Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
adpropinquabat autem dies festus azymorum qui dicitur pascha
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
et quaerebant principes sacerdotum et scribae quomodo eum interficerent timebant vero plebem
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
intravit autem Satanas in Iudam qui cognominatur Scarioth unum de duodecim
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
et abiit et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus quemadmodum illum traderet eis
And they were glad, and covenanted to give him money.
et gavisi sunt et pacti sunt pecuniam illi dare
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
et spopondit et quaerebat oportunitatem ut traderet illum sine turbis
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
venit autem dies azymorum in qua necesse erat occidi pascha
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
et misit Petrum et Iohannem dicens euntes parate nobis pascha ut manducemus
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
at illi dixerunt ubi vis paremus
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
et dixit ad eos ecce introeuntibus vobis in civitatem occurret vobis homo amphoram aquae portans sequimini eum in domum in qua intrat
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
et dicetis patri familias domus dicit tibi magister ubi est diversorium ubi pascha cum discipulis meis manducem
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
et ipse vobis ostendet cenaculum magnum stratum et ibi parate
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
euntes autem invenerunt sicut dixit illis et paraverunt pascha
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
et cum facta esset hora discubuit et duodecim apostoli cum eo
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
et ait illis desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum antequam patiar
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
dico enim vobis quia ex hoc non manducabo illud donec impleatur in regno Dei
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
et accepto calice gratias egit et dixit accipite et dividite inter vos
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
dico enim vobis quod non bibam de generatione vitis donec regnum Dei veniat
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
et accepto pane gratias egit et fregit et dedit eis dicens hoc est corpus meum quod pro vobis datur hoc facite in meam commemorationem
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
similiter et calicem postquam cenavit dicens hic est calix novum testamentum in sanguine meo quod pro vobis funditur
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
verumtamen ecce manus tradentis me mecum est in mensa
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
et quidem Filius hominis secundum quod definitum est vadit verumtamen vae illi homini per quem traditur
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
et ipsi coeperunt quaerere inter se quis esset ex eis qui hoc facturus esset
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
facta est autem et contentio inter eos quis eorum videretur esse maior
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
dixit autem eis reges gentium dominantur eorum et qui potestatem habent super eos benefici vocantur
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
vos autem non sic sed qui maior est in vobis fiat sicut iunior et qui praecessor est sicut ministrator
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
nam quis maior est qui recumbit an qui ministrat nonne qui recumbit ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat
Ye are they which have continued with me in my temptations.
vos autem estis qui permansistis mecum in temptationibus meis
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
ut edatis et bibatis super mensam meam in regno et sedeatis super thronos iudicantes duodecim tribus Israhel
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
ait autem Dominus Simon Simon ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua et tu aliquando conversus confirma fratres tuos
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
qui dixit ei Domine tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
et ille dixit dico tibi Petre non cantabit hodie gallus donec ter abneges nosse me
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
et dixit eis quando misi vos sine sacculo et pera et calciamentis numquid aliquid defuit vobis at illi dixerunt nihil
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
dixit ergo eis sed nunc qui habet sacculum tollat similiter et peram et qui non habet vendat tunicam suam et emat gladium
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
dico enim vobis quoniam adhuc hoc quod scriptum est oportet impleri in me et quod cum iniustis deputatus est etenim ea quae sunt de me finem habent
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
at illi dixerunt Domine ecce gladii duo hic at ille dixit eis satis est
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum secuti sunt autem illum et discipuli
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
et cum pervenisset ad locum dixit illis orate ne intretis in temptationem
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
et ipse avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis et positis genibus orabat
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
dicens Pater si vis transfer calicem istum a me verumtamen non mea voluntas sed tua fiat
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
apparuit autem illi angelus de caelo confortans eum et factus in agonia prolixius orabat
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
et factus est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis in terram
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
et cum surrexisset ab oratione et venisset ad discipulos suos invenit eos dormientes prae tristitia
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
et ait illis quid dormitis surgite orate ne intretis in temptationem
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
adhuc eo loquente ecce turba et qui vocabatur Iudas unus de duodecim antecedebat eos et adpropinquavit Iesu ut oscularetur eum
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Iesus autem dixit ei Iuda osculo Filium hominis tradis
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
videntes autem hii qui circa ipsum erant quod futurum erat dixerunt ei Domine si percutimus in gladio
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
et percussit unus ex illis servum principis sacerdotum et amputavit auriculam eius dextram
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
respondens autem Iesus ait sinite usque huc et cum tetigisset auriculam eius sanavit eum
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
dixit autem Iesus ad eos qui venerant ad se principes sacerdotum et magistratus templi et seniores quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
cum cotidie vobiscum fuerim in templo non extendistis manus in me sed haec est hora vestra et potestas tenebrarum
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
conprehendentes autem eum duxerunt ad domum principis sacerdotum Petrus vero sequebatur a longe
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
accenso autem igni in medio atrio et circumsedentibus illis erat Petrus in medio eorum
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
quem cum vidisset ancilla quaedam sedentem ad lumen et eum fuisset intuita dixit et hic cum illo erat
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
at ille negavit eum dicens mulier non novi illum
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
et post pusillum alius videns eum dixit et tu de illis es Petrus vero ait o homo non sum
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galil├Žan.
et intervallo facto quasi horae unius alius quidam adfirmabat dicens vere et hic cum illo erat nam et Galilaeus est
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
et ait Petrus homo nescio quod dicis et continuo adhuc illo loquente cantavit gallus
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
et conversus Dominus respexit Petrum et recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixit quia priusquam gallus cantet ter me negabis
And Peter went out, and wept bitterly.
et egressus foras Petrus flevit amare
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
et viri qui tenebant illum inludebant ei caedentes
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
et velaverunt eum et percutiebant faciem eius et interrogabant eum dicentes prophetiza quis est qui te percussit
And many other things blasphemously spake they against him.
et alia multa blasphemantes dicebant in eum
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
et ut factus est dies convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribae et duxerunt illum in concilium suum dicentes si tu es Christus dic nobis
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
et ait illis si vobis dixero non creditis mihi
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
si autem et interrogavero non respondebitis mihi neque dimittetis
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
ex hoc autem erit Filius hominis sedens a dextris virtutis Dei
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
dixerunt autem omnes tu ergo es Filius Dei qui ait vos dicitis quia ego sum
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
at illi dixerunt quid adhuc desideramus testimonium ipsi enim audivimus de ore eius