Job 27

Moreover Job continued his parable, and said,
Iov a luat din nou cuvîntul, a vorbit în pilde, şi a zis:
As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;
,,Viu este Dumnezeu, care nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa,
All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;
că atîta vreme cît voi avea suflet, şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,
My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.
buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.
God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.
Departe de mine gîndul să vă dau dreptate! Pînă la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăţia.
My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.
Ţin să-mi scot dreptatea, şi nu voi slăbi; inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele.
Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.
Vrăjmaşul meu să fie ca cel rău, şi protivnicul meu ca cel nelegiuit!
For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?
Ce nădejde -i mai rămîne celui nelegiuit; cînd îi taie Dumnezeu firul vieţii, cînd îi ia sufletul?
Will God hear his cry when trouble cometh upon him?
Îi ascultă Dumnezeu strigătele, cînd vine strîmtoarea peste el?
Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?
Este Cel Atotputernic desfătarea lui? Înalţă el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu?
I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.
Vă voi învăţa căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile Celui Atotputernic.
Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?
Dar voi le cunoaşteţi, şi sînteţi de acelaş gînd; pentruce dar vorbiţi aşa de prosteşte?
This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.
Iată soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moştenirea pe care o hotărăşte Cel Atotputernic celui nelegiuit.
If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.
Dacă are mulţi fii, îi are pentru sabie, şi odraslele lui duc lipsă de pîne.
Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.
Ceice scapă din ai lui, sînt îngropaţi de ciumă, şi văduvele lor nu -i plîng.
Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;
Dacă strînge argint ca ţărîna, dacă îngrămădeşte haine ca noroiul, -
He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.
el le strînge, dar cel fără vină se îmbracă în ele, şi de argintul lui omul fără prihană are parte.
He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.
Casa lui este ca aceea pe care o zideşte molia, ca o colibă pe care şi -o face un străjer.
The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.
Se culcă bogat, şi moare despoiat; deschide ochii, şi totul a pierit.
Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.
Îl apucă groaza ca nişte ape; şi noaptea, îl ia vîrtejul.
The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.
Vîntul de răsărit îl ia, şi se duce; îl smulge cu putere din locuinţa lui.
For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.
Dumnezeu aruncă fără milă săgeţi împotriva lui, şi cel rău ar vrea să fugă să scape de ele.
Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.
Oamenii bat din palme la căderea lui, şi -l flueră la plecarea din locul lui.