Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Мій сину, якщо поручився ти за свого ближнього, дав руку свою за чужого,
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
ти попався до пастки з-за слів своїх уст, схоплений ти із-за слів своїх уст!
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
Учини тоді це, сину мій, та рятуйсь, бо впав ти до рук свого ближнього: іди, впади в порох, і на ближніх своїх напирай,
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
не дай сну своїм очам, і дрімання повікам своїм,
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
рятуйся, як серна, з руки, і як птах із руки птахолова!
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її й помудрій:
Which having no guide, overseer, or ruler,
нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя;
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати,
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж!...
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Людина нікчемна, чоловік злочинний, він ходить з лукавими устами,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
він моргає очима своїми, шургає своїми ногами, знаки подає пальцями своїми,
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
в його серці лукавство виорює зло кожночасно, сварки розсіває,
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
тому нагло приходить погибіль його, буде раптом побитий і ліку нема!
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі Його:
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров неповинну ллють,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів!
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї!
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй!
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати, а пробудишся мовити буде до тебе!
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога ж життя то навчальні картання,
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого язика чужинки.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками,
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
бо вартість розпусної жінки то боханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу цінну...
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Чи візьме людина огонь на лоно своє, і одіж її не згорить?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Чи буде людина ходити по вугіллю розпаленому, і не попаляться ноги її?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Так і той, хто вчащає до жінки свого ближнього: не буде некараним кожен, хто доторкнеться до неї!
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Не погорджують злодієм, якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує,
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
та як буде він знайдений, всемеро він відшкодує, віддасть все майно свого дому!
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує душу свою,
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться,
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
бо заздрощі лютість мужчини, і не змилосердиться він у день помсти:
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
він не зверне уваги на жоден твій викуп, і не схоче, коли ти гостинця прибільшиш!