yo k'ap pase lòd byen fò.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Eske se ou ki moutre grigri jan pou l' vole lè li louvri zèl li yo vole ale nan sid?
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
Eske se ou ki bay malfini lòd pou li fè nich li byen wo sou tèt mòn yo?
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
Li rete sou tèt gwo wòch yo. Se la li pase nwit. Kote l' ye a, moun pa ka vin pran l'.
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
Se la li rete, l'ap veye bèt pou l' trape manje. Li te mèt byen lwen, l'ap wè yo ak je li.
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
Se san bèt ti malfini yo bwè. Kote ki gen kadav, se la yo ye.