Job 21

But Job answered and said,
لطفاً به حرفهای من به دقّت گوش بدهید تا دل من تسلّی یابد.
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
لطفاً به حرفهای من به دقّت گوش بدهید تا دل من تسلّی یابد.
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
به من فرصت بدهید تا حرفهای خود را بزنم و بعد اگر خواستید، مسخره‌ام کنید.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
من از خدا شکایت دارم نه از انسان، به همین دلیل صبر و طاقتم را از دست داده‌ام.
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
به من نگاه کنید و از تعجّب دست بر دهان بگذارید و ساکت باشید.
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
وقتی مصیبت‌هایی را که بر سر من آمده است، به یاد می‌آ‌ورم، تمام بدنم از وحشت به لرزه می‌افتد.
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
چرا مردم بدکار تا سن پیری زنده می‌مانند و به قدرت و جلال می‌رسند؟
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
ایشان دارای فرزندان و نوه‌ها خواهند شد، و شاهد رشد ایشان خواهند بود.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
خانه‌هایشان از هرگونه ترس و خطر در امان است و خدا آنها را جزا نمی‌دهد.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
تعداد گلّه‌هایشان افزایش می‌یابد و هیچ‌کدام آنها تلف نمی‌شود.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
کودکانشان بیرون می‌روند و مانند گوسفندان رقص و پایکوبی می‌کنند.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
با آواز دایره و رباب و نی، از خوشحالی سرود می‌خوانند.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
بدکاران، عمر خود را در خوشبختی و کامرانی می‌گذرانند و با آسودگی و خاطرِ جمع از دنیا می‌روند.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
از خدا می‌خواهند که کاری به کارشان نداشته باشد و مایل نیستند که راه راست خدا را بشناسند.
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
می‌گویند: «قادر مطلق کیست که او را بندگی نماییم؟ چه فایده که پیش او دعا کنیم؟»
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
آنها ادّعا می‌کنند که سعادتشان نتیجهٔ سعی و کوشش خود آنهاست، امّا من با طرز فکرشان موافق نیستم.
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
آیا تا به حال چراغ شریران خاموش شده یا بلایی بر سرشان آمده است؟ آیا گاهی خدا آنها را از روی غضب خود جزا داده است؟
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
یا مثل کاهی در برابر باد یا مانند خاک در برابر توفان پراکنده کرده است؟
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
شما می‌گویید که خدا فرزندان گناهکاران را به عوض آنها مجازات می‌کند، امّا من می‌گویم که خدا باید خود گناهکار را جزا بدهد، تا بداند که خدا از گناه چشم نمی‌پوشد.
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
خودشان باید نابودی خود را ببینند و از جام غضب قادر مطلق بنوشند.
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
آیا انسان پس از مرگ، زمانی که شمارهٔ ماههایش به سر آیند، نگران خانواده‌اش خواهد بود؟
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
آیا کسی می‌تواند به خدایی که داور عالم است، چیزی بیاموزد؟
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
برخی از انسانها تا روز آخر زندگیشان از سلامتی برخوردارند؛ آنها با خوشحالی در آسودگی می‌میرند. آنها خوب تغذیه شده‌اند.
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
برخی از انسانها تا روز آخر زندگیشان از سلامتی برخوردارند؛ آنها با خوشحالی در آسودگی می‌میرند. آنها خوب تغذیه شده‌اند.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
برخی هم در بدبختی، درحالی‌که لذّتی از زندگی نبرده‌اند، می‌میرند.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
امّا همه یکسان به خاک می‌روند و خوراک کرمها می‌شوند.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
من افکار شما را می‌دانم و نقشه‌های کینه‌توزانه‌ای که برای من می‌کشید.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
می‌گویید: «خانهٔ بزرگان و امیران چه شد و آنهایی که کارشان همیشه شرارت بود، کجا هستند؟»
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
بروید از کسانی‌که دنیا را دیده‌اند بپرسید و شرح سفر آنها را بخوانید.
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
آنگاه خواهید دانست که عموماً اشخاص بدکار در روز بد و مصیبت در امان می‌مانند و از غضب خدا نجات می‌یابند.
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
کسی نیست که شرایران را متّهم کند و به سزای کارهایشان برساند.
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
وقتی می‌میرند با احترام خاصی به خاک سپرده می‌شوند و در آرامگاهشان نگهبان می‌گمارند.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
مردمِ بسیار جنازهٔ آنها را مشایعت می‌کنند، حتّی خاک هم آنها را با خوشی می‌پذیرد.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
پس شما چطور می‌توانید با سخنان پوچ و بی‌معنی‌تان مرا تسلّی بدهید؟ همهٔ جوابهای شما غلط و از حقیقت دورند.