Mark 1

Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
Dupăcum este scris în proorocul Isaia: ,,Iată, trimet înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea...
ככתוב בנביאים הנני שלח מלאכי לפניך ופנה דרכך לפניך׃
Glasul celui ce strigă în pustie: ,,Pregătiţi calea Domnului, neteziţi -I cărările,``
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Tot ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el; şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în rîul Iordan.
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă, şi împrejurul mijlocului era încins cu un brîu de curea. El se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică.
ויוחנן לבוש שער גמלים ואזור עור במתניו ואכל חגבים ודבש היער׃
Ioan propovăduia, şi zicea: ,,După mine vine Cel ce este mai puternic decît mine, căruia eu nu sînt vrednic să mă plec să -I desleg curelele încălţămintelor.
ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
Eu, da, v'am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfînt.``
אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
ויהי בימים ההם ויבא ישוע מנצרת אשר בגליל ויטבל על ידי יוחנן בירדן׃
Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-Se peste El ca un porumbel.
ויהי אך עלה עלה מן המים וירא את השמים נבקעים והרוח כיונה ירדת עליו׃
Şi din ceruri s'a auzit un glas, care zicea: ,,Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea Mea.``
ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Îndată Duhul a mînat pe Isus în pustie,
ואחרי כן הוציאו הרוח המדברה׃
unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice şi -I slujeau îngerii.
ויהי שם במדבר ארבעים יום והשטן נסהו ויהי עם החיות והמלאכים שרתוהו׃
După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.
ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃
El zicea: ,,S'a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.``
מלאה העת והגיעה מלכות האלהים שובו והאמינו בבשורה׃
Pe cînd trecea Isus pe lîngă marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncînd o mreajă în mare, căci erau pescari.
ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא את שמעון ואת אנדרי אחי שמעון פרשים מצודה בים כי דיגים היו׃
Isus le -a zis: ,,Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.``
ויאמר אליהם ישוע לכו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים׃
Îndată, ei şi-au lăsat mrejile, şi au mers după El.
ויעזבו מהר את מכמרתיהם וילכו אחריו׃
A mers puţin mai departe, şi a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui, cari, şi ei, erau într'o corabie, şi îşi dregeau mrejile.
ויהי כעברו מעט משם וירא את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו וגם המה באניה מתקנים את המכמרות׃
Îndată i -a chemat; şi ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, şi au mers după El.
ויקרא מהרה אליהם ויעזבו את זבדי אביהם באניה עם השכירים וילכו אחריו׃
S'au dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă, şi a început să înveţe pe norod.
ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃
Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui; căci îi învăţa ca unul care are putere, nu cum îi învăţau cărturarii.
וישתוממו על תורתו כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כספרים׃
În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început să strige:
ואיש היה בבית כנסתם אשר רוח טמאה בו ויצעק לאמר׃
,,Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfîntul lui Dumnezeu!``
אהה מה לנו ולך ישוע הנצרי באת להאבידנו ידעתי מי אתה קדוש האלהים׃
Isus l -a certat, şi i -a zis: ,,Taci, şi ieşi afară din omul acesta!``
ויגער בו ישוע לאמר האלם וצא ממנו׃
Şi duhul necurat a ieşit din el, scuturîndu -l cu putere, şi scoţînd un strigăt mare.
ויסחבהו רוח הטמאה ויצעק בקול גדול ויצא ממנו׃
Toţi au rămas înmărmuriţi, aşa că se întrebau unii pe alţii: ,,Ce este aceasta? O învăţătură nouă! El porunceşte ca un stăpîn chiar şi duhurilor necurate, şi ele Îl ascultă!``
ויבהלו כלם וישאלו איש את רעהו לאמר מה זאת מה היא התורה החדשה אשר אף לרוחות הטמאה בגבורה הוא מצוה והנה שמעות לו׃
Şi îndată I s'a dus vestea în toate împrejurimile Galileii.
ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃
Dupăce a ieşit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov şi Ioan, în casa lui Simon şi a lui Andrei.
ויהי אחרי צאתם מבית הכנסת ויבאו ביתה שמעון ואנדרי המה ויעקב ויוחנן עמם׃
Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de friguri: şi îndată au vorbit lui Isus despre ea.
וחמות שמעון שכבה אחוזת הקדחת וימהרו לדבר אליו עליה׃
El a venit, a apucat -o de mînă, a ridicat -o în sus, şi au lăsat -o frigurile. Apoi ea a început să le slujească.
ויגש ויאחז בידה ויקימה ותרף ממנה הקדחת פתאם ותשרת אותם׃
Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii.
ויהי בערב כבוא השמש ויביאו אליו את כל החולים ואת אחוזי השדים׃
Şi toată cetatea era adunată la uşă.
וכל העיר נאספו יחדו פתח הבית׃
El a vindecat pe mulţi cari pătimeau de felurite boale; de asemenea, a scos mulţi draci, şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentrucă -L cunoşteau.
וירפא רבים אשר היו חולים חליים שונים ויגרש שדים הרבה ולא נתן את השדים לדבר כי ידעהו׃
A doua zi dimineaţa, pe cînd era încă întunerec de tot, Isus S'a sculat, a ieşit, şi S'a dus într'un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.
וישכם ממחרת בעוד לילה ויצא וילך אל מקום חרבה ויתפלל שם׃
Simon şi ceilalţi cari erau cu El s'au dus să -L caute;
וירדפו אחריו שמעון והאנשים אשר אתו׃
şi cînd L-au găsit, I-au zis: ,,Toţi Te caută.``
וימצאהו ויאמרו אליו הנה כלם מבקשים אותך׃
El le -a răspuns: ,,Haidem să mergem în altă parte, prin tîrgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.``
ויאמר אליהם נעברה מזה אל ערי הפרזות הקרבות ואקרא גם שם כי בעבור זאת יצאתי׃
Şi s'a dus să propovăduiască în sinagogi, prin toată Galilea; şi scotea dracii.
ויהי קרא בבתי כנסיותיהם בכל הגליל ויגרש את השדים׃
A venit la El un lepros, care s'a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi -I zicea: ,,Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.``
ויבוא אליו איש מצרע ויתחנן אליו ויכרע על ברכיו ויאמר לו אם תרצה תוכל לטהרני׃
Lui Isus I s'a făcut milă de el, a întins mîna, S'a atins de el, şi i -a zis: ,,Da, voiesc, fii curăţit!``
וירחם עליו וישלח את ידו ויגע בו ויאמר רצה אנכי טהר׃
Îndată l -a lăsat lepra, şi s'a curăţit.
עודנו מדבר והצרעת סרה ממנו ויטהר׃
Isus i -a poruncit cu tot dinadinsul, i -a spus să plece numai decît,
ויגער בו וימהר להוציאו החוצה׃
şi i -a zis: ,,Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului, şi adu pentru curăţirea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.``
ויאמר אליו ראה אל תספר דבר לאיש כי אם לך הראה אל הכהן והקרב על טהרתך את אשר צוה משה לעדות להם׃
Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.
אך הוא בצאתו החל לקרא הרבה ולהשמיע הדבר עד אשר לא יכל לבוא עוד אל עיר בגלוי כי אם היה ישב מחוץ לעיר במקמות חרבה ויבאו אליו מכל עבריו׃