Job 21

But Job answered and said,
А Йов відповів та й сказав:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
Уважно послухайте слово моє, і нехай буде мені це розрадою вашою!
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Перетерпіть мені, а я промовлятиму, по промові ж моїй насміхатися будеш.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
Хіба до людини моє нарікання? Чи не мав би чого стати нетерпеливим мій дух?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Оберніться до мене й жахніться, та руку на уста свої покладіть...
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
І якщо я згадаю про це, то жахаюсь, і морозом проймається тіло моє...
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Чого несправедливі живуть, доживають до віку, й багатством зміцняються?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Насіння їх міцно стоїть перед ними, при них, а їхні нащадки на їхніх очах...
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Доми їхні то спокій від страху, і над ними нема бича Божого.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Спинається бик його, і не даремно, зачинає корова його, й не скидає.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
Вони випускають своїх молодят, як отару, а їх діти вибрикують.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Вони голос здіймають при бубні та цитрі, і веселяться при звуку сопілки.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Провадять в добрі свої дні, і сходять в спокої в шеол.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
А до Бога говорять вони: Уступися від нас, ми ж доріг Твоїх знати не хочем!
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
Що таке Всемогутній, що будем служити Йому? І що скористаєм, як будем благати Його?
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Та не в їхній руці добро їхнє, далека від мене порада безбожних...
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Як часто світильник безбожним згасає, і приходить на них їх нещастя? Він приділює в гніві Своїм на них пастки!
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
Вони будуть, немов та солома на вітрі, і немов та полова, що буря схопила її!
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Бог ховає синам його кривду Свою та нехай надолужить самому йому, і він знатиме!
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Нехай його очі побачать нещастя його, й бодай сам він пив гнів Всемогутнього!
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
Яке бо старання його про родину по ньому, як для нього число його місяців вже перелічене?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Чи буде хто Бога навчати знання, Його, що й небесних судитиме?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Оцей в повній силі своїй помирає, увесь він спокійний та мирний,
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
діжки його повні були молока, а мізок костей його свіжий.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
А цей помирає з душею огірченою, і доброго не споживав він,
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
та порохом будуть лежати обоє вони, і черва їх покриє...
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
Тож я знаю думки ваші й задуми, що хочете кривдити ними мене.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
Бож питаєте ви: Де князів дім, і де намет пробування безбожних?
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Тож спитайтеся тих, що дорогою йдуть, а їхніх ознак не затаюйте:
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
що буває врятований злий в день загибелі, на день гніву відводиться в захист!
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Хто йому розповість у лице про дорогу його? А коли наробив, хто йому надолужить?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
І на кладовище буде проваджений він, і про могилу подбають...
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Скиби долини солодкі йому, і тягнеться кожна людина за ним, а тим, хто попереду нього, немає числа...
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
І як ви мене потішаєте марністю, коли з ваших відповідей зостається сама тільки фальш?...