Psalms 68

Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him.
Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!
As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.
Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde!
But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice.
Ancak doğrular sevinsin, Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, Neşeyle coşsunlar.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH, and rejoice before him.
Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; O’nun adı RAB’dir, bayram edin önünde!
A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:
[] Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, Çölde yürüdüğünde, Sela
The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God: even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel.
Yer sarsıldı, Göklerden yağmur boşandı Tanrı’nın önünde, Sina Dağı sarsıldı Tanrı’nın, İsrail’in Tanrısı’nın önünde.
Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.
Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.
Thy congregation hath dwelt therein: thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor.
Halkın oraya yerleşti, İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
The Lord gave the word: great was the company of those that published it.
Rab buyruk verdi, Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
Kings of armies did flee apace: and she that tarried at home divided the spoil.
“Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
Though ye have lien among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold.
Ağılların arasında uyurken, Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı Bir güvercine benzersiniz.”
When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Salmon.
Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, Sanki Salmon Dağı’na kar yağıyordu.
The hill of God is as the hill of Bashan; an high hill as the hill of Bashan.
Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in it for ever.
Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz Tanrı’nın yerleşmek için seçtiği dağa? Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.
The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.
Tanrı’nın savaş arabaları sayısızdır, Rab kutsallık içinde Sina’dan geldi.
Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive: thou hast received gifts for men; yea, for the rebellious also, that the LORD God might dwell among them.
[] Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah.
Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be, Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun. Sela
He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death.
Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır, Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB’be özgüdür.
But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses.
Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea:
Rab, “Onları Başan’dan, Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,
That thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same.
“Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”
They have seen thy goings, O God; even the goings of my God, my King, in the sanctuary.
Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrım’ın, Kralım’ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:
The singers went before, the players on instruments followed after; among them were the damsels playing with timbrels.
Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, Ortada tef çalan genç kızlar.
Bless ye God in the congregations, even the Lord, from the fountain of Israel.
“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!”
There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali.
Önde en küçük oymak Benyamin, Kalabalık halinde Yahuda önderleri, Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
Thy God hath commanded thy strength: strengthen, O God, that which thou hast wrought for us.
Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.
Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee.
Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.
Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till every one submit himself with pieces of silver: scatter thou the people that delight in war.
Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, Dağıt savaştan zevk alan halkları!
Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.
Mısır’dan elçiler gelecek, Kûşlular ellerini Tanrı’ya doğru kaldırıverecek.
Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the Lord; Selah:
Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı’ya ezgiler söyleyin, İlahilerle övün Rab’bi, Sela
To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old; lo, he doth send out his voice, and that a mighty voice.
Göklere, kadim göklere binmiş olanı. İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!
Ascribe ye strength unto God: his excellency is over Israel, and his strength is in the clouds.
Tanrı’nın gücünü tanıyın; O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde, Gücü göklerdedir.
O God, thou art terrible out of thy holy places: the God of Israel is he that giveth strength and power unto his people. Blessed be God.
Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! İsrail’in Tanrısı’na, Halkına güç, kudret veren Tanrı’ya övgüler olsun!