Exodus 25

And the LORD spake unto Moses, saying,
RAB Musa’ya şöyle dedi:
Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering.
“İsrailliler’e söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın.
And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç;
And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,
lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı,
And rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood,
deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı,
Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense,
kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat,
Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.
And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
“Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.
According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.”
And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
“Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun.
And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.
Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.
And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.
Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.
And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.
Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.
The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.
And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.
And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
“Saf altından bir Bağışlanma Kapağı yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak.
And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.
Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.
And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.
Keruvlar’dan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.
And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.
Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.
And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.
Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.
And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.
Seninle orada, Levha Sandığı’nın üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağı’nın üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.”
Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
“Akasya ağacından bir masa yap. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın olacak.
And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.
Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir.
And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.
Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir.
Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.
Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı.
And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.
Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak.
And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.
Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap.
And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.
[] Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.”
And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.
“Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.
And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:
Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak.
Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.
Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak.
And in the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.
Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.
And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.
Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.
Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.
Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak.
And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.
“Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.
And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.
Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.
Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak.
And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.
[] Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.”