Matthew 24

Isus iziđe iz Hrama. Putom mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje.
耶稣出了圣殿,正走的时候,门徒进前来,把殿宇指给他看。
A on im reče: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."
耶稣对他们说:你们不是看见这殿宇吗?我实在告诉你们,将来在这里没有一块石头留在石头上,不被拆毁了。
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: "Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?"
耶稣在橄榄山上坐著,门徒暗暗的来说:请告诉我们,什么时候有这些事?你降临和世界的末了有什么豫兆呢?
Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!
耶稣回答说:你们要谨慎,免得有人迷惑你们。
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge će zavesti."
因为将来有好些人冒我的名来,说:我是基督,并且要迷惑许多人。
"A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.
你们也要听见打仗和打仗的风声,总不要惊慌;因为这些事是必须有的,只是末期还没有到。
Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.
民要攻打民,国要攻打国;多处必有饥荒、地震。
Ali sve je to samo početak trudova."
这都是灾难(灾难:原文是生产之难)的起头。
"Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
那时,人要把你们陷在患难里,也要杀害你们;你们又要为我的名被万民恨恶。
Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.
那时,必有许多人跌倒,也要彼此陷害,彼此恨恶;
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
且有好些假先知起来,迷惑多人。
Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.
只因不法的事增多,许多人的爱心才渐渐冷淡了。
Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen."
惟有忍耐到底的,必然得救。
"I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak."
这天国的福音要传遍天下,对万民作见证,然后末期才来到。
"Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu - tko čita, neka razumije:
你们看见先知但以理所说的那行毁坏可憎的站在圣地(读这经的人须要会意)。
koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;
那时,在犹太的,应当逃到山上;
tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće;
在房上的,不要下来拿家里的东西;
i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!"
在田里的,也不要回去取衣裳。
"A jao trudnicama i dojiljama u one dane!"
当那些日子,怀孕的和奶孩子的有祸了。
"I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom
你们应当祈求,叫你们逃走的时候,不遇见冬天或是安息日。
jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti."
因为那时必有大灾难,从世界的起头直到如今,没有这样的灾难,后来也必没有。
"I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni."
若不减少那日子,凡有血气的总没有一个得救的;只是为选民,那日子必减少了。
"Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' - ne povjerujte!
那时,若有人对你们说:基督在这里,或说:基督在那里,你们不要信!
Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane."
因为假基督、假先知将要起来,显大神迹、大奇事,倘若能行,连选民也就迷惑了。
"Eto, prorekao sam vam."
看哪,我预先告诉你们了。
"Reknu li vam dakle: 'Evo, u pustinji je!', ne izlazite; 'Evo ga u ložnicama!', ne vjerujte.
若有人对你们说:看哪,基督在旷野里,你们不要出去!或说:看哪,基督在内屋中,你们不要信!
Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega."
闪电从东边发出,直照到西边。人子降临,也要这样。
"Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi."
尸首在那里,鹰也必聚在那里。
"A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati."
那些日子的灾难一过去,日头就变黑了,月亮也不放光,众星要从天上坠落,天势都要震动。
"I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.
那时,人子的兆头要显在天上,地上的万族都要哀哭。他们要看见人子,有能力,有大荣耀,驾著天上的云降临。
I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."
他要差遣使者,用号筒的大声,将他的选民,从四方(方:原文是风),从天这边到天那边,都招聚了来。
"A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.
你们可以从无花果树学个比方:当树枝发嫩长叶的时候,你们就知道夏天近了。
Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!"
这样,你们看见这一切的事,也该知道人子近了,正在门口了。
"Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
我实在告诉你们,这世代还没有过去,这些事都要成就。
Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti."
天地要废去,我的话却不能废去。
"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.
那日子,那时辰,没有人知道,连天上的使者也不知道,子也不知道,惟独父知道。
Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
挪亚的日子怎样,人子降临也要怎样。
Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju
当洪水以前的日子,人照常吃喝嫁娶,直到挪亚进方舟的那日;
i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
不知不觉洪水来了,把他们全都冲去。人子降临也要这样。
Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
那时,两个人在田里,取去一个,撇下一个。
Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti."
两个女人推磨,取去一个,撇下一个。
"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.
所以,你们要儆醒,因为不知道你们的主是那一天来到。
A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
家主若知道几更天有贼来,就必儆醒,不容人挖透房屋;这是你们所知道的。
Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."
所以,你们也要预备,因为你们想不到的时候,人子就来了。
"Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
谁是忠心有见识的仆人,为主人所派,管理家里的人,按时分粮给他们呢?
Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi!
主人来到,看见他这样行,那仆人就有福了。
Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim."
我实在告诉你们,主人要派他管理一切所有的。
"No rekne li taj zli sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj'
倘若那恶仆心里说:我的主人必来得迟,
pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama,
就动手打他的同伴,又和酒醉的人一同吃喝。
doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;
在想不到的日子,不知道的时辰,那仆人的主人要来,
rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi."
重重的处治他(或作:把他腰斩了),定他和假冒为善的人同罪;在那里必要哀哭切齿了。