Job 20

Then answered Zophar the Naamathite, and said,
І відповів нааматянин Цофар та й сказав:
Therefore do my thoughts cause me to answer, and for this I make haste.
Тому то думки мої відповідати мене навертають, і тому то в мені цей мій поспіх!
I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer.
Соромливу нагану собі я почув, та дух з мого розуму відповідає мені.
Knowest thou not this of old, since man was placed upon earth,
Чи знаєш ти те, що від вічности, відколи людина на землі була поставлена,
That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?
то спів несправедливих короткий, а радість безбожного тільки на хвилю?
Though his excellency mount up to the heavens, and his head reach unto the clouds;
Якщо піднесеться величність його аж до неба, а його голова аж до хмари досягне,
Yet he shall perish for ever like his own dung: they which have seen him shall say, Where is he?
проте він загине навіки, немов його гній, хто бачив його, запитає: де він?
He shall fly away as a dream, and shall not be found: yea, he shall be chased away as a vision of the night.
Немов сон улетить і не знайдуть його, мов видіння нічне, він сполошений буде:
The eye also which saw him shall see him no more; neither shall his place any more behold him.
його бачило око, та бачити більше не буде, і вже не побачить його його місце...
His children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.
Сини його запобігатимуть ласки в нужденних, а руки його позвертають маєток його...
His bones are full of the sin of his youth, which shall lie down with him in the dust.
Повні кості його молодечости, та до пороху з ним вона ляже!
Though wickedness be sweet in his mouth, though he hide it under his tongue;
Якщо в устах його зло солодке, його він таїть під своїм язиком,
Though he spare it, and forsake it not; but keep it still within his mouth:
над ним милосердиться та не пускає його, і тримає його в своїх устах,
Yet his meat in his bowels is turned, it is the gall of asps within him.
то цей хліб в його нутрощах зміниться, стане він жовчю зміїною в нутрі його!...
He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again: God shall cast them out of his belly.
Він маєток чужого ковтав, але його виблює: Бог виганяє його із утроби його...
He shall suck the poison of asps: the viper's tongue shall slay him.
Отруту зміїну він ссатиме, гадючий язик його вб'є!
He shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.
Він річкових джерел не побачить, струмків меду та молока.
That which he laboured for shall he restore, and shall not swallow it down: according to his substance shall the restitution be, and he shall not rejoice therein.
Позвертає він працю чужу, і її не ковтне, як і маєток, набутий з виміни своєї, жувати не буде...
Because he hath oppressed and hath forsaken the poor; because he hath violently taken away an house which he builded not;
Бо він переслідував, кидав убогих, він дім грабував, хоч не ставив його!
Surely he shall not feel quietness in his belly, he shall not save of that which he desired.
Бо спокою не знав він у нутрі своїм, і свого наймилішого не збереже.
There shall none of his meat be left; therefore shall no man look for his goods.
Немає останку з обжирства його, тому нетривале добро його все:
In the fulness of his sufficiency he shall be in straits: every hand of the wicked shall come upon him.
за повні достатку його буде тісно йому, рука кожного скривдженого прийде на нього!
When he is about to fill his belly, God shall cast the fury of his wrath upon him, and shall rain it upon him while he is eating.
Хай наповнена буде утроба його, та пошле Він на нього жар гніву Свого, і буде дощити на нього недугами його...
He shall flee from the iron weapon, and the bow of steel shall strike him through.
Він буде втікати від зброї залізної, та прониже його мідний лук...
It is drawn, and cometh out of the body; yea, the glittering sword cometh out of his gall: terrors are upon him.
Він стане меча витягати, і вийде він із тіла, та держак його вийде із жовчі його, і перестрах на нього впаде!
All darkness shall be hid in his secret places: a fire not blown shall consume him; it shall go ill with him that is left in his tabernacle.
При скарбах його всі нещастя заховані, його буде жерти огонь не роздмухуваний, позостале в наметі його буде знищене...
The heaven shall reveal his iniquity; and the earth shall rise up against him.
Небо відкриє його беззаконня, а земля проти нього повстане,
The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath.
урожай його дому втече, розпливеться в день гніву Його...
This is the portion of a wicked man from God, and the heritage appointed unto him by God.
Оце доля від Бога людині безбожній, і спадщина, обіцяна Богом для неї!