Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
A derék asszony koronája az ő férjének; de mint az ő csontjaiban való rothadás, *olyan* a megszégyenítő.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjű útálatos lesz.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szűk kenyerű.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Az igaz az ő barmának érzését *is* ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
A ki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád *gyümölcsöt.*
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Az ajkaknak vétkében gonosz tőr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval; és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
A bolondnak úta helyes az ő szeme előtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizető lesz.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Útba igazítja az ő felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti őket.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Az igazságnak útjában van élet; és az ő ösvényének úta halhatatlanság.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.