Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Давидів. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе Ймення Його!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його!
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Всі провини Твої Він прощає, всі недуги твої вздоровляє.
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує.
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, твоя юність!
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Він дороги Свої об'явив був Мойсеєві, діла Свої дітям ізраїлевим.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Не завжди на нас ворогує, і не навіки заховує гнів.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами, і відплачує нам не за провинами нашими.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його,
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
як далекий від заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини!
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його,
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох:
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
чоловік як трава дні його, немов цвіт польовий так цвіте він,
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його...
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
що Його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх!
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Господь міцно поставив на Небі престола Свого, а Царство Його над усім володіє.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Благословіть Господа, Його Анголи, велетні сильні, що виконуєте Його слово, щоб слухати голосу слів Його!
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Благословіть Господа, усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його!
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Благословіть Господа, всі діла Його, на всіх місцях царювання Його! Благослови, душе моя, Господа!