Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Hjertets råd hører mennesket til, men fra Herren får tungen sitt svar.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Alle en manns veier er rene i hans egne øine, men Herren veier åndene.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine råd ha fremgang.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Herren har gjort hver ting til dens øiemed, også den ugudelige til straffens dag.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Enhver overmodig er en vederstyggelighet for Herren; visselig, en slik mann blir ikke ustraffet.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Ved kjærlighet og trofasthet utsones misgjerning, og den som frykter Herren, holder sig fra det onde.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Når Herren har behag i en manns ferd, da gjør han at endog hans fiender holder fred med ham.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Bedre er lite med rettferdighet enn stor vinning med urett.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Guddoms-ord er på kongens leber; hans munn skal ikke forsynde sig når han dømmer.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Rett vekt og rette vektskåler hører Herren til; alle vektstener i pungen er hans verk.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Ugudelige gjerninger er en vederstyggelighet for konger; for ved rettferdighet blir tronen trygget.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Rettferdige leber er til velbehag for konger, og den som taler det som rett er, elsker de.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
En konges vrede er dødens bud, men en vis mann stiller vreden.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
I lyset fra kongens åsyn er det liv, og hans nåde er som en sky med vårregn.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Å vinne visdom - hvor meget bedre er det ikke enn gull! Og å vinne forstand er mere verdt enn sølv.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
De opriktiges vei er å holde sig fra det onde; den som akter på sin vei, bevarer sitt liv.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Det er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte med de overmodige.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Den som akter på ordet, skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren, er salig.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Den som er vis i hjertet, blir kalt forstandig, og lebers sødme fremmer lærdom.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Klokskap er en livsens kilde for dem som eier den, men dårers straff er deres egen dårskap.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Den vises hjerte gjør hans munn forstandig og legger mere og mere lærdom på hans leber.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Milde ord er kostelig honning, søt for sjelen og en lægedom for kroppen.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Mangen vei tykkes en mann rett, men enden på det er dødens veier.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Arbeiderens sult arbeider for ham; for hans munn driver ham frem.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
En niding graver en ulykkesgrav, og på hans leber er det likesom en fortærende ild.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
En falsk mann volder trette, og en øretuter skiller venn fra venn.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
En voldsmann forlokker sin næste og fører ham inn på en vei som ikke er god.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Den som lukker sine øine for å tenke på svik, og den som kniper sine leber sammen, han har allerede fullført det onde.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Grå hår er en fager krone; den finnes på rettferdighets vei.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Den langmodige er bedre enn en veldig helt, og den som styrer sitt sinn, er bedre enn den som inntar en by.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
I kappens fold rystes loddet, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.