Mark 1

The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således,
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
som der er skrevet hos Profeten Esajas: "Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej.
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Der er en Røst af en, som råber i Ørkenen: Bereder Herrens Vej, gører hans Stier jævne!"
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Dåb til Syndernes Forladelse.
And there went out unto him all the land of Judæa, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder
And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Og Johannes var klædt i Kamelhår og havde et Læderbælte om sin Lænd og spiste Græshopper og vild Honning.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
Og han prædikede og sagde: "Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligånd."
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazareth i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan.
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
Og straks da han steg op af Vandet, så han Himlene skilles ad og Ånden ligesom en Due dale ned over ham;
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
og der kom en Røst fra Himlene: "Du er min Søn, den elskede, i dig har jeg Velbehag."
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
Og straks driver Ånden ham ud i Ørkenen.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
Og han var i Ørkenen fyrretyve Dage, medens han fristedes af Satan, og han var blandt Dyrene; og Englene tjente ham.
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds Evangelium
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
og sagde: "Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror på Evangeliet!"
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
Og medens han gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
Og Jesus sagde til dem: "Følger efter mig, så vil jeg gøre eder til Menneskefiskere."
And straightway they forsook their nets, and followed him.
Og de forlode straks Garnene og fulgte ham.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
Og da han gik lidt videre frem, så han, Jakob, Zebedæus's Søn, og hans Broder Johannes, som også vare i Færd med at bøde deres Garn i Skibet;
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
og han kaldte straks på dem, og de forlode deres Fader Zebedæus i Skibet med Lejesvendene og gik efter ham.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
Og de gå ind i Kapernaum. Og straks på Sabbaten gik han ind i Synagogen og lærte,
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
og de bleve slagne af Forundring over hans Lære; thi han lærte dem som en, der havde Myndighed, og ikke som de skriftkloge.
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
Og der var i deres Synagoge et Menneske med en uren Ånd, og han råbte højt
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
og sagde: "Hvad have vi med dig at gøre, Jesus af Nazareth? Er du kommen for at ødelægge os; jeg kender dig, hvem du er, du Guds hellige."
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
Og Jesus truede ham og sagde: "Ti, og far ud af ham!"
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
Og den urene Ånd sled i ham og råbte med høj Røst og for ud af ham.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
Og de bleve alle forfærdede, så at de spurgte hverandre og sagde: "Hvad er dette? en ny Lære med Myndighed; også over de urene Ånder byder han, og de lyde ham."
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
Og Rygtet om ham kom straks ud alle Vegne i hele det omliggende Land i Galilæa.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
Og straks, da de vare gåede ud af Synagogen, kom de ind i Simons og Andreas's Hus med Jakob og Johannes.
But Simon's wife's mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
Men Simons Svigermoder lå og havde Feber, og straks tale de til ham om hende;
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
og han gik hen til hende, tog hende ved Hånden og rejste hende op, og Feberen forlod hende, og hun vartede dem op.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
Men da det var blevet Aften, og Solen var gået ned, førte de til ham alle de syge og besatte,
And all the city was gathered together at the door.
og hele Byen var forsamlet foran Døren.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
Og han helbredte mange, som lede af mange Hånde Sygdomme, og han uddrev mange onde Ånder; og han tillod ikke de onde Ånder at tale, fordi de kendte ham.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
Og om Morgenen længe før Dag stod han op og gik ud og gik hen til et øde Sted, og der bad han:
And Simon and they that were with him followed after him.
Og Simon og de, som vare med ham, skyndte sig efter ham.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
Og de fandt ham, og de sige til ham: "Alle lede efter dig."
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
Og han siger til dem: "Lader os gå andetsteds hen til de nærmeste Småbyer, for at jeg kan prædike også der; thi dertil er jeg udgået."
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Og han kom og prædikede i deres Synagoger i hele Galilæa og uddrev de onde Ånder.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
Og en spedalsk kommer til ham, beder ham og falder på Knæ for ham og siger til ham: "Om du vil, så kan du rense mig."
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
Og han ynkedes inderligt og udrakte Hånden og rørte ved ham og siger til ham: "Jeg vil; bliv ren!"
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
Og straks forlod Spedalskheden ham, og han blev renset.
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
Og han drev ham straks bort, idet han bød ham strengt
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
og sagde til ham: "Se til, at du ikke siger noget til nogen herom; men gå hen, fremstil dig selv for Præsten, og offer for din Renselse det, som Moses har befalet, til Vidnesbyrd for dem!"
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
Men da han kom ud, begyndte han at fortælle meget og udsprede Rygtet derom, så at han ikke mere kunde gå åbenlyst ind i en By; men han var udenfor på øde Steder, og de kom til ham alle Vegne fra.