Proverbs 20

Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.
Vino je podsmjevač, žestoko piće bukač, i tko se njima odaje neće steći mudrosti.
The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.
Kraljev je gnjev kao rika lavlja: tko ga izaziva, griješi protiv sebe samog.
It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
Čast je čovjeku ustegnuti se od raspre, a tko je bezuman počinje svađu.
The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.
Lijenčina u jesen ne ore: u doba žetve on traži, i ništa nema.
Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
Savjet je u srcu čovječjem voda duboka i razuman će je čovjek iscrpsti.
Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?
Mnogi se naziva dobrim čovjekom, ali tko će naći vjerna čovjeka?
The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.
Pravednik hodi u bezazlenosti svojoj: blago sinovima njegovim poslije njega!
A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.
Kralj koji sjedi na stolici sudačkoj istražuje svako zlo svojim očima.
Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?
Tko može reći: "Očistih srce svoje, oprah se od grijeha svoga?"
Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.
Dvojaki utezi i dvojaka mjera mrski su Jahvi podjednako.
Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.
I dijete se poznaje po onome što čini, je li čisto i pravedno djelo njegovo.
The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.
I uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je Jahve načinio.
Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.
Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvori oči svoje i nasitit ćeš se kruha.
It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.
"Loše, loše", govori kupac, a kad ode, hvali se dobrom kupovinom.
There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.
Ima zlata i mnogih bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.
Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.
Uzmi haljinu onomu tko je jamčio za drugoga; oplijeni njega umjesto tuđinca.
Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.
Sladak je čovjeku kruh prijevare, ali mu se usta poslije napune pijeskom.
Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.
Naumi se provode savjetom: zato dobro razmisli pa vodi boj!
He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.
Tko okolo kleveće, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene.
Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.
Tko kune oca svoga i majku svoju svjetiljka mu se gasi usred tmine.
An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.
Od početka brzo stečeno imanje na koncu nije blagoslovljeno.
Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.
Nemoj govoriti: "Osvetit ću se za zlo"; čekaj Jahvu, i on će te spasiti.
Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.
Mrski su Jahvi dvojaki utezi, i kriva mjera ne valja.
Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?
Od Jahve su koraci čovječji, i kako da čovjek razumije svoj put?
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.
Zamka je čovjeku nesmotreno reći: "Ovo je sveto", a poslije promišljati što je zavjetovao.
A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.
Mudar kralj umije izlučiti opake i stavlja ih pod točkove.
The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
Svjetiljka je Gospodnja duh čovječji: ona istražuje sve do dna utrobe.
Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.
Dobrota i vjernost čuvaju kralja, jer dobrotom utvrđuje prijestol svoj.
The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the gray head.
Ljepota je mladićima njihova snaga, a starcima je ures sijeda kosa.
The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.
Krvave masnice očiste zlo i udarci pročiste odaje utrobe.