Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
Argintul are o mină de unde se scoate, şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
Ferul se scoate din pămînt, şi piatra se topeşte ca să dea arama.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Omul pune capăt întunerecului, cercetează, pînă în ţinuturile cele mai adînci, pietrele ascunse în negura şi în umbra morţii.
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Sapă o fîntînă departe de locurile locuite; picioarele nu -i mai sînt de ajutor, stă atîrnat şi se clatină, departe de locuinţele omeneşti.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
Pămîntul, de unde iese pînea, este răscolit în lăuntrul lui ca de foc,
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
pietrele lui cuprind safir, şi în el se găseşte pulbere de aur.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
Pasărea de pradă nu -i cunoaşte cărarea. Ochiul vulturului n'a zărit -o,
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
cele mai trufaşe dobitoace n'au călcat pe ea, şi leul n'a trecut niciodată pe ea.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Omul îşi pune mîna pe stînca de cremene, şi răstoarnă munţii din rădăcină.
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
Sapă şanţuri în stînci, şi ochiul lui priveşte tot ce este de preţ în ele.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Opreşte curgerea apelor, şi scoate la lumină ce este ascuns.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
Dar înţelepciunea unde se găseşte? Unde este locuinţa priceperii?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
Omul nu -i cunoaşte preţul, ea nu se găseşte în pămîntul celor vii.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
Adîncul zice: ,Nu este în mine`, şi marea zice: ,Nu este la mine.`;
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cîntărindu-se cu argint;
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
nu se cîntăreşte pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Mărgeanul şi cristalul nu sînt nimic pe lîngă ea: înţelepciunea preţuieşte mai mult decît mărgăritarele.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Topazul din Etiopia nu este ca ea, şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
De unde vine atunci înţelepciunea? Unde este locuinţa priceperii?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
Adîncul şi moartea zic: ,Noi am auzit vorbindu-se de ea.`
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Dumnezeu îi ştie drumul, El îi cunoaşte locuinţa.
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Căci El vede pînă la marginile pămîntului, zăreşte totul subt ceruri.
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Cînd a rînduit greutatea vîntului, şi cînd a hotărît măsura apelor,
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
cînd a dat legi ploii, şi cînd a însemnat drumul fulgerului şi tunetului,
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat -o, i -a pus temeliile şi a pus -o la încercare.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
Apoi a zis omului: ,Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.`