Job 34

Furthermore Elihu answered and said,
Elihu nastavi svoju besjedu i reče:
Hear my words, O ye wise men; and give ear unto me, ye that have knowledge.
"I vi, mudraci, čujte što ću reći, vi, ljudi umni, poslušajte mene,
For the ear trieth words, as the mouth tasteth meat.
jer uši nam prosuđuju besjede isto kao što nepce hranu kuša.
Let us choose to us judgment: let us know among ourselves what is good.
Zajedno ispitajmo što je pravo i razmislimo skupa što je dobro.
For Job hath said, I am righteous: and God hath taken away my judgment.
Job je utvrdio: 'Ja sam pravedan, ali Bog meni pravdu uskraćuje.
Should I lie against my right? my wound is incurable without transgression.
U pravu sam, a lašcem prave mene, nasmrt prostrijeljen, a bez krivnje svoje!'
What man is like Job, who drinketh up scorning like water?
Zar gdje čovjeka ima poput Joba koji porugu pije kao vodu,
Which goeth in company with the workers of iniquity, and walketh with wicked men.
sa zlikovcima koji skupa hodi i s opakima isti dijeli put?
For he hath said, It profiteth a man nothing that he should delight himself with God.
On tvrdi: 'Kakva korist je čovjeku od tog što Bogu ugoditi želi?'
Therefore hearken unto me, ye men of understanding: far be it from God, that he should do wickedness; and from the Almighty, that he should commit iniquity.
Stoga me čujte, vi ljudi pametni! Od Boga zlo je veoma daleko i nepravednost od Svemogućega,
For the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
te on čovjeku plaća po djelima, daje svakom po njegovu vladanju.
Yea, surely God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert judgment.
Odista, Bog zla nikada ne čini, niti Svesilni kad izvrće pravo.
Who hath given him a charge over the earth? or who hath disposed the whole world?
TÓa tko je njemu povjerio zemlju i vasioni svijet tko je stvorio?
If he set his heart upon man, if he gather unto himself his spirit and his breath;
Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio,
All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust.
sva bića bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek.
If now thou hast understanding, hear this: hearken to the voice of my words.
Ako razuma imaš, slušaj ovo, prikloni uho glasu riječi mojih.
Shall even he that hateth right govern? and wilt thou condemn him that is most just?
Može li vladat' koji mrzi pravo? Najpravednijeg hoćeš li osudit'? -
Is it fit to say to a king, Thou art wicked? and to princes, Ye are ungodly?
Onog koji kaže kralju: 'Nitkove!' a odličniku govori: 'Zlikovče!'
How much less to him that accepteth not the persons of princes, nor regardeth the rich more than the poor? for they all are the work of his hands.
Koji nije spram knezovima pristran i jednak mu je ubog i mogućnik, jer oni su djelo ruku njegovih?
In a moment shall they die, and the people shall be troubled at midnight, and pass away: and the mighty shall be taken away without hand.
Zaglave za tren, usred gluhe noći: komešaju se narodi, prolaze; ni od čije ruke moćni padaju.
For his eyes are upon the ways of man, and he seeth all his goings.
Jer, on nadzire pute čovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom.
There is no darkness, nor shadow of death, where the workers of iniquity may hide themselves.
Nema toga mraka niti crne tmine gdje bi se mogli zlikovci sakriti.
For he will not lay upon man more than right; that he should enter into judgment with God.
Bog nikome unaprijed ne kaže kada će na sud pred njega stupiti.
He shall break in pieces mighty men without number, and set others in their stead.
Bez saslušanja on satire jake i stavlja druge na njihovo mjesto.
Therefore he knoweth their works, and he overturneth them in the night, so that they are destroyed.
TÓa odveć dobro poznaje im djela! Sred noći on ih obara i gazi.
He striketh them as wicked men in the open sight of others;
Ćuškom ih bije zbog zloće njihove na mjestu gdje ih svi vidjeti mogu.
Because they turned back from him, and would not consider any of his ways:
Jer prestadoše za njime hoditi, zanemariše putove njegove
So that they cause the cry of the poor to come unto him, and he heareth the cry of the afflicted.
goneć uboge da vape do njega i potlačene da k njemu leleču.
When he giveth quietness, who then can make trouble? and when he hideth his face, who then can behold him? whether it be done against a nation, or against a man only:
Al' miruje li, tko da njega gane? Zastre li lice, tko ga vidjet' može?
That the hypocrite reign not, lest the people be ensnared.
Nad pucima bdi k'o i nad čovjekom da ne zavlada tko narod zavodi.
Surely it is meet to be said unto God, I have borne chastisement, I will not offend any more:
Kada bezbožnik Bogu svome kaže: 'Zavedoše me, više griješit neću.
That which I see not teach thou me: if I have done iniquity, I will do no more.
Ne uviđam li, ti me sad pouči, i ako sam kad nepravdu činio, ubuduće ja činiti je neću!'
Should it be according to thy mind? he will recompense it, whether thou refuse, or whether thou choose; and not I: therefore speak what thou knowest.
Misliš da Bog mora njega kazniti, dok ti zamisli njegove prezireš? Al' kada ti odlučuješ, a ne ja, mudrost nam svoju istresi dÓe sada!
Let men of understanding tell me, and let a wise man hearken unto me.
Svi ljudi umni sa mnom će se složit' i svatko razuman koji čuje mene:
Job hath spoken without knowledge, and his words were without wisdom.
Nepromišljeno Job je govorio, u riječima mu neima mudrosti.
My desire is that Job may be tried unto the end because of his answers for wicked men.
Stoga, nek' se Job dokraja iskuša, jer odgovara poput zlikovaca;
For he addeth rebellion unto his sin, he clappeth his hands among us, and multiplieth his words against God.
a svom grijehu još pobunu domeće, među nama on plješće dlanovima i hule svoje na Boga gomila."