Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Hjertets Råd er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
En Mand holder al sin Færd for ren, men HERREN vejer Ånder.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Vælt dine Gerninger på HERREN, så skal dine Planer lykkes.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Alt skabte HERREN, hvert til sit, den gudløse også for Ulykkens Dag.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Hver hovmodig er HERREN en Gru, visselig slipper han ikke for Straf.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde, ved HERRENs Frygt undviger man ondt.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Når HERREN har Behag i et Menneskes Veje, gør han endog hans Fjender til Venner.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Bedre er lidet med Retfærd end megen Vinding med Uret.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Menneskets Hjerte udtænker hans Vej, men HERREN styrer hans Fjed.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Der er Gudsdom på Kongens Læber, ej fejler hans Mund, når han dømmer.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Ret Bismer og Vægtskål er HERRENs, hans Værk er alle Posens Lodder.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Gudløs Færd er Konger en Gru, thi ved Retfærd grundfæstes Tronen.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Retfærdige Læber har Kongens Yndest, han elsker den, der taler oprigtigt.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Kongens Vrede er Dødens Bud, Vismand evner at mildne den.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
I Kongens Åsyns Lys er der Liv, som Vårregnens Sky er hans Yndest.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
At vinde Visdom er bedre end Guld, at vinde Indsigt mere end Sølv.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
De retsindiges Vej er at vige fra ondt; den vogter sit Liv, som agter på sin Vej.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Hovmod går forud for Fald, Overmod forud for Snublen.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Hellere sagtmodig med ydmyge end dele Bytte med stolte.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Vel går det den, der mærker sig Ordet; lykkelig den, der stoler på HERREN.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Den vise kaldes forstandig, Læbernes Sødme øger Viden.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Kløgt er sin Mand en Livsens Kilde, Dårskab er Dårers Tugt.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Den vises Hjerte giver Munden Kløgt, på Læberne lægger det øget Viden.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Hulde Ord er som flydende Honning, søde for Sjælen og sunde for Legemet.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Mangen Vej synes Manden ret, og så er dens Ende dog Dødens Veje.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
En Arbejders Hunger arbejder for ham, thi Mundens Krav driver på ham.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
En Nidding graver Ulykkesgrave, det er, som brændte der Ild på hans Læber.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Rænkefuld Mand sætter Splid; den, der bagtaler, skiller Venner.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Voldsmand lokker sin Næste og fører ham en Vej, der ikke er god.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Den, der stirrer, har Rænker for; knibes Læberne sammen, har man fuldbyrdet ondt.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Grå Hår er en dejlig Krone, den vindes på Retfærds Vej.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Større end Helt er sindig Mand, større at styre sit Sind end at tage en Stad.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
I Brystfolden rystes Loddet, det falder, som HERREN vil.