Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
İnsan aklıyla çok şey tasarlayabilir, Ama dilin vereceği yanıt RAB’dendir.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
İnsan her yaptığını temiz sanır, Ama niyetlerini tartan RAB’dir.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Yapacağın işleri RAB’be emanet et, O zaman tasarıların gerçekleşir.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
RAB her şeyi amacına uygun yapar, Kötü kişinin yıkım gününü de O hazırlar.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
RAB yüreği küstah olandan iğrenir, Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Sevgi ve bağlılık suçları bağışlatır, RAB korkusu insanı kötülükten uzaklaştırır.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
RAB kişinin yaşayışından hoşnutsa Düşmanlarını bile onunla barıştırır.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Doğrulukla kazanılan az şey Haksızlıkla kazanılan büyük gelirden iyidir.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar, Ama adımlarını RAB yönlendirir.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Tanrı buyruklarını kralın ağzıyla açıklar, Bu nedenle kral adaleti çiğnememelidir.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Doğru terazi ve baskül RAB’bindir, Bütün tartı ağırlıklarını O belirler.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Krallar kötülükten iğrenir, Çünkü tahtın güvencesi adalettir.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Kral doğru söyleyenden hoşnut kalır, Dürüst konuşanı sever.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Kralın öfkesi ölüm habercisidir, Ama bilge kişi onu yatıştırır.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
Kralın yüzü gülüyorsa, yaşam demektir. Lütfu son yağmuru getiren bulut gibidir.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Bilgelik kazanmak altından daha değerlidir, Akla sahip olmak da gümüşe yeğlenir.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Dürüstlerin tuttuğu yol kötülükten uzaklaştırır, Yoluna dikkat eden, canını korur.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Gururun ardından yıkım, Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Mazlumlar arasında alçakgönüllü biri olmak, Kibirlilerle çapul malı paylaşmaktan iyidir.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Öğüde kulak veren başarıya ulaşır, RAB’be güvenen mutlu olur.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Bilge yüreklilere akıllı denir, Tatlı söz ikna gücünü artırır.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Sağduyu, sahibine yaşam kaynağı, Ahmaklıksa ahmaklara cezadır.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Bilgenin aklı diline yön verir, Dudaklarının ikna gücünü artırır.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Hoş sözler petek balı gibidir, Cana tatlı ve bedene şifadır.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
[] Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Emekçinin iştahıdır onu çalıştıran, Çünkü açlığı onu kamçılar.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar, Konuşmaları kavurucu ateş gibidir.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Huysuz kişi çekişmeyi körükler, Dedikoducu can dostları ayırır.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Zorba kişi başkalarını ayartır Ve onları olumsuz yola yöneltir.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Göz kırpmak düzenbazlığa, Sinsi gülücükler kötülüğe işarettir.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Ağarmış saçlar onur tacıdır, Doğru yaşayışla kazanılır.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Sabırlı kişi yiğitten üstündür, Kendini denetleyen de kentler fethedenden üstündür.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
İnsan kura atar, Ama her kararı RAB verir.