Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Den gode får nåde hos Herren, men den svikefulle mann fordømmer han.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Ugudelighet hjelper intet menneske til å stå støtt, men de rettferdiges rot rokkes ikke.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som råttenhet i hans ben.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
De rettferdige tenker bare på det som rett er; de ugudeliges råd er svik.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
De ugudelige taler alltid om å lure efter blod, men de opriktiges munn frelser dem.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
De ugudelige kastes over ende, og så er de ikke mere; men de rettferdiges hus står fast.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
En mann roses alt efter som han har forstand, men den hvis hjerte er forvendt, blir til forakt.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Bedre er en småkårsmann som har en tjener, enn en som vil være storkar, men ikke har brød.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Den rettferdige har omsorg for sin buskap, men den ugudeliges hjerte er hårdt.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Den som dyrker sin jord, mettes med brød; men den som jager efter tomme ting, er uten forstand.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Den ugudelige attrår det som er en snare for de onde; men de rettferdige gir Gud fast rot.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Av sin munns frukt mettes en mann med godt, og hvad et menneskes hender har gjort, det gjengjeldes ham.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Dårens vei er rett i hans egne øine, men den som hører på råd, er vis.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Dårens vrede blir kjent samme dag, men den som skjuler krenkelser, er klok.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Den som er ærlig i sine ord, taler sannhet, men et falskt vidne taler svik.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Mange taler tankeløse ord, som stikker likesom sverd; men de vises tunge er lægedom.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Sannhets lebe blir fast for all tid, men falskhets tunge bare et øieblikk.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Det er svik i deres hjerte som smir ondt; men de som råder til fred, får glede.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Det rammer ikke den rettferdige noget ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt mål.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Falske leber er en vederstyggelighet for Herren, men de som går frem med ærlighet, er ham til velbehag.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Et klokt menneske skjuler det han vet, men dårers hjerte roper ut sin dårskap.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Den flittiges hånd kommer til å styre, men lathet blir træl.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Sorg i en manns hjerte trykker det ned, men et godt ord gleder det.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Den rettferdige veileder sin næste, men de ugudeliges vei fører dem vill.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Lathet steker ikke sin fangst, men flid er en kostelig skatt for et menneske.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
På rettferds sti er liv, og en ryddet vei fører ikke til døden.