Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Terbiye edilmeyi seven bilgiyi de sever, Azarlanmaktan nefret eden budaladır.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
İyi kişi RAB’bin lütfuna erer, Ama düzenbazı RAB mahkûm eder.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Kötülük kişiyi güvenliğe kavuşturmaz, Ama doğruların kökü kazılamaz.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Erdemli kadın kocasının tacıdır, Edepsiz kadınsa kocasını yer bitirir.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Doğruların tasarıları adil, Kötülerin öğütleri aldatıcıdır.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Kötülerin sözleri ölüm tuzağıdır, Doğruların konuşmasıysa onları kurtarır.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Kötüler yıkılıp yok olur, Doğru kişinin evi ayakta kalır.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Kişi sağduyusu oranında övülür, Çarpık düşünceliyse küçümsenir.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Köle sahibi olup aşağılanan Büyüklük taslayıp ekmeğe muhtaç olandan yeğdir.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Doğru kişi hayvanıyla ilgilenir, Ama kötünün sevecenliği bile zalimcedir.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, Hayal peşinde koşansa sağduyudan yoksundur.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Kötü kişi kötülerin ganimetini ister, Ama doğru kişilerin kökü ürün verir.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
İnsan ağzının ürünüyle iyiliğe doyar, Elinin emeğine göre de karşılığını alır.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur, Bilge kişiyse öğüde kulak verir.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Ahmak sinirlendiğini hemen belli eder, Ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Dürüst tanık doğruyu söyler, Yalancı tanıksa hile solur.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Düşünmeden söylenen sözler kılıç gibi keser, Bilgelerin diliyse şifa verir.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Gerçek sözler sonsuza dek kalıcıdır, Oysa yalanın ömrü bir anlıktır.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Kötülük tasarlayanın yüreği hileci, Barışı öğütleyenin yüreğiyse sevinçlidir.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Doğru kişiye hiç zarar gelmez, Kötünün başıysa beladan kurtulmaz.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
RAB yalancı dudaklardan iğrenir, Ama gerçeğe uyanlardan hoşnut kalır.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
İhtiyatlı kişi bilgisini kendine saklar, Oysa akılsızın yüreği ahmaklığını ilan eder.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Çalışkanların eli egemenlik sürer, Tembellikse köleliğe götürür.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Kaygılı yürek insanı çökertir, Ama güzel söz sevindirir.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Doğru kişi arkadaşına da yol gösterir, Kötünün tuttuğu yolsa kendini saptırır.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Tembel kişi işini bitirmez, Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Doğru yol yaşam kaynağıdır, Bu yol ölümsüzlüğe götürür.