Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
At elske Tugt er at elske Kundskab, at hade Revselse er dumt.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Den gode vinder Yndest hos HERREN, den rænkefulde dømmer han skyldig.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Ingen står fast ved Gudløshed, men retfærdiges Rod skal aldrig rokkes.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
En duelig Kvinde er sin Ægtemands Krone, en dårlig er som Edder i hans Ben.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Retfærdiges Tanker er Ret, gudløses Opspind er Svig.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Gudløses Ord er på Lur efter Blod, retsindiges Mund skal bringe dem Frelse.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Gudløse styrtes og er ikke mer. retfærdiges Hus står fast.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
For sin Klogskab prises en Mand, til Spot bliver den, hvis Vid er vrangt.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Hellere overses, når man holder Træl, end optræde stort, når man mangler Brød.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Den retfærdige føler med sit Kvæg, gudløses Hjerte er grumt.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Den mættes med Brød, som dyrker sin Jord, uden Vid er den, der jager efter Tomhed.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
De ondes Fæstning jævnes med Jorden, de retfærdiges Rod bolder Stand.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
I Læbernes Brøde hildes den onde, den retfærdige undslipper Nøden.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Af sin Munds Frugt mættes en Mand med godt, et Menneske får, som hans Hænder har øvet.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Dårens Færd behager ham selv, den vise hører på Råd.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
En Dåre giver straks sin Krænkelse Luft, den kloge spottes og lader som intet.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Den sanddru fremfører, hvad der er ret, det falske Vidne kommer med Svig.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Mangens Snak er som Sværdhug, de vises Tunge læger.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Sanddru Læbe består for evigt, Løgnetunge et Øjeblik.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
De, som smeder ondt, har Svig i Hjertet; de, der stifter Fred, har Glæde.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Den retfærdige times der intet ondt, - gudløse oplever Vanheld på Vanheld.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Løgnelæber er HERREN en Gru, de ærlige har hans Velbebag.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Den kloge dølger sin Kundskab, Tåbers Hjerte udråber Dårskab.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
De flittiges Hånd skal råde, den lade tvinges til Hoveriarbejde.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Hjertesorg bøjer til Jorden, et venligt Ord gør glad.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Den retfærdige vælger sin Græsgang, gudløses Vej vildleder dem selv.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Ladhed opskræmmer intet Vildt, men kosteligt Gods får den flittige tildelt.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
På Retfærds Sti er der Liv, til Døden fører den onde Vej.