Proverbs 20

Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.
Viina tekee pilkkaajaksi, ja väkevät juotavat tekevät tyhmäksi: joka niitä halajaa, ei hän ikinä viisaaksi tule.
The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.
Kuninkaan peljättämys on niinkuin nuoren jalopeuran kiljuminen: joka hänen vihoittaa, hän tekee omaa henkeänsä vastoin.
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
Miehen kunnia on olla ilman riitaa; vaan jotka mielellänsä riitelevät, ovat kaikki tyhmät.
The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.
Kylmän tähden ei tahdo laiska kyntää; sentähden hän elonaikana kerjää, ja ei saa mitään.
Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
Neuvo on miehen sydämessä niinkuin syvä vesi; mutta toimellinen ammuntaa sen ylös.
Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?
Monta ihmistä kerskataan hyväksi; vaan kuka löytää jonkun, joka todella hyvä on?
The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.
Vanhurskas siveydessä vaeltaa; hänen lastensa käy hyvin hänen perässänsä.
A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.
Kuningas, joka istuu istuimella tuomitsemaan, hajoittaa kaikki, jotka pahat ovat, silmillänsä.
Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?
Kuka sanoo: minä olen puhdas sydämessäni, ja vapaa synnistäni?
Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.
Monenlainen vaaka ja mitta ovat molemmat kauhistus herralle.
Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.
Nuorukainen tunnetaan menostansa, jos hän siviäksi ja toimelliseksi tuleva on.
The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.
Kuulevaisen korvan ja näkeväisen silmän on Herra molemmat tehnyt.
Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.
Älä rakasta unta, ettes köyhtyisi: avaa silmäs, niin sinä saat kyllän leipää.
It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.
Paha, paha, sanoo ostaja; mutta mentyänsä pois hän kerskaa.
There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.
Kultaa ja kalliita kiviä löydetään kyllä, vaan toimellinen suu on kallis kappale.
Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.
Ota hänen vaattensa joka muukaisen takaa: ja ota häneltä pantti tuntemattoman edestä.
Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Varastettu leipä maistuu miehelle hyvin; vaan sitte pitää hänen suunsa oleman täynnä teräviä kiviä.
Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.
Aivoitukset menestyvät, kuin ne neuvotella toimitetaan, ja sodat myös pitää toimella pidettämän.
He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.
Älä sekoita sinuas sen kanssa, joka salaisuuden ilmoittaa, ja joka panettelee, ja jolla petollinen suu on.
Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.
Joka isäänsä ja äitiänsä kiroilee, hänen kynttilänsä pitää sammuman synkiässä pimeydessä.
An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.
Perintö, johon varhain kiiruhdetaan, on viimeiseltä ilman siunausta.
Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.
Älä sano: minä kostan pahan; odota Herraa, hän auttaa sinua.
Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.
Monenlaiset puntarit ovat Herralle kauhistus, ja väärä vaaka ei ole hyvä.
Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?
Jokaisen retket tulevat Herralta: kuka ihminen taitaa ymmärtää tiensä?
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.
Se on ihmiselle paula, kuin hän pilkkaa pyhää, ja etsii sitte lupauksia.
A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.
Viisas kuningas hajoittaa jumalattomat, ja antaa ratasten käydä heidän päällitsensä.
The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
Herran kynttilä on ihmisen henki: hän käy läpi koko sydämen.
Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.
Laupius ja totuus varjelee kuninkaan, ja hän vahvistaa istuimensa laupiudella.
The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the gray head.
Nuorten miesten väkevyys on heidän kunniansa, ja harmaat karvat on vanhain kaunistus.
The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.
Haavoilla pitää pahuus ajettaman pois, ja koko sydämen kivulla.