Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Elihu konuşmasına şöyle devam etti:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
“Ey bilgeler, sözlerimi dinleyin, Kulak verin bana, ey bilgi sahipleri.
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
Çünkü damak nasıl yemeği tadarsa, Kulak da sözleri sınar.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Gelin, doğruyu seçelim, İyiyi birlikte öğrenelim.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
“Çünkü Eyüp, ‘Ben suçsuzum’ diyor, ‘Tanrı hakkımı elimden aldı.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
Haklı olduğum halde yalancı sayılıyorum, Suçsuz olduğum halde okunla yaraladın beni.’
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Eyüp gibisi var mı? Alayı su gibi içiyor!
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
Kötülük yapanlarla dostluk edip geziyor, Kötülerle aynı yolda yürüyor.
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
Çünkü, ‘Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışmak İnsana yarar getirmez’ diyor.
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
“Bu yüzden, ey sağduyulu insanlar, beni dinleyin! Tanrı kötülük yapar mı, Her Şeye Gücü Yeten haksızlık eder mi? Asla!
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
[] Çünkü O herkese yaptığının karşılığını öder, Hak ettiğini başına getirir.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Tanrı kesinlikle kötülük etmez, Her Şeye Gücü Yeten adaleti saptırmaz.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
Kim yeryüzünü O’na emanet etti? Kim O’nu bütün dünyanın başına atadı?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Eğer niyet eder de Ruhunu ve soluğunu geri çekerse,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
Bütün insanlık bir anda yok olur, İnsan yine toprağa döner.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
“Aklın varsa dinle, Kulak ver sözlerime.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Adaletten nefret eden hiç hüküm sürebilir mi? Adil ve güçlü olanı suçlayacak mısın?
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Krallara, ‘Değersizsiniz’, Soylulara, ‘Kötüsünüz’ diyen,
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Önderlere ayrıcalık tanımayan, Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi? Çünkü hepsi O’nun ellerinin işidir.
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Gece yarısı bir anda ölürler, Herkes sarsılır, ölüp gider, Güçlüler de insan eli değmeden alınıp götürülür.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
“Tanrı’nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz, Attıkları her adımı görür.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Kötülük yapanların gizlenebileceği Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Yargılanmak için önüne gelsinler diye, Tanrı insanları sorgulamaya pek gerek duymaz.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Araştırmadan güçlü insanları kırar, Onların yerine başkalarını diker.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
Çünkü ne yaptıklarını bilir, Gece onları deviriverir, ezilirler.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Herkesin gözü önünde Kötülükleri yüzünden onları cezalandırır;
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Artık O’nun ardından gitmedikleri, Yollarının hiçbirini dikkate almadıkları için.
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
Yoksulun feryadını O’na duyurdular; Düşkünlerin feryadını işitti.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Ama Tanrı sessiz kalırsa kim O’nu suçlayabilir? Yüzünü gizlerse kim O’nu görebilir? Bir ulusa karşı da bir insana karşı da O hep aynıdır,
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Tanrısız insan krallık etmesin, Halka tuzak kurmasın diye.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
“Kimse Tanrı’ya, ‘Suçluyum, artık kötülük yapmayacağım’ dedi mi,
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
‘Göremediğimi sen bana öğret, Haksızlık ettimse, bir daha etmem?’
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
O’nu reddettiğin halde, Senin keyfince mi seni ödüllendirmeli? Çünkü karar verecek olan sensin, ben değil, Öyleyse anlat bana bildiğini.
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
“Sağduyulu insanlar, Beni dinleyen bilgeler diyecekler ki,
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
‘Eyüp bilgisizce konuşuyor, Sözlerinin değeri yok.’
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Kötü biri gibi yanıtladığı için Keşke Eyüp’ün sınanması sonsuza dek sürse!
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
Çünkü günahına isyan da ekliyor, Önümüzde alay edercesine el çırpıyor, Tanrı’ya karşı konuştukça konuşuyor.”