Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Ja Elihu vielä sanoi:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
Te taitavat, kuulkaat minun puhettani, ja te ymmärtäväiset, ottakaat korviinne.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Sillä korva koettelee puheen, ja suu maistaa ruan.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Valitkaamme meillemme oikeus, tietääksemme keskenämme, mikä hyvä on.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Sillä Job on sanonut: minä olen hurskas, ja Jumala on kieltänyt minulta oikeuteni.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Minun täytyy valhetella, ehkä minulla vielä oikeus olis: minä vaivataan ilman ansiota minun nuoliltani.
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Kuka on Jobin vertainen, joka irvistystä juo niinkuin vettä,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Ja käy pahantekiäin kanssa tiellä, niin että vaeltaa jumalattomain kanssa?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Sillä hän on sanonut: Ei se auta ihmistä, että hän pyytää Jumalalle kelvata.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Sentähden, te toimelliset, kuulkaat minua. Pois se, että Jumala olis jumalatoin ja Kaikkivaltias väärä.
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
Sillä hän antaa itsekullekin ihmiselle ansionsa jälkeen, ja maksaa tiensä jälkeen.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Ilman epäilemätä, ei Jumala tuomitse ketään vääryydellä, eikä Kaikkivaltias käännä oikeutta.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Kuka on asettanut ne mitkä maan päällä ovat, ja kuka on pannut koko maanpiirin?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Jos hän tahtois, niin hän vois kaikkein hengen ja elämän koota tykönsä.
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Kaikki liha kuolis yhteen, ja ihminen tulis tuhaksi jälleen.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Onko sinulla ymmärrystä, niin kuule näitä, ja ota vaari puheeni äänestä.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Taivuttaisko joku sentähden oikeuden, että hän vihaa häntä, ja tahtoisitkos hurskaan ja jalon tuomita jumalattomaksi?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Pitäiskö sanottaman kuninkaalle: sinä Belial! ja ruhtinaille: te jumalattomat!
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Joka ei kuitenkaan katso ruhtinain muotoa, eikä pidä eroitusta rikkaan ja köyhän välillä; sillä he ovat kaikki hänen käsialansa.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Pikaisesti täytyy heidän kuolla vielä puoliyönäkin: kansan täytyy hämmästyä ja hukkua: väkevä voimatoinna otetaan pois.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Sillä hänen silmänsä näkevät jokaisen tien, ja hän katsoo kaikki heidän askeleensa.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Ei pimiä eikä kuoleman varjo ole siellä, että pahantekiät itsensä siinä salaisivat.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Sillä ei ole yhdellekään sallittu, että hän tulis Jumalan kanssa oikeudelle.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Hän musertaa monta epälukuista tuimaa, ja asettaa muita heidän siaansa;
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Että hän tuntee heidän työnsä, ja kukistaa heitä yöllä, että he muserretaan rikki.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Hän heittää jumalattomat ilmeisesti kokoon,
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Ettei he häntä seuranneet, ja ei tahtoneet ymmärtää hänen teitänsä;
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Että vaivaisten hunto tulis hänen eteensä ja hän kuulis viheliäisten huudon.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Jos hän antaa rauhan, kuka tahtoo kadottaa? ja jos hän peittää kasvonsa, kuka taitaa katsoa hänen päällensä, kansan ja ihmisten seassa?
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Niin ei hän anna ulkokullatun hallita, kansan lankeemuksen tähden.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Minä puhun Jumalan edessä, joka sanoo: minä olen säästänyt, en minä turmele.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Ellen minä ole osannut, niin opeta sinä minua: jos minä olen tehnyt väärin, niin en minä sitä silleen tee.
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Onko joku, joka vastaa sinun puolestas, koska et sinä tahdo? se on sinun ehdossas, ja ei minun. Jos sinä nyt jotakin tiedät,niin puhu.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Toimellisten miesten sallin minä kyllä puhua minulleni. Ja taitava mies kuulee minua.
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Mutta Job puhuu tyhmästi, ja hänen puheessansa ei ole ymmärrystä.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Minun isäni! anna Jobia koeteltaa loppuun asti, että hän kääntää itsensä vääräin ihmisten tykö.
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Hän on paitsi entisiä syntejänsä vielä nyt pilkannut: anna hänen meidän edessämme lyödyksi tulla, ja sitte hän riidelkään kyllä sanoillansa Jumalan edessä.