Proverbs 8

Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?
Δεν κραζει η σοφια; και δεν εκπεμπει την φωνην αυτης η συνεσις;
She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.
Ισταται επι της κορυφης των υψηλων τοπων, υπερ την οδον, εν τω μεσω των τριοδων.
She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.
Κραζει πλησιον των πυλων, εν τη εισοδω της πολεως, εν τη εισοδω των θυρων
Unto you, O men, I call; and my voice is to the sons of man.
προς εσας, ανθρωποι, κραζω και η φωνη μου εκπεμπεται προς τους υιους των ανθρωπων.
O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart.
Απλοι, νοησατε φρονησιν και αφρονες, αποκτησατε νοημονα καρδιαν.
Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things.
Ακουσατε διοτι θελω λαλησει πραγματα εξοχα, και τα χειλη μου θελουσι προφερει ορθα.
For my mouth shall speak truth; and wickedness is an abomination to my lips.
Διοτι αληθειαν θελει λαλησει ο λαρυγξ μου τα δε χειλη μου βδελυττονται την ασεβειαν.
All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing froward or perverse in them.
Παντες οι λογοι του στοματος μου ειναι μετα δικαιοσυνης δεν υπαρχει εν αυτοις δολιον διεστραμμενον
They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge.
Παντες ειναι σαφεις εις τον νοουντα και ορθοι εις τους ευρισκοντας γνωσιν.
Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold.
Λαβετε την παιδειαν μου, και μη αργυριον και γνωσιν, μαλλον παρα χρυσιον εκλεκτον.
For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.
Διοτι η σοφια ειναι καλητερα λιθων πολυτιμων και παντα τα επιθυμητα πραγματα δεν ειναι ανταξια αυτης.
I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions.
Εγω η σοφια κατοικω μετα της φρονησεως, και εφευρισκω γνωσιν συνετων βουλευματων.
The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
Ο φοβος του Κυριου ειναι να μιση τις το κακον αλαζονειαν και αυθαδειαν και πονηραν οδον και διεστραμμενον στομα εγω μισω.
Counsel is mine, and sound wisdom: I am understanding; I have strength.
Εμου ειναι η βουλη και η ασφαλεια εγω ειμαι η συνεσις εμου η δυναμις.
By me kings reign, and princes decree justice.
Δι εμου οι βασιλεις βασιλευουσι, και οι αρχοντες θεσπιζουσι δικαιοσυνην.
By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth.
Δι εμου οι ηγεμονες ηγεμονευουσι, και οι μεγιστανες, παντες οι κριται της γης
I love them that love me; and those that seek me early shall find me.
Εγω τους εμε αγαπωντας αγαπω και οι ζητουντες με θελουσι με ευρει.
Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.
Πλουτος και δοξα ειναι μετ εμου, αγαθα διαμενοντα και δικαιοσυνη.
My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver.
Οι καρποι μου ειναι καλητεροι χρυσιου και χρυσιου καθαρου και τα γεννηματα μου, εκλεκτου αργυριου.
I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment:
Περιπατω εν οδω δικαιοσυνης, αναμεσον των τριβων της κρισεως,
That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures.
δια να καμω τους αγαπωντας με να κληρονομησωσιν αγαθα, και να γεμισω τους θησαυρους αυτων.
The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old.
Ο Κυριος με ειχεν εν τη αρχη των οδων αυτου, προ των εργων αυτου, απ αιωνος.
I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.
Προ του αιωνος με εχρισεν, απ αρχης, πριν υπαρξη η γη.
When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water.
Εγεννηθην οτε δεν ησαν αι αβυσσοι, οτε δεν υπηρχον αι πηγαι αι αναβρυουσαι υδατα
Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:
Πριν τα ορη θεμελιωθωσι, προ των λοφων, εγω εγεννηθην
While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.
ενω δεν ειχεν ετι καμει την γην ουτε πεδιαδας, ουτε κορυφας χωματων της οικουμενης.
When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:
Οτε ητοιμαζε τους ουρανους, εγω ημην εκει οτε περιεγραφε καμαραν υπερανω του προσωπου της αβυσσου
When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:
οτε εστερεονε τον αιθερα επανω οτε ωχυρονε τας πηγας της αβυσσου
When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:
οτε επεβαλλε τον νομον αυτου εις την θαλασσαν, να μη παραβωσι τα υδατα το προσταγμα αυτου οτε διεταττε τα θεμελια της γης
Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;
τοτε ημην πλησιον αυτου δημιουργουσα και εγω ημην καθ ημεραν η τρυφη αυτου, ευφραινομενη παντοτε ενωπιον αυτου,
Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.
ευφραινομενη εν τη οικουμενη της γης αυτου και η τρυφη μου ητο μετα των υιων των ανθρωπων.
Now therefore hearken unto me, O ye children: for blessed are they that keep my ways.
Τωρα λοιπον ακουσατε μου, ω τεκνα διοτι μακαριοι οι φυλαττοντες τας οδους μου.
Hear instruction, and be wise, and refuse it not.
Ακουσατε παιδειαν και γενεσθε σοφοι, και μη αποδοκιμαζετε αυτην.
Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors.
Μακαριος ο ανθρωπος, οστις μου ακουση, αγρυπνων καθ ημεραν εν ταις πυλαις μου, περιμενων εις τους παραστατας των θυρων μου
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the LORD.
διοτι οστις ευρη εμε, θελει ευρει ζωην, και θελει λαβει χαριν παρα Κυριου.
But he that sinneth against me wrongeth his own soul: all they that hate me love death.
Οστις ομως αμαρτηση εις εμε, την εαυτου ψυχην αδικει παντες οι μισουντες με αγαπωσι θανατον.