Job 36

Elihu also proceeded, and said,
Elihu nastavi i reče:
Suffer me a little, and I will shew thee that I have yet to speak on God's behalf.
"Strpi se malo, pa ću te poučit', jer još nisam sve rekao za Boga.
I will fetch my knowledge from afar, and will ascribe righteousness to my Maker.
Izdaleka ću svoje iznijet' znanje da Stvoritelja svojega opravdam.
For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.
Zaista, za laž ne znaju mi riječi, uza te je čovjek znanjem savršen.
Behold, God is mighty, and despiseth not any: he is mighty in strength and wisdom.
Gle, Bog je silan, ali ne prezire, silan je snagom razuma svojega.
He preserveth not the life of the wicked: but giveth right to the poor.
Opakome on živjeti ne daje, nevoljnicima pravicu pribavlja.
He withdraweth not his eyes from the righteous: but with kings are they on the throne; yea, he doth establish them for ever, and they are exalted.
S pravednika on očiju ne skida, na prijestolje ih diže uz kraljeve da bi dovijeka bili uzvišeni.
And if they be bound in fetters, and be holden in cords of affliction;
Ako su negvam' oni okovani i užetima nevolje sputani,
Then he sheweth them their work, and their transgressions that they have exceeded.
djela njihova on im napominje, kazuje im grijeh njine oholosti.
He openeth also their ear to discipline, and commandeth that they return from iniquity.
Tad im otvara uho k opomeni i poziva ih da se zla okane.
If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures.
Poslušaju li te mu se pokore, dani im završavaju u sreći, u užicima godine njihove.
But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.
Ne slušaju li, od koplja umiru, zaglave, sami ne znajući kako.
But the hypocrites in heart heap up wrath: they cry not when he bindeth them.
A srca opaka mržnju njeguju, ne ištu pomoć kad ih on okuje;
They die in youth, and their life is among the unclean.
u cvatu svoga dječaštva umiru i venu poput hramskih milosnika.
He delivereth the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression.
Nevoljnog on bijedom njegovom spasava i u nesreći otvara mu oči:
Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.
izbavit će te iz ždrijela tjeskobe k prostranstvima bezgraničnim izvesti, k prepunu stolu mesa pretiloga.
But thou hast fulfilled the judgment of the wicked: judgment and justice take hold on thee.
Ako sudio nisi opakima, ako si pravo krnjio siroti,
Because there is wrath, beware lest he take thee away with his stroke: then a great ransom cannot deliver thee.
nek' te obilje odsad ne zavede i nek' te dar prebogat ne iskvari.
Will he esteem thy riches? no, not gold, nor all the forces of strength.
Nek' ti je gavan k'o čovjek bez zlata, a čovjek jake ruke poput slaba.
Desire not the night, when people are cut off in their place.
Ne goni one koji su ti tuđi da rodbinu na njino mjesto staviš.
Take heed, regard not iniquity: for this hast thou chosen rather than affliction.
Pazi se da u nepravdu ne skreneš, jer zbog nje snađe tebe iskušenje.
Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?
Gle, uzvišen je Bog u svojoj snazi! Zar učitelja ima poput njega?
Who hath enjoined him his way? or who can say, Thou hast wrought iniquity?
Tko je njemu put njegov odredio? Tko će mu reći: 'Radio si krivo'?
Remember that thou magnify his work, which men behold.
Spomeni se veličati mu djelo što ga pjesmama ljudi opjevaše.
Every man may see it; man may behold it afar off.
S udivljenjem svijet čitav ga promatra, divi se čovjek, pa ma izdaleka.
Behold, God is great, and we know him not, neither can the number of his years be searched out.
Veći je Bog no što pojmit' možemo, nedokučiv je broj ljeta njegovih!
For he maketh small the drops of water: they pour down rain according to the vapour thereof:
U visini on skuplja kapi vode te dažd u paru i maglu pretvara.
Which the clouds do drop and distil upon man abundantly.
Pljuskovi tada pljušte iz oblaka, po mnoštvu ljudskom dažde obilato.
Also can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of his tabernacle?
Tko li će shvatit' širenje oblaka, tutnjavu strašnu njegovih šatora?
Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the sea.
Gle, on nad sobom razastire svjetlost i dno morsko on vodama pokriva.
For by them judgeth he the people; he giveth meat in abundance.
Pomoću njih on podiže narode, u izobilju hranom ih dariva.
With clouds he covereth the light; and commandeth it not to shine by the cloud that cometh betwixt.
On munju drži objema rukama i kazuje joj kamo će zgoditi.
The noise thereof sheweth concerning it, the cattle also concerning the vapour.
Glasom gromovnim sebe navješćuje, stiže s gnjevom da zgromi opačinu.