Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Min Søn: har du borget for din næste og givet en anden Håndslag,
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
er du fanget ved dine Læber og bundet ved Mundens Ord,
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
gør så dette, min Søn, og red dig, nu du er kommet i Næstens Hånd: Gå hen uden Tøven, træng ind på din Næste;
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
und ikke dine Øjne Søvn, ej heller dine Øjenlåg Hvile,
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
red dig som en Gazel af Snaren, som en Fugl af Fuglefængerens Hånd.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Gå hen til Myren, du lade, se dens Færd og bliv viis.
Which having no guide, overseer, or ruler,
Skønt uden Fyrste, Foged og Styrer,
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
sørger den dog om Somren for Æde og sanker sin Føde i Høst.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Hvor længe vil du ligge, du lade, når står du op af din Søvn?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Lidt Søvn endnu, lidt Blund, lidt Hvile med samlagte Hænder:
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
som en Stimand kommer da Fattigdom over dig, Trang som en skjoldvæbnet Mand.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
En Nidding, en ussel Mand er den, som vandrer med Falskhed i Munden,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
som blinker med Øjet, skraber med Foden og giver Tegn med Fingrene,
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
som smeder Rænker i Hjertet og altid kun ypper Kiv;
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
derfor kommer hans Undergang brat, han knuses på Stedet, kan ikke læges.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Seks Ting hader HERREN, syv er hans Sjæl en Gru:
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
Stolte Øjne, Løgnetunge, Hænder, der udgyder uskyldigt Blod,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
et Hjerte, der udtænker onde Råd, Fødder, der haster og iler til ondt,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
falsk Vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid mellem Brødre.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Min Søn, tag Vare på din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
bind dem altid på dit Hjerte, knyt dem fast om din Hals;
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
på din Vandring lede den dig, på dit Leje vogte den dig, den tale dig til, når du vågner;
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
thi Budet er en Lygte, Læren Lys, og Tugtens Revselse Livets Vej
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
for at vogte dig for Andenmands Hustru, for fremmed Kvindes sleske Tunge!
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Attrå ej i dit Hjerte hendes Skønhed, hendes Blik besnære dig ej!
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Thi en Skøge får man blot for et Brød, men Andenmands Hustru fanger dyrebar Sjæl.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Kan nogen bære Ild i sin Brystfold, uden at Klæderne brænder?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Kan man vandre på glødende Kul, uden at Fødderne svides?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Så er det at gå ind til sin Næstes Hustru; ingen, der rører hende, slipper for Straf.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Ringeagter man ikke Tyven, når han stjæler fot at stille sin Sult?
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
Om han gribes, må han syvfold bøde og afgive alt sit Huses Gods.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Afsindig er den, der boler med hende, kun en Selvmorder handler så;
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
han opnår Hug og Skændsel, og aldrig udslettes hans Skam.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Thi Skinsyge vækker Mandens Vrede, han skåner ikke på Hævnens Dag;
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
ingen Bøde tager han god; store Tilbud rører ham ikke.