John 5

After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
Після того юдейське Свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
А в Єрусалимі, біля брами Овечої, є купальня, Віфесда по-єврейському зветься, що мала п'ять ґанків.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
Бо Ангол Господній часами спускавсь до купальні, і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
А був там один чоловік, що тридцять і вісім років був недужим.
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим?
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
Відповів Йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи!
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
І зараз одужав оцей чоловік, і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була,
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
тому то сказали юдеї вздоровленому: Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
А він відповів їм: Хто мене вздоровив, Той до мене сказав: Візьми ложе своє та й ходи.
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
А вони запитали його: Хто Той Чоловік, що до тебе сказав: Візьми ложе своє та й ходи?
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
Та не знав уздоровлений, Хто то Він, бо Ісус ухиливсь від народу, що був на тім місці.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: Ось видужав ти. Не гріши ж уже більше, щоб не сталось тобі чого гіршого!
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
Чоловік же пішов і юдеям звістив, що Той, Хто вздоровив його, то Ісус.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
А Ісус відповів їм: Отець Мій працює аж досі, працюю і Я.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
І тому то юдеї ще більш намагалися вбити Його, що не тільки суботу порушував Він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
Відповів же Ісус і сказав їм: Поправді, поправді кажу вам: Син нічого робити не може Сам від Себе, тільки те, що Він бачить, що робить Отець; бо що робить Він, те так само й Син робить.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
Бо Отець любить Сина, і показує все, що Сам робить, Йому. І покаже Йому діла більші від цих, щоб ви дивувались.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
Бо як мертвих Отець воскрешає й оживлює, так і Син, кого хоче, оживлює.
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
Бо Отець і не судить нікого, а ввесь суд віддав Синові,
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
щоб усі шанували і Сина, як шанують Отця. Хто не шанує Сина, не шанує Отця, що послав Його.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
Поправді, поправді кажу вам: Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, Хто послав Мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
Поправді, поправді кажу вам: Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть.
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
Бо як має Отець життя Сам у Собі, так і Синові дав життя мати в Самому Собі.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
І Він дав Йому силу чинити і суд, бо Він Людський Син.
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, Його голос почують,
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
і повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили, на воскресення Суду.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
Я нічого не можу робити Сам від Себе. Як Я чую, суджу, і Мій суд справедливий, не шукаю бо волі Своєї, але волі Отця, що послав Мене.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
Коли свідчу про Себе Я Сам, то свідоцтво Моє неправдиве.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
Є Інший, Хто свідчить про Мене, і Я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про Мене.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
Ви послали були до Івана, і він свідчив про правду.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
Та Я не від людини свідоцтва приймаю, але це говорю, щоб були ви спасені.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом його.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
Але Я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець Мені дав, щоб Я виконав їх, ті справи, що Я їх чиню, самі свідчать про Мене, що Отець Мене послав!
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
Та й Отець, що послав Мене, Сам засвідчив про Мене; але ви ані голосу Його не чули ніколи, ані виду Його не бачили.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
Навіть слова Його ви не маєте, щоб у вас перебувало, бо не вірите в Того, Кого Він послав.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про Мене!
And ye will not come to me, that ye might have life.
Та до Мене прийти ви не хочете, щоб мати життя.
I receive not honour from men.
Від людей не приймаю Я слави,
But I know you, that ye have not the love of God in you.
але вас Я пізнав, що любови до Бога в собі ви не маєте.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
Я прийшов у Ймення Свого Отця, та Мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, того приймете ви.
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога Єдиного, не прагнете ви?
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
Не думайте, що Я перед Отцем буду вас винуватити, є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви!
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
Коли б ви Мойсеєві вірили, то й Мені б ви повірили, бо про Мене писав він.
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
Якщо писанням його ви не вірите, то як віри поймете словам Моїм?