Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti, a Jahve ispituje duhove.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Prepusti Jahvi svoja djela, i tvoje će se namisli ostvariti.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Jahve je sve stvorio u svoju svrhu, pa i opakoga za dan zli.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Mrzak je Jahvi svatko ohola duha: takav zaista ne ostaje bez kazne.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Bolje je malo s pravednošću nego veliki dohoci s nepravdom.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Srce čovječje smišlja svoj put, ali Jahve upravlja korake njegove.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Proročanstvo je na usnama kraljevim: u osudi se njegova usta neće ogriješiti.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Mrsko je kraljevima počiniti opačinu, jer se pravdom utvrđuje prijestolje.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Mile su kraljevima usne pravedne i oni ljube onog koji govori pravo.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Jarost je kraljeva vjesnik smrti ali je mudar čovjek ublaži.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
U kraljevu je vedru licu život, i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Probitačnije je steći mudrost nego zlato, i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Životni je put pravednih: kloniti se zla, i tko pazi na svoj put, čuva život svoj.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Pred slomom ide oholost i pred padom uznositost.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Bolje je biti krotak s poniznima nego dijeliti plijen s oholima.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Tko pazi na riječ, nalazi sreću, i tko se uzda u Jahvu, blago njemu.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Mudar srcem naziva se razumnim i prijazne usne uvećavaju znanje.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Izvor je životni razum onima koji ga imaju, a ludima je kazna njihova ludost.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Mudračev duh urazumljuje usta njegova, na usnama mu znanje umnožava.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Saće meda riječi su ljupke, slatke duši i lijek kostima.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Neki se put čini čovjeku prav, a na kraju vodi k smrti.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Radnikova glad radi za nj; jer ga tjeraju usta njegova.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Bezočnik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Nasilnik zavodi bližnjega svoga i navodi ga na rđav put.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Tko očima namiguje, himbu smišlja, a tko usne stišće, već je smislio pakost.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Sijede su kose prekrasna kruna, nalaze se na putu pravednosti.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka.