Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
به راستی خدا برای قوم اسرائیل و همهٔ کسانی‌که دل پاک دارند، نیکوست.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
امّا من، نزدیک بود ایمان خود را از دست بدهم و از راه راست منحرف شوم.
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
زیرا از دیدن موفقیّت اشخاص متکبّر و شریر حسد می‌‌ورزیدم.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
زیرا که زحمت نمی‌کشند و بدنی قوی و سالم دارند.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
مانند دیگران رنج و زحمت نمی‌کشند و گرفتاری‌های دیگران را هم ندارند.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
بنابراین به غرور آراسته‌اند، و به خشونت ملبّس شده‌اند.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
دلهایشان پُر از شرارت است و افکار شرارت‌آمیز در سر خود می‌پرورانند.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
مردم را مسخره می‌کنند و حرفهای زشت می‌زنند. متکبّرند و در پی آزار دیگران هستند.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
حرفهای کفرآمیز به ضد خدا می‌زنند، و با گستاخی بر مردم حکمرانی می‌کنند.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
بنابراین حتّی قوم خدا از آنها پیروی می‌کنند و آنها را می‌ستایند.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
آنها می‌گویند: «خدا نمی‌‌داند. خدای متعال از کارهای ما باخبر نمی‌شود.»
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
مردمان شریر را ببینید! آنها زندگی راحتی دارند و ثروتشان روز به روز زیادتر می‌شود.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
من بیهوده خود را پاک نگه داشته و از گناه دوری می‌کنم.
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
صبح تا شب در زحمت و محنت به سر می‌برم و هر روز سرزنش می‌شوم.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
اگر من آن حرفها را زده بودم، در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب می‌شدم.
When I thought to know this, it was too painful for me;
من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم، امّا فکرم به جایی نرسید.
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
تا آن که به معبد بزرگ تو رفتم، آنگاه فهمیدم که چه سرنوشت بدی در انتظار شریران است.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
تو آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد تا بیفتند و نابود شوند.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
آنها در لحظه‌ای نابود می‌گردند و عاقبتی هولناک خواهند داشت.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
آنها مانند خوابی هستند که صبح فراموش می‌شود. هنگامی‌که تو ای خداوند برخیزی آنان محو می‌گردند.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
زمانی که روح من افسرده و دلم شکسته بود،
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
احمق و نادان بودم و در حضور تو مانند حیوانی بی‌شعور رفتار کردم!
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
با این وجود، همیشه به تو نزدیک بودم و تو پیوسته دست مرا گرفته‌ای.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
تو مرا طبق خواست خود هدایت می‌کنی، و سرانجام مرا با احترام در پیشگاه خود می‌پذیری.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
در آسمان غیراز تو کسی را ندارم و بر روی زمین هم جز تو، چیزی نمی‌خواهم.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
هر چند بدنم فرسوده و فکرم ضعیف گردد، امّا خداوند قوّت قلب و همه‌چیز من است.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
کسانی‌که از تو دور می‌شوند، هلاک خواهند گردید. آنهایی را که به تو وفادار نیستند، نابود خواهی كرد.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
امّا برای من چقدر خوب است که همیشه به خدا نزدیک باشم. به خداوند متعال پناه می‌برم و تمام کارهای او را اعلام می‌کنم.