Proverbs 11

A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
Δολια πλαστιγξ βδελυγμα εις τον Κυριον δικαιον δε ζυγιον ευαρεστησις αυτου.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
Οπου εισελθη υπερηφανια, εισερχεται και καταισχυνη η δε σοφια ειναι μετα των ταπεινων.
The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Η ακεραιοτης των ευθεων θελει οδηγει αυτους η δε υπουλοτης των σκολιων θελει απολεσει αυτους.
Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
Τα πλουτη δεν ωφελουσιν εν ημερα οργης η δε δικαιοσυνη ελευθερονει εκ θανατου.
The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
Η δικαιοσυνη του ακεραιου θελει ορθοτομησει την οδον αυτου ο δε ασεβης θελει πεσει δια της ασεβειας αυτου.
The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
Η δικαιοσυνη των ευθεων θελει ελευθερωσει αυτους οι δε παραβαται θελουσι συλληφθη εν τη κακια αυτων.
When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
Οταν ο ασεβης ανθρωπος αποθνησκη, η ελπις αυτου απολλυται απολλυται και η προσδοκια των ανομων.
The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
Ο δικαιος ελευθερονεται εκ της θλιψεως, αντ αυτου δε εισερχεται ο ασεβης.
An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
Ο υποκριτης δια του στοματος αφανιζει τον πλησιον αυτου αλλ οι δικαιοι θελουσιν ελευθερωθη δια της γνωσεως.
When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
Εις την ευοδωσιν των δικαιων η πολις ευφραινεται και εις τον ολεθρον των ασεβων αγαλλεται.
By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
Δια της ευλογιας των ευθεων υψονεται πολις δια του στοματος δε των ασεβων καταστρεφεται.
He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
Ο ενδεης φρενων περιφρονει τον πλησιον αυτου ο δε φρονιμος ανθρωπος σιωπα.
A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Ο σπερμολογος περιερχεται αποκαλυπτων τα μυστικα ο δε την ψυχην πιστος κρυπτει το πραγμα.
Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.
Οπου δεν ειναι κυβερνησις, ο λαος πιπτει εκ του πληθους δε των συμβουλων προερχεται σωτηρια.
He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
Οστις εγγυαται δι αλλον, θελει παθει κακον και οστις μισει την εγγυησιν, ειναι ασφαλης.
A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
Η ευκοσμος γυνη απολαμβανει τιμην οι δε καρτερικοι απολαμβανουσι πλουτη.
The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
Ο ελεημων ανθρωπος αγαθοποιει την ψυχην αυτου ο δε ανελεημων θλιβει την σαρκα αυτου.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Ο ασεβης εργαζεται εργον ψευδες εις δε τον σπειροντα δικαιοσυνην θελει εισθαι μισθος ασφαλης.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
Καθως η δικαιοσυνη τεινει εις ζωην, ουτως ο κυνηγων το κακον τρεχει εις τον θανατον αυτου.
They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
Οι διεστραμμενοι την καρδιαν ειναι βδελυγμα εις τον Κυριον αλλ οι αμεμπτοι την οδον ειναι δεκτοι εις αυτον.
Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
Και χειρ με χειρα εαν συναπτηται, ο ασεβης δεν θελει μενει ατιμωρητος το δε σπερμα των δικαιων θελει ελευθερωθη.
As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman which is without discretion.
Ως ερρινον χρυσουν εις χοιρου μυτην, ουτω γυνη ωραια χωρις φρονησεως.
The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
Η επιθυμια των δικαιων ειναι μονον το καλον η προσδοκια δε των ασεβων οργη.
There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
Οι μεν σκορπιζουσι, και ομως περισσευονται οι δε παρα το δεον φειδονται, και ομως ερχονται εις ενδειαν.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
Η αγαθοποιος ψυχη θελει παχυνθη και οστις ποτιζει, θελει ποτισθη και αυτος.
He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
Οστις κρατει σιτον, θελει εισθαι λαοκαταρατος ευλογια δε θελει εισθαι επι την κεφαλην του πωλουντος.
He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
Οστις προθυμειται εις το καλον, θελει απολαυσει χαριν αλλ οστις ζητει το κακον, θελει επελθει επ αυτον.
He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
Οστις ελπιζει επι τον πλουτον αυτου, ουτος θελει πεσει οι δε δικαιοι ως βλαστος θελουσιν ανθησει.
He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
Οστις ταραττει τον οικον αυτου, θελει κληρονομησει ανεμον και ο αφρων θελει εισθαι δουλος εις τον φρονιμον.
The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
Ο καρπος του δικαιου ειναι δενδρον ζωης και οστις κερδιζει ψυχας, ειναι σοφος.
Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
Αν ο δικαιος παιδευηται επι της γης, πολλω μαλλον ο ασεβης και ο αμαρτωλος.